У 2022 році, як і у попередніх звітних періодах діяв такий загальнодержавний податок як рентна плата, що справлявся, зокрема, за користування надрами для видобування корисних копалин, користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, транспортування нафти та нафтопродуктів та за спеціальне використання води.

У 2022 р., як і у 2021 та 2020 компанії видобувної галузі – власники спеціальних дозволів сплачували рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин.

Податковим кодексом також визначається випадки, коли видобуті корисні копалини не включаються до об’єкта оподаткування рентною платою.

Об'єктом оподаткування був обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (далі — «корисної копалини») у відповідному податковому періоді, приведеної у відповідність зі стандартом, встановленим галузевим законодавством. Базою оподаткування була вартість обсягу корисної копалини у податковому періоді.

Для розрахунку податкового зобов'язання платнику податку необхідно було визначити такі основні елементи щодо відповідного податкового періоду: обсяг видобутої корисної копалини, її вартість, ставку податку та коригуючий коефіцієнт.

Ставка податку та коригуючий коефіцієнт для відповідного виду корисної копалини встановлювались положеннями Податкового кодексу

Калькулятор ренти

Калькулятор ренти це онлайн інструмент для розрахунку ренти та вуглецевого сліду від видобування корисних копалин.

Введіть вхідні дані для розрахунку та дізнайте розмір рентних платежів у розрізі рівнів бюджету. Також, автоматично розраховується вуглецевий слід від видобутку вказаного обсягу корисної копалини.

Калькулятор розрахунку ренти працює в тестовому режимі.

Базою оподаткування рентної плати за користування надрами щодо видобутку вуглеводнів є вартість товарної продукції – видобутих у звітному періоді корисних копалин, розрахована за спеціальними правилами, що змінювалися кілька разів протягом 2022 року:

 1. 1.

  Для природного газу:

  ► До березня 2022 року Мінекономіки обчислювало середню митну вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий період (така вартість публікувалася на офіційному веб-сайті Мінекономіки).

  ► В березні 2022 року внаслідок запровадження воєнного стану було змінено порядок визначення вартості природного газу для цілей обчислення ренти та підвищено ставки. Його вартість мала визначатися як середнє арифметичне значення середньої митної вартісті імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий період, та середньоарифметичного значення котирувань цін газу природного на звітний місяць (Front Month Settlement Prices) на нідерландському газовому хабі (ТТF), за інформацією біржі EEX (The European Energy Exchange), що склалися за календарний місяць, що передує податковому (звітному) періоду, яке обчислює Мінекономіки, за 1000 метрів кубічних в доларах США та в національній валюті України (без ПДВ) за середньоарифметичним офіційним курсом Національного банку України за податковий (звітний) період.

  Прив’язка до світових цін на газ для цілей обчислення ренти, разом із запровдженням диференційованих ставок рентної плати залежно від ціни реалізації, збільшили податкове навантаження на видобувні компанії.

  ► В квітні 2022 року було тимчасово запроваджено сплату рентної плати лише щодо реалізованого газу.

  ► Згодом, для стабілізації і зменшення податкового навантаження на платників рентної плати за користування надрами для видобування природнього газу були запроваджені тимчасові правила, за якими до скасування заборони на здійснення експорту газу природного за межі митної території України розрахунок вартості природного газу, видобутого з 1 серпня 2022р, прив’язано до цін на внутрішньому ринку з використанням максимального показника з нижченаведених величин:

  - Середньозважена ціна у договорах НАК «Нафтогаз України», укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках.

  - Середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без ПДВ, у гривнях за 1000 метрів кубічних в місяці, що передує звітному, без урахування НАК «Нафтогаз України» та підприємств, частка НАК «Нафтогаз України» у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків.

  - Середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць.

  Мінекономіки публікує зазначені показники на своєму веб-сайті до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 2. 2.

  Для природного газу, реалізованого НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової енергії вартістю була ціна, визначена у договорах купівлі-продажу природного газу між платником рентної плати та НАК «Нафтогаз України» у звітному періоді.

 3. 3.

  Для нафти та конденсату: Мінекономіки обчислювало середню вартість одного бареля нафти Urals відповідно до інформації міжнародного агентства (котирування UralsMediterranean та UralsRotterdam), що перерахована у гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом (така вартість публікувалася на офіційному веб-сайті Мінекономіки).

При здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених Податковим кодексом, фактична ціна реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) не може бути менше ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки».

Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин установлювалися Податковим кодексом. В березні 2022 року було запроваджено механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації, що збільшило податкове навантаження на видобувні компанії. Водночас, було запроваджено стабілізацію ставок: держава гарантує, що нові ставки рентної плати не можуть збільшуватися до березня 2032 року.

Розмір ставок рентної плати за користування надрами у разі видобутку вуглеводневої сировини у 2022 р.
Об’єкт оподаткування                       Ставка                      
Нафта
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
видобута в умовах дії УРП 2%
Конденсат  
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
видобута в умовах дії УРП 2%
Природний газ (будь-якого походження)
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 29 %
З березня 2022 року: з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 14,5 % - 65 %
До березня 2022 року: з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м, включаючи природний газ реалізований для потреб населення 14 %
З березня 2022 року: з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 7 % - 31 %
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11 %
видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність  70 %
видобутий в умовах дії УРП 1,25 %
До березня 2022 року: природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 12 %
З березня 2022 року: природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів 6 % - 36 %
До березня 2022 року: природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів 6 %
З березня 2022 року: природний газ, видобутий із нових свердловин з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів 3 % - 18 %

Під час розрахунку плати за користування надрами застосовуються коригувальні коефіцієнти (від 0,01 до 0,97) залежно від виду сировини та умов її видобування .

Порівняно зі ставками за 2021 р., у 2022 р. ставки рентної плати за видобування нафти, конденсату та природного газу зросли.

Ставки плати за користування надрами чи рентної плати за УРП визначалися в УРП, але не могли бути нижчими, ніж установлені розділом IX Податкового кодексу на момент укладення УРП. У 2022 році продовжували діяти спеціальні ставки рентної плати: в умовах дії УРП для нафти та конденсату рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справлялася із застосуванням ставки у розмірі 2% вартості товарної продукції гірничого підприємства, а для газу природного рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справлялася із застосуванням ставки у розмірі 1,25% вартості товарної продукції гірничого підприємства .

Тимчасові особливості сплати рентної плати плати за користування надрами для видобування газу

Для зменшення податкового навантаження на газовидобувні компанії після березневих змін правил обчислення ренти, в квітні 2022 року було запроваджено тимчасовий спеціальний механізм оплати рентної плати за користування надрами за обсяги природного газу, що були закачані в газосховища та не реалізовані . Зокрема:

 1. Рентна плата за користування надрами для видобування газу природного тимчасово не сплачується в частині обсягів природного газу видобутого, але не реалізованого у відповідних звітних періодах, та закачаного у газосховища.

 2. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу у кожному звітному періоді нараховуватимуться за обсяг видобутого газу природного у відповідному податковому (звітному) періоді, але сплачуватиметься у розмірі, що відповідає обсягу реалізації газу природного у такому податковому (звітному) періоді.

 3. Сума рентної плати, що сплачується, обчислюється як різниція між задекларованими податковими зобов’язаннями та добутком обсягу закачаного природного газу і середньозваженої ефективної ставки.

 4. В разі реалізації природного газу, закачаного до газосховищ починаючи з квітня 2022 року, сума податкових зобов’язань з ренти обчислюється за принципом FIFO, виходячи з середньозваженої ефективної ставки ренти та обсягу газу, що списується з балансу газу, який зберігається в газосховищі.

 5. Платники рентної плати зобов’язані вести окремий облік обсягів видобутого та реалізованого природного газу.

 6. У разі залишку не реалізованого газу на кінець місяця, в якому буде припинено воєнний стан, сума податку сплачуватиметься в періоді реалізації, але не пізніше завершення третього місяця після припинення або скасування воєнного стану на території України.

  Дія тимчасових положень не поширюється на обсяги природного газу, реалізованого на користь НАК «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу для потреб побутових споживачів та виробників теплової енергії.

  Спеціальні правила сплати рентної плати діятимуть до останнього дня місяця, в якому буде припинено воєнний стан на території України.

Розподіл рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводнів між бюджетами різних рівнів

У 2022 р. 5% рентної плати за видобування вуглеводнів зараховувалися до загального фонду місцевих бюджетів, що розподілялася в залежності від місцезнаходження (місця видобутку) відповідних природних ресурсів, а 95% — до загального фонду Державного бюджету, крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховувалася до загального фонду Державного бюджету в повному обсязі.

Базою оподаткування у 2020 році плати за користування надрами щодо видобутку вуглеводнів є вартість товарної продукції – видобутих у звітному періоді корисних копалин, розрахована за спеціальними правилами.

Розмір ставок рентної плати за користування надрами у разі видобутку вуглеводневої сировини у 2020 р.
Об’єкт оподаткування                       Ставка                      
Нафта
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
Конденсат  
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
Природний газ (будь-якого походження)
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 29 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 14 %
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11 %
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м, реалізований для потреб населення 29 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м, реалізований для потреб населення 14 %
видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність  70 %

У 2020 р. діяли стимулюючі ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин у розмірі 12% з покладів які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, та 6% з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів

Вартість корисної копалини, відмінної від вуглеводневої сировини, розраховувалась за більшою з двох величин: за фактичними цінами реалізації або за розрахунковою вартістю корисної копалини.

Визначення фактичної ціни реалізації корисної копалини:

► За загальним правилом, сума доходу, отриманого від реалізації виду корисної копалини за податковий період, зменшувалась на суму встановленого Податкового кодексу вичерпного переліку витрат. У 2022 році, як і у 2020 р., до витрат відносились витрати на доставку продукції до споживача та витрати з передпродажної підготовки товарів.

► Вартість одиниці виду видобутої корисної копалини обчислювалась як співвідношення суми доходу від реалізації виду видобутої корисної копалини (з вирахуванням витрат) та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої корисної копалини, що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.

► У 2022 році, як і у 2020 р., при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених Податковим кодексом, фактична ціна реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) не може бути менше ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки».

Розмір ставок рентної плати за користування надрами у разі видобутку інших видів корисних копалин, крім вуглеводнів і залізної руди, у 2022 р
Об’єкт оподаткування Ставка
Рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
руди чорних (крім руди заліза), кольорових та легувальних металів 6,25 %
руди урановмісних та інших, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5 %
Енергетичні корисні копалини
вугілля коксівне 1,5 %
Енергетичне 0,75 %
Антрацит 1 %
Буре 1 %
Неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини (у т.ч. пісок кварцовий, глини вогнетривкі, глини тугоплавкі, вапняк, граніт, гнейс та інші) 5 %
Розмір ставок рентної плати за користування надрами у разі видобутку інших видів корисних копалин, крім вуглеводнів і залізної руди, у 2020 р
Об’єкт оподаткування Ставка
Рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
руди чорних (крім руди заліза), кольорових та легувальних металів (до 23.05.2020 р.) 5 %
руди чорних (крім руди заліза), кольорових та легувальних металів (з 23.05.2020 р.) 6,25 %
руди урановмісних та інших, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5 %
руда заліза (до 23.05.2020 р.) 8 %
руда заліза (з 23.05.2020 р.) 11-12 %
Енергетичні корисні копалини
вугілля коксівне 1,5 %
енергетичне 0,75 %
антрацит 1 %
буре 1 %
Неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини (у т.ч. пісок кварцовий, глини вогнетривкі, глини тугоплавкі, вапняк, граніт, гнейс та інші) 5 %

З 23.05.2020 р. ставка рентної плати за користування надрами при видобутку чорних металів (крім руд заліза), кольорових та легувальних металів була підвищена та становила 6,5%, при видобутку руди заліза — 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становила 70 і більше дол. США, або 11%, якщо така середня вартість становила менше 70 дол. США, також було змінено розміри та умови для застосування деяких коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати

З початку 2022 року змінилися правила з оподаткування рентною платою за користування надрами за видобуток руд заліза:

 1. База оподаткування обчислюється виходячи з фактичної ціни реалізації, а не на підставі порівняння двох величин. Фактична ціна реалізації визначалася за загальними правилами, передбаченими для інших корисних копалин, відмінних від вуглеводнів.

 2. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин для залізної руди було знижено, з диференціацією залежно від розміру середньої фактичної ціни реалізації, визначеної як середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62 % FE CFR China, за інформацією, що офіційно зазначена світовим інформаційним агентством Platts.

Розмір ставок рентної плати за користування надрами у разі видобутку руд заліза, у 2022 р.
Об’єкт оподаткування Ставка
Руда заліза, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 62% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить:
100 доларів США і менше 3,5 %
більше 100 та не перевищує 200 доларів США включно 5 %
більше 200 доларів США 10 %

Розподіл між бюджетами рентної плати плати за користування надрами для видобування корисних копалин, інших, ніж вуглеводні

Рентна плата за видобування корисних копалин (крім вуглеводнів) загальнодержавного значення розподілялась між бюджетами наступним чином :

 1. Державний бюджет - 70%

 2. Обласні бюджети, бюджет м. Києва - 25%

 3. Бюджети місцевого самоврядування - 5 %

Рентна плата за видобування корисних копалин місцевого значення надходила до місцевих бюджетів за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів у повному обсязі

Станом на 2022 рік компанії, які використовують надра для зберігання нафти, газу, рідких або газоподібних нафтопродуктів, були зобов’язані сплачувати плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр за наступними ставками Зберігання природного газу — 0,56 грн на рік за тис. куб. м активного об’єму; Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів — 0,56 грн на рік за куб. м. Таким чином, починаючи з 2022 р. рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр збільшилася на 12,5% у порівнянні з 2021 роком. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зараховувалась до бюджету місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів в повному обсязі

► Зберігання природного газу — 0,56 грн на рік за тис. куб. м активного об’єму;

► Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів — 0,56 грн на рік за куб. м.

Таким чином, починаючи з 2022 р. рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр збільшилася на 12,5% у порівнянні з 2021 роком.

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зараховувалась до бюджету місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів в повному обсязі.

Станом на 2020 рік компанії, які використовують надра для зберігання нафти, газу, рідких або газоподібних нафтопродуктів, були зобов’язані сплачувати плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр за наступними ставками:

► Зберігання природного газу — 0,49 грн на рік за тис. куб. м активного об’єму (аналогічна ставка діяла у 2019 р.);

► Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів — 0,49 грн на рік за куб. м (аналогічна ставка діяла у 2019 р.).

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зараховувалась до бюджету місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів в повному обсязі/

За результатами проведення звірки платежів за 2022 рік обсяг надходжень на користь держави за рентною платою за користування надрами від видобувних компаній за даними державних органів становив 81 988 108,94 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 81 986 286,60 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 3 266,44 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей становить 1 822,33 тис. грн.

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за рентною платою за користування надрами від видобувних компаній за даними державних органів становив 48 506 126,71 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 48 510 026,58 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала – (215 358,74) тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – (3 899,87) тис. грн.

ДАНІ ЗВІТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Спеціальний дозвіл на користування надрами Угода про користування надрами Корисна копалина, що видобувається Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис
Реєстраційний номер Дата видачі Контрагент згідно з угодою Реєстраційний номер Дата укладення
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.perm_number != null ? row.perm_number : "Даних немає"} ${row.perm_date != null ? row.perm_date : "Даних немає"} ${row.counterparty != null ? row.counterparty : "Даних немає"} ${row.contract_number != null ? row.contract_number : "Даних немає"} ${row.contract_date != null ? row.contract_date : "Даних немає"} ${row.nadra_type != null ? row.nadra_type : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"}