Серед суттєвих компаній, 24 прозвітували про фізичні обсяги транспортування видобутого природного газу та сумарні витрати на ці послуги за 2022 р. Сумарні витрати компаній на послуги з транспортування газу територією України склали 1 712,70 млн грн, а фізичний об’єм транспортованого підзвітними компаніями природного газу досяг 13 444,98 млн куб. м.

Суттєві підзвітні компанії подали інформацію про свої витрати на послуги зберігання на користь оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз». Обрахунок платежів ведеться за трьома статтями: закачування природного газу, робочий обсяг його зберігання на місяць та відбір. Більшість компаній звітує про ці статті дезагреговано.

Сумарні витрати підзвітних компаній на послуги зберігання склали у 2022 році 1 059 698,27 тис. грн. Серед підзвітних компаній нафтогазовидобувної галузі лише 3 надали інформацію про витрати на послуги з транспортування нафти. Згідно з даними компаній, за 2022 р. їх сумарні витрати становили 527,99 млн грн — на 8,02% менше, ніж у 2021 р.

Для виконання вимог Закону про ІПВГ, нафтогазовидобувні компанії надали дані за 2020 рік про фізичний обсяг транспортування видобутого природного газу та про сумарні витрати на послуги транспортування. Платежі були здійсненні на користь ТОВ «Оператор ГТС України», а також інших компаній, які надавали послуги з транспортування природного газу за укладеними відповідно раніше договорами. Сумарні витрати компаній на транспортування видобутого природного газу становили 1 687 353,54 тис. грн, а фізичний об’єм транспортованого природного газу склав 15 881,05 тис. куб. м.

Згідно з фінансовою звітністю АТ «Укртрансгаз» за 2019 рік, збиток компанії в 2019 році знизився до -23 585,8 млн грн, що на 27,71% нижче, ніж в 2018 році.

В 2018 році, враховуючи зниження обсягів транзиту природного газу в порівнянні з попереднім роком, дохід АТ «Укртрансгаз» впав на 1,70%. Крім того, виріс показник чистого збитку компанії з 24 830 млн грн у 2017 році до 32 627,8 млн грн у 2018 році.

Дані звітів компаній

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Назва продукції, що транспортується Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції Маршрут транспортування видобутої продукції Одиниця вимірювання фізичного валового об'єму транспортування видобутої продукції Фізичний валовий об'єм транспортування видобутої продукції Сумарні витрати на транспортування видобутої продукції (без податку на додану вартість), тис. грн. Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування продукції Ставка тарифу на транспортування продукції, за яким здійснювався розрахунок
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.product_type != null ? row.product_type : "Даних немає"} ${row.transport_company_edrpou != null ? row.transport_company_edrpou : "Даних немає"} ${row.transport_company_name != null ? row.transport_company_name : "Даних немає"} ${row.transport_route != null ? row.transport_route : "Даних немає"} ${row.transported_amount_unit != null ? row.transported_amount_unit : "Даних немає"} ${row.transported_amount != null ? row.transported_amount : "Даних немає"} ${row.total_expenses != null ? row.total_expenses : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate_unit != null ? row.tarrif_rate_unit : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate != null ? row.tarrif_rate : "Даних немає"}