Запаси

В Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

  1. Східний – розташований на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької адміністративних областей;

  2. Західний – на тирторії Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської адміністартивних областей;

  3. Південний - на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим).

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах - 14,24% та 9,26% відповідно.

Станом на кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тис. т. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти, у Західному та Південному – 35,77% та 13,05% відповідно. У розрізі адміністративних областей, у Івано-Франківській області залягала найбільша частина балансових запасів нафти – 19,51%, у Полтавській - 18,68%, у Сумській області – 17,24%.

В 2020 році в Україні обліковувалось 216 родовищ нафти, з яких найбільша частина є дуже дрібними родовищами. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликим – є Бугруватівське родовище у Сумській області, а середнім є лише 1 родовище – Глинсько-Розбишівське родовище, що у Полтавській області.

Станом на кінець 2019 року, сумарні балансові запаси нафти в 212-ти родовищах України нараховували 94 101 тис. т. Найбільший обсяг балансових запасів нафти залягає у Східному регіоні, а саме – 55,43%. На другому місці за обсягами запасів нафти знаходиться Західний нафтогазоносний регіон з часткою у загальних запасах України в розмірі 32,81%. Решта 11,76% запасів нафти сконцентровані в Південному регіоні. За адміністративними областями, найбільша доля балансових запасів нафти зосереджена в Полтавській – 24,54%, Івано-Франківській – 17,97%, Сумській – 16,23%, Львівській – 10,81%, Чернігівській областях – 9,16%.

Серед цих 212 родовищ нафти в Україні найбільша частина, а саме 189 родовищ, є дуже дрібними. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликими – 2 родовища, а середніми лише 1 родовище.) 17 головних родовищ нафти з найбільшими обсягами запасів, в яких сумарно сконцентровано 52,07% всіх балансових запасів нафти в Україні. Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2019 року Державним балансом запасів нафти враховано 205 родовищ із загальними запасами 99 986 тис. т.

У 2018 році більше половини запасів нафти, а саме 53,65%, зосереджені в Східному нафтогазовому регіоні. У розрізі адміністративних областей, у Східному регіоні найбільші запаси знаходяться в Полтавській (23,25%) та Сумській (15,81%) областях. На другому місці перебуває Західний регіон, балансові запаси нафти якого становлять 35,28%. Близько половини усіх запасів Західного регіону розміщуються на території Івано-Франківської області (18,77%). Південний регіон має найменші запаси нафти, що складають 11,07% загальних запасів в Україні.

За ступенем промислового освоєння родовищ нафти виділяють:138 родовищ, що розробляються (балансові запаси 82 325 тис. т або 82,34%); 4 родовища, які підготовлені до промислового освоєння (балансові запаси 1 786 тис. т або 1,79%); 25 родовищ на етапі розвідувальних робіт (балансові запаси 7 069 тис. т або 7,07%); 27 родовищ, котрі законсервовані (балансові запаси 8 806 тис. т або 8,81%).

Родовища нафти в Україні, в загальному, відносяться до розряду дрібних і дуже дрібних. Серед 205 балансових (видобувних) родовищ до дрібних відносять 21 родовище, до дуже дрібних – 181. Два родовища – Яблунівське (Полтавська область) та Бугруватівське (Сумська область) відносяться до невеликих, а Глинсько-Розбишівське (Полтавська область) – єдине родовище на території України, яке відносять до середніх.

Суттєві розвідувальні роботи

Георозвідувальні роботи, проведені у 2020 році, призвели до приросту балансових запасів нафти в обсязі 141 тис. т. З них на підприємствах АТ «НАК «Нафтогаз України» - 50 тис. т, а на приватних підприємствах – 91 тис. т.

В 2019 році за результатами проведення геологорозвідувальних робіт видобувними підприємствами на території України спостерігався приріст балансових запасів нафти в обсязі 767 тис. т. З них на підприємствах НАК «Нафтогаз України» - 686 тис. т, а на підприємствах приватного сектору економіки – 81 тис. т.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», за результатами геологорозвідувальних робіт на території України у 2018 році відбувся приріст балансових (видобувних) запасів нафти в кількості 351 тис. т, з яких 333 тис. т по нових покладах та родовищах. На родовищах, що знаходяться на балансі державного сектору економіки (НАК «Нафтогаз України»), внаслідок суттєвих розвідувальних робіт відбувся приріст запасів в обсязі 53 тис. т; на родовищах, які знаходяться на балансі комерційних підприємств, приріст склав 298 тис. т.

Обсяги видобування

Загальний обсяг видобування нафти в Україні у 2020 році зменшився на 2,91% порівняно з попереднім роком та скалв 1 671 тис. т. Аналогічно до природного газу, основним регіоном видобування нафти є Східний нафтогазоносний район, де у 2020 році було видобуто 67,32% загального обсягу нафти. Решта видобування здійснюється у Західному регіоні. У розрізі адміністративних областей, в Сумській області було видобуто найбільше нафти – 40,22% від всього обсягу видобування в Україні. В Івано-Франківській та Чернігівській областях було видобуто 22,20% та 14,54% загального обсягу нафти відповідно.

Найбільші обсяги нафти в Україні видобуває ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз України») - 86,06% загального видобутку. Сумарно на компанії приватного сектору припадало 10,17% загального обсягу видобування нафти.

У 2019 році видобування нафти було сконцентроване у Східному нафтогазоносному регіоні – 68,68%, решта видобування здійснюєвалось у Західному регіоні. В розрізі адміністративних областей, в Сумській області було видобуто найбільше нафти – 686 тис. т. або 39,86% всього видобутку в Україні. На другому і третьому місці знаходились Івано-Франківська і Чернігівська області з обсягами видобування нафти в розмірі 368 тис. т (21,38%) і 263 тис. т. (15,26%) відповідно.

Найбільші обсяги нафти в Україні видобуває ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») - 1459 тис. т нафти або 84,78% загального видобутку у 2019 році. Сумарно на компанії в опосередкованій власності держави у 2019 році припала переважна частка обсягів видобування нафти – 89,77%, решта 10,23% - на приватні компанії. Як для компаній державного, так і приватного сектору економіки спостерігався ріст обсягів видобування нафти.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», обсяги видобування нафти у 2018 році склали 1622 тис. т і зросли на 7,06% порівняно із 2017 роком. Основна частка видобування, а саме 1124 тис. т або 69,30%, була сконцентрована у Східному регіоні. В розрізі адміністративних областей України, лідерами стали Сумська область - 653 тис. т (40,26%) та Чернігівська область - 267 тис. т (16,46%). З родовищ Західного регіону у 2018 році було видобуто 498 тис. т. нафти (30,70% від усього обсягу видобування), більше половини припало на Івано-Франківську адміністративну область – 356 тис. т, або 21,95%. У Південному регіоні протягом 2018 року видобування нафти не проводилось. Загалом, найбільший приріст обсягів видобування нафти у 2018 році відбувся на території Харківської адміністративної області - на 25%. У розрізі видобувних компаній, найбільші обсяги видобування нафти припадали на ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України»), що у 2018 році видобула 1391 тис. т. нафти або 85,76% від сумарного видобутку в Україні. Загалом, 90,38% всього видобування нафти в Україні здійснюється компаніями у власності держави. На приватний сектор економіки припало 9,62% всього видобування нафти.

Транспортування

Станом на 2020 рік, система магістральних нафтопроводів України, що перебуває у користуванні АТ «Укртранснафта», складалася з 19 нафтопроводів загальною довжиною 3 506,6 км (4 767,4 км в одну нитку) та діаметром до 1 220 мм. Потужність системи на вході становила 114 млн т/рік, а на виході – 56,3 млн т/рік. Загальна номінальна ємність резервуарних парків системи складала 1 083 тис. куб. м. Система нафтопроводів в Україні включає морський нафтовий термінал «Південний» та 28 нафтоперекачувальних станцій, частина з яких задіяні у безпосередньому транспортуванні нафти. Транспортування нафти в Україні здійснює виключно АТ «Укртранснафта», засновником і єдиним акціонером якого є АТ «НАК «Нафтогаз України».

Протягом 2020 року загальний обсяг транспортованої нафти в Україні збільшився на 1,94% і склав 15,8 млн. т. нафти. З них, обсяг транспортованої нафти до НПЗ збільшився на 8,33%, а транзит нафти нафтопроводами – зменшився на 0,076%. У 2020 році було присутнє зниження попиту на нафту через пандемію COVID-19, проте можливість експорту нафти з басейну Чорного моря до Білорусі допомогло забезпечити загальний об’єм транспортованої нафти на рівні навіть вище попереднього року. Крім того, у 2020 році АТ «Укртранснафта» надала послуги зі зберігання нафти обсягом 91,8 тис. т.

Станом на 2019 рік система магістральних нафтопроводів України складається з 19 нафтопроводів загальною довжиною 3 506,6 км (4 767,4 км в одну нитку) та діаметром до 1 220 мм. Потужність системи на вході становить 114 млн т/рік, а на виході – 56,3 млн т/рік. Загальна номінальна ємність резервуарних парків системи складає 1 083 тис. куб. м. Також, система нафтопроводів в Україні включає морський нафтовий термінал «Південний» та 28 нафтоперекачувальних станцій. На північно-західному кордоні система з’єднана з Білоруссю, на північно-східному з Росією. На західному - з Угорщиною та Словаччиною, де пролягає транзитний шлях нафти з Білорусі до країн ЄС. Транспортування нафти в Україні здійснює виключно АТ «Укртранснафта», засновником і єдиним акціонером якого є ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

У звітному 2019 році АТ «Укртранснафта» збільшило обсяги загального транспортування нафти на 0,65% - з 15,4 млн т у 2018 році до 15,5 млн т у 2019 році. З них обсяг внутрішнього транспортування на НПЗ становив 2,4 млн т, що на 14,29% більше ніж у попередньому році, в той час як обсяг транзиту нафти впав на 1,50% у порівнянні з 2018 роком та склав 13,1 млн. т. Одним із факторів зниження обсягів транзиту нафти територією України були вимушені зупинки транзиту через погіршення якості сировини (підвищений вміст хлорорганічних сполук в нафті), що надходила через трубопровід «Дружба» з російського напрямку.

У 2018 році роль системи магістральних нафтопроводів України полягала в транспортуванні нафти від внутрішніх видобувних компаній до нафто-переробних заводів (НПЗ), транспортування імпортованої нафти до внутрішніх НПЗ, а також транзиту нафти до країн ЄС територією України. Реалізацію послуг з транспортування нафти в Україні здійснює виключно АТ «Укртранснафта», 100% статутного капіталу якого належить ПАТ «НАК «Нафтогаз України». Структурними підрозділами АТ «Укртранснафти» є філії «Магістральні нафтопроводи «Дружба» (транспортування нафти на Дрогобицький НПЗ та Нафтохімік Прикарпаття), «Придніпровські магістральні нафтопроводи» (транспортування нафти на Лисичанський НПЗ (зупинений станом на 2017 рік) та Кременчуцький НПЗ) і «Південні магістральні нафтопроводи» (Херсонський НПЗ), зупинений в 2005 році, та Одеський НПЗ, який у 2017 році рішенням Суворівського районного суду м. Одеси був конфіскований на користь держави).

Загалом, система магістральних нафтопроводів України складається з 19 нафтопроводів загальною довжиною 3 506,6 км (4 767,4 км в одну нитку) та діаметром до 1 220 мм. Серед основних технічних характеристик системи, потужність на вході становить 114 млн. т./рік, а на виході – 56,3 млн. т./рік. Загальна номінальна ємність резервуарних парків системи складає 1 083 тис. куб. м. Крім того система нафтопроводів включає морський нафтовий термінал «Південний» та 28 нафтоперекачувальних станцій. В 2018 році було відновлено роботу ділянки нафтопроводу Одеса-Кременчук та першої черги нафтопроводу Мозир-Броди.

В 2018 році обсяг загального транспортування нафти знизився на 3,75% у порівнянні з попереднім роком та становив 15,4 млн т., з них обсяг транзиту нафти склав 13,3 млн т, а обсяг транспортування нафти на НПЗ України – 2,1 млн т (більше на 0,2% порівняно з 2017 роком. У звітному періоді продовжувалась загальна тенденція падіння обсягів транзиту нафти. Так, обсяг транзиту нафти у 2018 році впав на 4,32%, з 13,9 млн. т. у 2017 році до 13,3 млн. т. у 2018 році.

Тарифи на транспортування

У 2020 році діяли тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами АТ «Укртранснафта» для споживачів України, встановлені Постановою НКРЕКП від 11.10.2019 року №210897 для 6 магістральних трубопроводів. Ця постанова передбачала у 2020 році два етапи перехідного періоду зміни тарифів: до 31 жовтня 2020 року та з 1 листопада 2020 року.

У 2019 році, в період до 1 листопада 2019 року, діяли тарифи на транспортування нафти та нафтопродуктів АТ «Укртранснафта» для споживачів України, встановлені постановою НКРЕКП від 23.12.2016 року №2362 для 18 магістральних трубопроводів. Проте, враховуючи, що до Порядку формування тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами були внесені зміни з метою запровадження механізму поетапного перегляду тарифів, починаючи з листопада 2019 року до 31 жовтня 2020 року (перший рік перехідного періоду) для АТ «Укртранснафта» діяли інші тарифи та було зменшено кількість маршрутів транспортування з 18 до 6.

Протягом 2018 року діяли такі ж тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами АТ «Укртранснафта» для 18 маршрутів, як і у попередньому році, затверджені постановою НКРЕКП №2362. Механізм розрахунку тарифів також залишався незмінним та здійснювався на основі Методики, затвердженою в постанові НКРЕКП №993.

Варто зазначити, що в 2018 році вносились зміни до Порядку формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами з метою запровадження механізму поетапного перерахунку тарифів для споживачів України до економічно обґрунтованого рівня. Передбачається, що такі зміни дозволять уникнути значного скорочення обсягів транспортування нафти внаслідок різкого зростання тарифів транспортування. Це також забезпечить замовників послуг з транспортування трирічним перехідним періодом, який дозволить їм поступово адаптуватись до підвищення тарифів до цільового рівня. Протягом цього періоду тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами будуть розраховуватись за спрощеним порядком із застосуванням щорічного коефіцієнта зростання тарифу.

Експорт/імпорт

Протягом 2020 року Україна здійснила експорт нафти в Білорусь в обсязі 80,00 тис. т вартістю 24,35 млн дол. США. Натомість у 2019 році експорту нафти зовсім не спостерігалося.

Обсяг імпорту нафти у звітному році також зріс і становив 1 245,59 тис. т порівняно з 790,63 в минулому році. Імпорт здійснювався з чотирьох країн: Азербайджану (70,15% загального обсягу імпорту в 2020 році), США (23,29%), Лівії (6,53%), Латвії (0,03%).

В 2019 році було експортовано незначний обсяг нафти обсягом 0,1 тис. т. вартістю 0,05 млн дол. США. Майже весь обсяг експорту здійснювався в Латвію (99,99%) і невелика його частина (0,01%) – в Об’єднані Арабські Емірати.

Обсяг імпорту нафти порівняно з 2018 роком збільшився на 3,10% і склав 790,63 тис. т. Більшість імпорту (76,67%) забезпечується Азербайджаном (606,18 тис. т вартістю 313,18 млн дол. США), на другому місці - США (173,83 тис. т вартістю 93,82 млн дол. США).

У 2018 році експорт нафти Україною не здійснювався. Обсяг імпорту нафти в 2018 році склав 766,83 тис. т нафти, що на 24,33% менше, ніж 2017 року. Майже весь обсяг імпорту (94,24%) надійшов з Азербайджану (722,66 тис. т вартістю 408,64 млн дол. США). Іншими країнами-постачальниками нафти були Іран (2,97% імпорту), Алжир (2,21%), Угорщина (0,35%), Росія (0,14%) та інші.