Інформація за 2020 рік ще не пройшла перевірку Незалежним адміністратором. Можливі уточнення та зміни.

Поняття бенефіціарного власника для цілей Звіту ІПВГ за 2019 рік.

Згідно з вимогою 2.5.f Стандарту ІПВГ, бенефіціарний власник компанії означає фізичну особу, яка прямо або опосередковано володіє юридичною особою або здійснює контроль над нею.

Українське законодавство визначає, що кінцевий бенефіціарний власник (далі - «бенефіціарний власник») – це

► для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (прямий чи непрямий)604 на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

► для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (прямий чи непрямий) на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

► для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

При цьому бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Для підготовки звітів з ІПВГ використовується поняття бенефіціарного власника у значенні, передбаченому Законом про ІПВГ.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Країна громадянства Валюта внеску до статутного капіталу Розмір внеску до статутного капіталу
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.person_full_name != null ? row.person_full_name : "Даних немає"} ${row.person_country != null ? row.person_country : "Даних немає"} ${row.contribution_currency != null ? row.contribution_currency : "Даних немає"} ${row.contribution_amount != null ? row.contribution_amount : "Даних немає"}