У попередніх Звітах ІПВГ були наведені дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників (в т. ч. у розподілі за статтю) у видобувних галузях, отримані від Держстату у відповідь на запит Незалежного адміністратора. Отримання зазначених даних за 2022 рік виявилося неможливим згідно із Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», так як фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи під час воєнного стану мають право не подавати статистичну звітність. Це унеможливило формування органами державної статистики об’єктивної статистичної інформації.

Таким чином, органи державної статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації, у тому числі й щодо середньооблікової кількості штатних працівників усього та за статтю, у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення. У зв’язку з вище наведеною інформацією порівняння даних наведених в цьому розділі з даними попередніх Звітів ІПВГ є недоцільним.

Відповідно до фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників Держстату, кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання добувної промисловості і розроблення кар’єрів становила 169 тис. осіб, що складає 2,23% даного показника загалом по Україні. Натомість в галузі добування металевих руд працювали 55 тис. осіб, серед яких 38 тис. осіб припадало на галузь добування залізних руд. У суб’єктах господарювання галузі добування сирої нафти та природного газу працювало 39 тис. осіб, що становить 0,51% працівників суб’єктів господарювання України.

У галузі добування каменю, піску та глини працювало 20 тис. осіб (0,26% працівників України), а до економічної діяльності надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів були залучені близько 6 тис. працівників (0,09%).

У 2020 році середньооблікова кількість штатних працівників видобувних галузей зменшилась на 4,90% порівняно з попереднім роком і склала 186,4 тис. осіб.

Загалом у видобувних галузях було зайнято 2,54% від середньооблікової кількості штатних працівників України у 2020 році. З них, 0,92% (67,4 тис. осіб) – у галузі добування кам`яного та бурого вугілля, 0,82% (59,9 тис. осіб) – у галузі металевих руд

Середньомісячна заробітна плата працівників видобувних галузей в 2020 році становила 16 763 грн, що на 7,25% більше за аналогічний показник 2019 року. Крім того, середньомісячна заробітна плата працівників видобувних галузей на 44,62% більша за середньомісячну заробітну плату в Україні та на 31,38% - за середньомісячну заробітну плату працівників всієї промисловості.

У 2020 році більшість працівників всіх видобувних галузей, а саме 74,68%, становили працівники чоловічої статі. Натомість, частка жінок складала 25,32%. Схожа тенденція спостерігалася за всіма видобувними галузями.

Середньооблікова кількість штатних працівників у видобувних галузях в 2019 склала 196 тис. осіб. Прямий внесок видобувних галузей у загальну середньооблікову кількість штатних працівників в Україні склала 2,63% в 2019 році. Серед усіх видів економічної діяльності, що відносяться до видобувної промисловості, найбільша кількість штатних працівників було зайнята в галузі видобування кам’яного та бурого вугілля - 72 тис. осіб або 0,97% від загальної кількості штатних працівників в Україні. На другому місці знаходилась галузь видобування металевих руд - 65 тис. осіб або 0,88% від загального показника в Україні.

Згідно з офіційною статистикою, середня заробітна плата у видобувних галузях в півтори рази вища, ніж в загальному в Україні. В той час, як середньомісячна заробітна плата в середньому в Україні в 2019 році зросла на 18,41% порівняно з минулим роком і склала 10 497 грн, у видобувних галузях вона збільшилась на 25,52% до 15 630 грн.

У 2019 році в структурі штатних працівників за статтю сукупно у всіх видобувних галузях переважали чоловіки з часткою 74,57%, в той час як частка жінок склала 25,43%.

У 2018 році середньооблікова кількість штатних працівників у видобувних галузях склала 202 тис. осіб, що становило 10,91% від всіх штатних працівників в загальному в промисловості і 2,64% від всіх штатних працівників в Україні. Більше половини всіх працівників видобувних галузей зайняті на підприємствах в Дніпропетровській (34,54%) і Донецькій областях (22,86%).

Кількість штатних працівників в видобувних галузях продовжила зменшуватися, хоч і з меншим темпом: в 2017 році вони знизилась на 8,19% порівняно з попереднім роком, а в 2018 році – на 5,16%. На таку динаміку зайнятості в видобувних галузях суттєво впливає загальний економічний спад і втрата контролю компаній над своїми видобувними активами, що розміщені на сході України в зоні проведення ООС.

При цьому видобувні галузі роблять помітний вплив в особисті доходи населення, адже, згідно з даними Держстату, середня заробітна плата штатних працівників у видобувних галузях у 2018 році становила 12 452 грн, що на 40,46% більше, ніж середня заробітна плата в Україні (8 865 грн). В той час як середня заробітна плата в Україні у 2018 році зросла на 24,79% порівняно з 2017 роком, у видобувних галузях вона зросла дещо більше - на 28,32%.

у 2018 році основна частина штатних працівників у видобувних галузях, а саме 75,25%, – це чоловіки. Частка жінок у 2018 році склала 24,75%