У 2020 році середньооблікова кількість штатних працівників видобувних галузей зменшилась на 4,90% порівняно з попереднім роком і склала 186,4 тис. осіб.

Загалом у видобувних галузях було зайнято 2,54% від середньооблікової кількості штатних працівників України у 2020 році. З них, 0,92% (67,4 тис. осіб) – у галузі добування кам`яного та бурого вугілля, 0,82% (59,9 тис. осіб) – у галузі металевих руд

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Cередньооблікова кількість працівників В тому числі жінки Жінки-керівниці вищої ланки Жінки-керівниці середньої ланки В тому числі чоловіки Чоловіки-керівники вищої ланки Чоловіки-керівники середньої ланки
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.total_empl != null ? row.total_empl : "Даних немає"} ${row.f_empl != null ? row.f_empl : "Даних немає"} ${row.top_manager_f_empl != null ? row.top_manager_f_empl : "Даних немає"} ${row.mid_manager_f_empl != null ? row.mid_manager_f_empl : "Даних немає"} ${row.m_empl != null ? row.m_empl : "Даних немає"} ${row.top_manager_m_empl != null ? row.top_manager_m_empl : "Даних немає"} ${row.mid_manager_m_empl != null ? row.mid_manager_m_empl : "Даних немає"}