Інформація за 2020 рік ще не пройшла перевірку Незалежним адміністратором. Можливі уточнення та зміни.
Середньооблікова кількість штатних працівників у видобувних галузях щорічно зменшувалась в середньому на 5,63% протягом 2016-2019 років і в 2019 склала 196 тис. осіб. Серед них, найбільша кількість штатних працівників було зайнята в галузі видобування кам’яного та бурого вугілля - 72 тис. осіб. Загалом, у видобувних галузях переважали штатні працівники чоловічої статі - 74,57%, тоді як працівниці жіночої статі склали 25,43%. Частка видобувних галузей у загальній середньообліковій кількості штатних працівників в Україні склала 2,63% в 2019 році.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Cередньооблікова кількість працівників В тому числі жінки Жінки-керівниці вищої ланки Жінки-керівниці середньої ланки В тому числі чоловіки Чоловіки-керівники вищої ланки Чоловіки-керівники середньої ланки
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.total_empl != null ? row.total_empl : "Даних немає"} ${row.f_empl != null ? row.f_empl : "Даних немає"} ${row.top_manager_f_empl != null ? row.top_manager_f_empl : "Даних немає"} ${row.mid_manager_f_empl != null ? row.mid_manager_f_empl : "Даних немає"} ${row.m_empl != null ? row.m_empl : "Даних немає"} ${row.top_manager_m_empl != null ? row.top_manager_m_empl : "Даних немає"} ${row.mid_manager_m_empl != null ? row.mid_manager_m_empl : "Даних немає"}