Звірка платежів 2022 рік

З метою виконання вимог Стандарту ІПВГ, включаючи вимогу 4.1, а також Інструкції №13 «Визначення суттєвості, порогів звітності та підзвітних суб’єктів», в сферу охоплення Звіту ІПВГ за 2022 рік було включено наступні суттєві підзвітні галузі:

● Добування природного газу;

● Добування сирої нафти;

● Добування залiзних руд;

● Добування кам'яного вугiлля;

● Трубопровiдний транспорт.

Згідно з рішенням членів БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 27 жовтня 2023 року), зважаючи на економічну важливість видобування руд титану та марганцю, а також плани уряду щодо приватизації ключових титанових підприємств, додатково до визначених за результатами техніко-економічного аналізу суттєвих видобувних галузей у Звіт ІПВГ за 2022 рік включено (далі – суттєві підзвітні видобувні галузі):

● Добування руд титану;

● Добування руд марганцю.

Крім того, згідно з рішенням БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 27 жовтня 2023 року), у Звіті ІПВГ за 2022 рік розкрита контекстна інформація (у випадку її доступності у відкритих джерелах) щодо таких видобувних галузей:

● Добування вогнетривких глин (глин для вогнетривів);

● Добування тугоплавких глин;

● Добування піску кварцового (піску для скляної промисловості);

● Добування каміння будівельного;

● Добування уранових та торієвих руд (в частині уранових руд).

Звірка платежів компаній, які працюють у вказаних вище видобувних галузях (добування вогнетривких та тугоплавких глин, піску кварцового, каміння будівельного і уранових та торієвих руд), згідно з рішеннями БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 27 жовтня 2023 року) не проводилася.

Згідно з рішенням БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 27 жовтня 2023 року), для цілей визначення списку суттєвих видобувних компаній підзвітних видобувних галузей, а також дотримання вимоги 4.1 Стандарту ІПВГ, у 2022 році був встановлений поріг суттєвості надходжень на користь держави для ідентифікації суттєвих підзвітних компаній у розмірі 113 млн грн. За результатами аналізу отриманої від державних органів інформації та на основі встановленого порогу був сформований список з 65 суттєвих підзвітних компаній, що у 2022 році сплатили на користь держави за суттєвими видами платежів (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ) 185 384 062,65 тис. грн, або 98,39% від сумарних надходжень за всіма видами платежів від усіх компаній підзвітних видобувних галузей

Кількість суттєвих компаній і обсяг надходжень на користь держави за суттєвими видами платежів (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ) у 2022 році

Етапи проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній, що охоплені звіркою надходжень на користь держави у Звіті ІПВГ за 2022 рік, зображені на малюнку нижче

Схематичне зображення процесу оцінки суттєвості для Звіту ІПВГ за 2022 рік

Повнота звірки

У 2022 році було визначено 65 компаній, що підлягали звірці податкових та неподаткових платежів на користь держави. Усі суттєві підзвітні компанії, згідно з даними державних органів, сумарно за суттєвими видами платежів сплатили 185 384 062,65 тис. грн (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ). В межах підготовки Звіту ІПВГ за 2022 рік, від 59 з 65 підзвітних компаній було отримано інформацію про їх платежі на користь держави.

Задля проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній були сформовані та направлені запити у ДПС, ДМС, Мінекономіки та Держгеонадра. У 2022 році усі державні органи, які є розпорядниками інформації про сплату суттєвих видів платежів на користь держави, надали необхідні дані для цілей проведення звірки податкових та інших надходжень.

Таким чином, Незалежним адміністратором було звірено дані про надходження на користь держави від 59 суттєвих компаній в обсязі 175 281 911,64 тис. грн (згідно з наданою інформацію органів державної влади). У результаті, повнота звірки склала 94,55% за обсягом надходжень на користь держави. Загальний обсяг надходжень від суттєвих підзвітних компаній, що не надали необхідну інформацію для звірки, становить 10 102 151,01 тис. грн або 5,45%.

У зв’язку з відсутністю проведення звірки платежів у Звіті ІПВГ 2021 року, не можливо здійснити порівняння щодо повноти звірки. Варто зазначити, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України, кількість компаній, які прозвітували зменшилася порівняно із 2020 роком. У той самий час, для порівняння, повнота звірки платежів у Звіті ІПВГ за 2020 рік становила 100%.

Серед підзвітних видобувних галузей, найвищого показника повноти звірки було досягнуто для галузі видобування руд металів – всі 16 суттєвих підзвітних компаній надали інформацію про податкові та інші платежі, що дозволило звірити 100% надходжень на користь держави від компаній даної галузі. Наступну позицію посідає галузь видобування кам’яного вугілля – з 11 суттєвих підзвітних компаній інформацію про платежі на користь держави надали 9 компаній, було звірено 96,69% надходжень. Найменшу частку платежів було звірено в галузі нафти та природного газу – з 38 суттєвих підзвітних компаній інформацію про платежі було надано 34 компаніями, що забезпечило звірку 93,64% загального обсягу надходжень.

З загального обсягу суттєвих надходжень на користь держави від 65 суттєвих підзвітних видобувних компаній в розмірі 185 384 062,65 тис. грн:

  1. 58,37% надходжень припадало на 34 компанії, що пройшли звірку платежів і які згідно з наданою ними інформацією проходили аудиторську перевірку фінансової звітності за результатами 2022 року;

  2. 36,18% надходжень припадає на 25 компаній, що пройшли звірку платежів і які не надали інформація про проходження аудиторської перевірки;

  3. 5,45% надходжень припадає на 6 компаній, що не пройшли звірку платежів і які не надали інформацію про проходження аудиторської перевірки.

Кількість компаній і обсяг надходжень за суттєвими видами платежів (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ), щодо яких було проведено звірку у 2022 році

Звірка платежів 2020 рік

Для виконання вимог Стандарту ІПВГ, в т. ч. Інструкції №13 (щодо визначення суттєвості, порогів звітності та підзвітних суб’єктів), в сферу охоплення звірки у Звіті ІПВГ за 2020 рік було включено наступні галузі:

● Добування кам'яного вугілля;
● Добування сирої нафти;
● Добування природного газу;
● Добування руд заліза;
● Транспортування нафти та газу.

Згідно з рішеннями членів БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.), зважаючи на економічну важливість видобування руд титану та марганцю, а також плани уряду щодо приватизації ключових титанових підприємств, додатково до визначених за результатами техніко-економічного аналізу видобувних галузей у сферу охоплення звіркою у Звіті ІПВГ за 2020 рік було включено:

● Добування руд титану;
● Добування руд марганцю.

Крім того, згідно з рішеннями БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.), у Звіті ІПВГ за 2020 рік розкрита контекстна інформація щодо таких видобувних галузей:

● Добування вогнетривких глин (глин для вогнетривів);
● Добування тугоплавких глин;
● Добування піску кварцового (піску для скляної промисловості);
● Добування каміння будівельного.

Згідно з рішенням БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 1.10.2021 р.) для цілей проведення звірки платежів, а також дотримання вимоги 4.1 Стандарту ІПВГ, у 2020 році був встановлений поріг суттєвості надходжень на користь держави для визначення підзвітних видобувних компаній, що становить 75 млн грн.

За результатами аналізу отриманої від державних органів інформації та на основі встановленого порогу був сформований список з 54 компаній (далі – «суттєві або підзвітні компанії»), що у 2020 році сплатили на користь держави за суттєвими видами платежів (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ) 182 857 572,64 тис. грн, або 97,96% від сумарних надходжень за всіма видами платежів від усіх компаній підзвітних видобувних галузей.

Етапи проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній, що охоплені звіркою надходжень на користь держави у Звіті ІПВГ за 2020 рік, зображені на малюнку нижче

Повнота звірки

Задля проведення оцінки суттєвості надходжень на користь держави і визначення суттєвих видів платежів і підзвітних компаній були направлені запити у ДПС, ДМС, Мінекономіки та Держгеонадра. У 2020 році усі державні органи, які є розпорядниками інформації про сплату суттєвих видів платежів на користь держави, надали необхідні дані для цілей проведення звірки податкових та інших надходжень.

У 2020 році було визначено 54 компанії, що підлягали звірці податкових та неподаткових платежів на користь держави. Усі підзвітні компанії, згідно з даними державних органів, сумарно за суттєвими видами платежів сплатили 182 857 572,64 тис. грн (з урахуванням бюджетного відшкодування ПДВ). Усі підзвітні компанії, визначені в ході проведення оцінки суттєвості, у 2020 році надали дані для Звіту ІПВГ.

Таким чином, було звірено надходження усіх 54 компаній на користь держави в повному обсязі 182 857 572,64 тис. грн, що забезпечило повноту звірки у 2020 році на рівні 100%. Для порівняння, повнота звірки платежів у Звітах ІПВГ за 2018 та 2019 роки становила 99,06%.

З загального обсягу суттєвих надходжень на користь держави від 54 підзвітних видобувних компаній в розмірі 182 857 572,64 тис. грн:


► 98,18% надходжень припадало на 51 компанію, що пройшли звірку платежів і які згідно з наданою ними інформацією проходили аудиторську перевірку фінансової звітності за результатами 2020 року;

► 1,82% надходжень припадає на 3 компанії, що пройшли звірку платежів і які не надали інформацію про проходження аудиторської перевірки.

Дані звірки платежів

Рік Назва ЄДРПОУ Діяльність Суттєвість компанії Суттєвість платежу Верифікація Тип надходження Тип платежу Дані державних органів, тис.грн Дані видобувних компаній, тис.грн Розходження, тис.грн
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.org_activity != null ? row.org_activity : "Даних немає"} ${row.company_materiality != null ? row.company_materiality : "Не зазначено"} ${row.income_materiality != null ? row.income_materiality : "Не зазначено"} ${row.reconciliation_type != null ? row.reconciliation_type : "Даних немає"} ${row.income_type != null ? row.income_type : "Даних немає"} ${row.tax_type != null ? row.tax_type : "Даних немає"} ${row.state_bodies_data != null ? row.state_bodies_data : "Даних немає"} ${row.extractive_companies_data != null ? row.extractive_companies_data : "Даних немає"} ${row.difference != null ? row.difference : "Даних немає"}