Поняття бенефіціарного власника для цілей Звіту ІПВГ

Згідно з вимогою 2.5.f Стандарту ІПВГ, бенефіціарний власник компанії – це фізична особа, яка прямо або опосередковано володіє юридичною особою або здійснює контроль над нею.

Українське законодавство визначає, що кінцевий бенефіціарний власник (далі -«бенефіціарний власник») – це:

► для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (прямий чи непрямий) на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

► для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (прямий чи непрямий) на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

► для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення фізичною особою прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Для непрямого вирішального впливу – аналогічний відсоток опосередкованого володіння або здійснення вирішального впливу іншим шляхом.

При цьому бенефіціарним власником не вважається особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Для підготовки звітів з ІПВГ використовується поняття бенефіціарного власника у значенні, передбаченому Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів.

Єдиний державний реєстр

Україна є однією з країн, де встановлений обов'язок щодо розкриття інформації про бенефіціарних власників усіх юридичних осіб під час державної реєстрації їх створення / змін до відомостей про них згідно з Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Така інформація включається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – «ЄДР») та доступна в онлайн режимі на офіційному веб-сайті Мін’юсту і Єдиному державному порталі відкритих даних. На цих же ресурсах міститься публічна інформація про учасників (засновників) усіх юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, розмір статутного капіталу таких юридичних осіб та відсоток часток у статутному капіталі їх учасників (засновників).

Глобальний реєстр бенефіціарних власників

У 2017 р. Україна зробила важливий крок на шляху підвищення прозорості – приєдналася до Глобального реєстру бенефіціарних власників та стала першою державою, що офіційно заявила про готовність надати дані про бенефіціарних власників для реєстру.

З метою становлення та розвитку співпраці щодо надання інформації до реєстру, Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, Transparency International Україна та консорціум OpenOwnership підписали Меморандум про взаєморозуміння. Також КМУ були внесені зміни до підзаконних актів, що передбачають безоплатну передачу інформації про бенефіціарних власників до Глобального реєстру бенефіціарних власників.

Відомості щодо бенефіціарних власників українських компаній, що містяться в ЄДР, вже частково доступні в Глобальному реєстрі бенефіціарних власників, але для коректного відображення та пошуку необхідна буде інтеграція. Подальше перетворення даних для досягнення повної відповідності зі стандартом «Beneficial Ownership Data Standard» визначене серед подальших кроків у рамках Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018-2020 рр..

Рік Назва компанії ЄДРПОУ КБВ відсутній Причина відсутності КБВ (якщо у юридичної особи відсутні КБВ) Повне найменування юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований вплив Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований вплив Прізвище, ім'я, по батькові Прізвище Ім'я, по батькові (за наявності) Країна громадянства Тип відношення до ПЗО Тип ПЗО Прізвище ПЗО Ім’я та по батькові (за наявності) ПЗО Валюта внеску до статутного капіталу Розмір внеску до статутного капіталу, тис Тип бенефіціарного володіння Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (прямий вирішальний вплив) Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вирішальний вплив) Інший характер та міра впливу
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.display_beneficial_owner_absence != null ? row.display_beneficial_owner_absence : "Даних немає"} ${row.beneficial_owner_reason_absence != null ? row.beneficial_owner_reason_absence : "Даних немає"} ${row.full_legal_entity != null ? row.full_legal_entity : "Даних немає"} ${row.edrpou_legal_entity != null ? row.edrpou_legal_entity : "Даних немає"} ${row.person_full_name != null ? row.person_full_name : "Даних немає"} ${row.surname != null ? row.surname : "Даних немає"} ${row.name_patronymic_name != null ? row.name_patronymic_name : "Даних немає"} ${row.person_country != null ? row.person_country : "Даних немає"} ${row.display_relationship_types != null ? row.display_relationship_types : "Даних немає"} ${row.display_types_political_figure != null ? row.display_types_political_figure : "Даних немає"} ${row.display_surnames_political != null ? row.display_surnames_political : "Даних немає"} ${row.display_names_patronymic != null ? row.display_names_patronymic : "Даних немає"} ${row.contribution_currency != null ? row.contribution_currency : "Даних немає"} ${row.contribution_amount != null ? row.contribution_amount : "Даних немає"} ${row.display_beneficial_ownership_type != null ? row.display_beneficial_ownership_type : "Даних немає"} ${row.capital_share_direct_influence != null ? row.capital_share_direct_influence : "Даних немає"} ${row.capital_share_indirect_influence != null ? row.capital_share_indirect_influence : "Даних немає"} ${row.other_influence_characteristics != null ? row.other_influence_characteristics : "Даних немає"}