За результатами проведення звірки платежів за 2022 рік обсяг бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами видобувним компаніям за даними державних органів становив (8 773 981,18) тис. грн, а за даними видобувних компаній – (8 773 981,62) тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала (93 204,56) тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала 0,44 тис. грн.

За 2020 рік обсяг бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами видобувним компаніям за даними державних органів становив (14 846 490,11) тис. грн, а за даними видобувних компаній – (14 846 489,68) тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала (9 511 305,76) тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – (0,43) тис. грн.

За 2019 рік обсяг бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами видобувним компаніям за даними державних органів становив (16 157 566,53) тис. грн, а за даними видобувних компаній – (16 157 566,18) тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала (6 885 166,72) тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – (0,35) тис. грн.

Обсяг надходжень на користь держави за бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість грошовими коштами у 2018 році згідно з даними державних органів становив (11 376 594,24) тис. грн, за даними підзвітних видобувних компаній - (11 376 593,99) тис. грн. За результатами проведення звірки суттєвих видів платежів, сума розбіжностей між даними державних органів та компаній, за результатами первинного запиту, складала (4 223 127,17) тис. грн, а після проведення звірки та уточнень - (0,25) тис. грн.