Для виконання вимог Стандарту ІПВГ, в т. ч. Інструкції №13 (щодо визначення суттєвості, порогів звітності та підзвітних суб’єктів), в сферу охоплення звірки у Звіті ІПВГ за 2020 рік було включено наступні галузі:

● Добування кам'яного вугілля;
● Добування сирої нафти;
● Добування природного газу;
● Добування руд заліза;
● Транспортування нафти та газу.

Згідно з рішеннями членів БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.), зважаючи на економічну важливість видобування руд титану та марганцю, а також плани уряду щодо приватизації ключових титанових підприємств, додатково до визначених за результатами техніко-економічного аналізу видобувних галузей у сферу охоплення звіркою у Звіті ІПВГ за 2020 рік було включено:

● Добування руд титану;
● Добування руд марганцю.

Крім того, згідно з рішеннями БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.), у Звіті ІПВГ за 2020 рік розкрита контекстна інформація щодо таких видобувних галузей:

● Добування вогнетривких глин (глин для вогнетривів);
● Добування тугоплавких глин;
● Добування піску кварцового (піску для скляної промисловості);
● Добування каміння будівельного.

Згідно з рішенням БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.) для цілей проведення звірки платежів, а також дотримання вимоги 4.1 Стандарту ІПВГ, у 2020 році був встановлений поріг суттєвості надходжень на користь держави для визначення підзвітних видобувних компаній, що становить 75 млн грн.

За результатами аналізу отриманої від державних органів інформації та на основі встановленого порогу був сформований список з 54 компаній (далі – «суттєві або підзвітні компанії»), що у 2020 році сплатили на користь держави за суттєвими видами платежів (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ) 182 857 572,64 тис. грн, або 97,96% від сумарних надходжень за всіма видами платежів від усіх компаній підзвітних видобувних галузей.

Етапи проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній, що охоплені звіркою надходжень на користь держави у Звіті ІПВГ за 2020 рік, зображені на малюнку нижче

Повнота звірки

Задля проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній були направлені запити у ДПС, ДМС, Мінекономіки та Держгеонадра. У 2020 році усі державні органи, які є розпорядниками інформації про сплату суттєвих видів платежів на користь держави, надали необхідні дані для цілей проведення звірки податкових та інших надходжень.

У 2020 році було визначено 54 компанії, що підлягали звірці податкових та неподаткових платежів на користь держави. Усі підзвітні компанії, згідно з даними державних органів, сумарно за суттєвими видами платежів сплатили 182 857 572,64 тис. грн (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ). Усі підзвітні компанії, визначені в ході проведення оцінки суттєвості, у 2020 році надали дані для Звіту ІПВГ.

Таким чином, було звірено надходження усіх 54 компаній на користь держави в повному обсязі 182 857 572,64 тис. грн, що забезпечило повноту звірки у 2020 році на рівні 100%. Для порівняння, повнота звірки платежів у Звітах ІПВГ за 2018 та 2019 роки становила 99,06%.

З загального обсягу суттєвих надходжень на користь держави від 54 підзвітних видобувних компаній в розмірі 182 857 572,64 тис. грн:


► 98,18% надходжень припадало на 51 компанію, що пройшли звірку платежів і які згідно з наданою ними інформацією проходили аудиторську перевірку фінансової звітності за результатами 2020 року;

► 1,82% надходжень припадає на 3 компанії, що пройшли звірку платежів і які не надали інформацію про проходження аудиторської перевірки.