Родовище

До Державного фонду родовищ корисних копалин входить 21 родовище глин тугоплавких (17 родовищ та 4 об’єкти обліку), 4 родовища та 1 об’єкт обліку з них розробляються, 13 родовищ та 3 об’єкти обліку не розробляються. Запаси глин тугоплавких зосереджені у Донецькій, Закарпатській, Луганській, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській та інших областях.

Запаси

До Державного фонду родовищ корисних копалин входить 21 родовище глин тугоплавких (17 родовищ та 4 об’єкти обліку), 4 родовища та 1 об’єкт обліку з них розробляються, 13 родовищ та 3 об’єкти обліку не розробляються. Поклади глин тугоплавких в Україні зосередженні на території Дніпровсько-Донецької западини та Донецької складчастої споруди (пласти потужністю від 0,6 м до 63,5 м), Волино-Подільської плити (пласти й лінзи потужністю від 0,3 м до 27 м), Закарпатської міжгірської западини (пласти потужністю від 0,5 м до 18,9 м), Українського щита та його схилів (пласти потужністю до 20,6 м). Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», глини тугоплавкі активно використовуються в галузях керамічної промисловості, так як мають високу вогнетривкість (1350-1580°С) і пластичність, широкий діапазон спікання.

Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2021 р. балансові запаси глин тугоплавких зменшились на 0,29% порівняно з аналогічним показником станом на 01.01.2020 року і становили 76,87 млн т. Найбільша частка запасів глин тугоплавких в Україні знаходилася у Донецькій області (65,4%).

Станом на 01.01.2020 року балансові запаси глин тугоплавких за категорією А+В+С1 зменшились на 0,30% порівняно з аналогічним показником станом на 01.01.2019 року і становили 77,08 млн. т.

Більшість запасів глин тугоплавких в Україні у 2019 році розташовано в Донецькій області (65,33%), значна частина запасів знаходиться також в Закарпатській (12,24%) і Луганській (12,11%) областях. Решта запасів припадає на Сумську, Чернівецьку, Чернігівську, Полтавську, Хмельницьку області.

Станом на 01.01.2019 р., балансові запаси глин тугоплавких склали 77,32 млн. т. Запаси глин тугоплавких в Україні у 2018 році розташовані на території 8-ми областей, а більшість з них сконцентровані в Донецькій (65,28% загального обсягу запасів), Закарпатській (12,36%), Луганській (12,08%) областях.

Суттєві розвідувальні роботи

Відповідно до інформації «Геоінформ України», у 2020 році, у 2019 році та у 2018 році геологорозвідувальні роботи на родовищах глин тугоплавких не проводились.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ТУГОПЛАВКИХ

У порівнянні з 2019 роком, обсяг видобування глин тугоплавких у 2020 році зменшився на 3,74%. Після початку військового конфлікту на сході України з 2015 року, відбувається поступове відновлення видобування глин тугоплавких.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році основний обсяг глин тугоплавких було видобуто в Донецькій (61,06%) та Закарпатській (38,94%) областях. У 2020 році обсяг видобування в Закарпатській області збільшився на 13,24% порівняно з 2019 р., в Донецькій області – зменшився на 22,06%.

За умови збереження обсягів видобування глин тугоплавких на рівні 2020 року, забезпеченість запасами складе 366 роки.

Обсяг видобування глин тугоплавких в Україні у 2019 році збільшився на 10,55% відносно попереднього року (218,38 тис. т у 2019 році порівняно з 197,54 тис. т у 2018 році). Загалом спостерігається стійка тенденція до зростання видобування протягом 2015-2019 років. Проте, військовий конфлікт на Сході України вплинув на суттєве зменшення обсягів видобування глин тугоплавких у 2014 та 2015 роках. Порівняно з показником 2013 року, в 2019 році обсяг видобування глин тугоплавких впав в 3,8 рази.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», видобування глин тугоплавких у 2019 році здійснювалося в двох областях України: 51,90% було видобуто в Закарпатській області (Іванцівське родовище), 48,10% - в Донецькій області (Артемівське родовище). Видобування проводили дві комерційні структури з двох родовищ: ТОВ «Русиня» з Іванцівського родовища в Закарпатській області та ТОВ «Керамік-Арт» з Артемівського родовища в Донецькій області. У 2019 році обсяг видобування в Закарпатській області збільшився на 30,61% порівняно з 2018 р., в Донецькій області – зменшився на 5,16%.

За умові збереження обсягів видобування глин тугоплавких на рівні 2019 року, забезпеченість запасами складе 353 роки.

У 2018 році обсяг видобування глин тугоплавких в Україні зріс на 0,47% порівняно з попереднім роком і склав 197,54 тис. т. Починаючи з 2015 року до 2013 року, спостерігалася тенденція до зростання обсягу видобування глин тугоплавких, проте військовий конфлікт на сході України значно вплинув на галузь. Порівняно з 2013 роком, обсяг видобування глин тугоплавких у 2018 році впав більше, ніж в 4 рази.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», видобування глин тугоплавких у 2018 році здійснювалося з 2 родовищ: Артемівського родовища в Донецькій області (43,93% загального обсягу) та Іванцівського родовища в Закарпатській області (56,07% загального обсягу). Порівняно з попереднім роком, у 2018 році обсяг видобування в Донецькій області збільшився на 26,78%, а в Закарпатській області – зменшився на 20,57%.

За умови збереження обсягу видобування глин тугоплавких на рівні 2018 року, запасів глин тугоплавких вистачить на 391 рік.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ТУГОПЛАВКИХ

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування глин тугоплавких, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

Через відсутність дезагрегованих даних про вартість продукції галузі видобування глин тугоплавких у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Інші глини» (код продукції за НПП - 08.12.22.55), в яку входять глини тугоплавкі, протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 65,17 млн грн.

У 2019 році дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування глин тугоплавких відсутні у відкритому доступі. Незалежним адміністратором було надіслано до Держстату відповідний запит, у відповідь на який було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) у 2019 році за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн. грн. Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 В08.12), в яку входить галузь добування глин тугоплавких, у 2019 році становила 20 109,64 млн. грн.

У 2018 році дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування глин тугоплавких у публічних джерелах інформації відсутні. Найбільш наближеною інформацією є показник випуску товарів і послуг виду економічної діяльності «Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, а також надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 – В07-В09), що становив 212 751 млн. грн. Відповідно до класифікації КВЕД-2010, діяльність по видобуванню глин тугоплавких виділена як галузь «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код В08).

Для отримання детальної інформації, Незалежний адміністратор підготував запит до Держстату. У відповідь на запит було отримано дані щодо вартості реалізованої продукції у 2018 році за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, вид економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2018 року реалізував продукцію загальною вартістю 27 943,81 млн грн. Вартість реалізації продукції галузі «Добування піску, гравію, глин і каоліну» (код КВЕД-2010 - В08.12), в яку входить галузь добування глин тугоплавких, у 2018 році становила 21 157,15 млн. грн.

Експорт/імпорт

Облік даних про експорт та імпорт в Україні ведеться за допомогою Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Зазначена класифікація не передбачає виокремлення окремої категорії товарів для галузі видобування глин тугоплавких. Тому дані про експорт та імпорт глин тугоплавких за 2020, 2019, 2018 роки відсутні у відкритих джерелах.