Обсяг податкових та неподаткових надходжень від компаній суттєвих видобувних галузей на користь держави у 2022 р., за даними державних органів, складав 188 422 641,60 тис. грн. з них 82,24% (154 951 355,58 тис. грн) було сплачено компаніями галузі видобування нафти та газу (у тому числі транспортування нафти та природного газу), 11,01% (20 743 273,75 тис. грн) компаніями галузу видобування руд металів (руд заліза, титану та марганцю, а 6,76% (12 728 012,27 тис. грн) — компаніями галузі видобування кам’яного вугілля.

Як і у минулому, з усіх видів платежів на користь держави від компаній видобувних галузей найбільшою була рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення — 46,73% від загального обсягу надходжень від підзвітних видобувних галузей (або 86 630 312,56 тис. грн). На другому і третьому місці знаходились податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (без урахування бюджетного відшкодування ПДВ) та податок на прибуток підприємств — 23,32% (43 226 354,94 тис. грн) та 14,40% (26 690 523,17 тис. грн) відповідно.

Обсяг податкових та неподаткових надходжень від компаній суттєвих видобувних галузей на користь держави у 2020 році, згідно з даними державних органів, складав 186 658 453,51 тис. грн, що на 11,42% більше, ніж у 2019 році. Галузь видобування нафти та природного газу (в т. ч. транспортування нафти і природного газу) мала найбільшу питому вагу в обсязі загальних надходжень – 89,48% або 167 014 400,80 тис. грн.

У той же час, від компаній галузі видобування руд металів (руди заліза, титану та марганцю) на користь держави у 2020 році надійшло 5,76% від загального обсягу податкових та інших платежів або 10 752 674,85 тис. грн, а від компаній галузі видобування кам’яного вугілля – 4,76% або 8 891 377,86 тис. грн.

Рентна плата за користування надрами була найбільшим в абсолютному та відсотковому вимірі видом платежу, сплаченим компаніями видобувних галузей на користь держави - 26,24% від загального обсягу надходжень від підзвітних видобувних галузей або 48 987 010,31 тис. грн. На другому та третьому місці заходились податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (без урахування бюджетного відшкодування ПДВ) та податок на прибуток підприємств – 21,95% або 40 975 372,34 тис. грн та 21,52% або 40 177 554,47 тис. грн відповідно.

В 2019 році загальний обсяг надходжень від компаній підзвітних видобувних галузей на користь держави склав 165 350 870,54 тис. грн. Галузь видобування нафти та природного газу (в т. ч. транспортування нафти і природного газу) мала найбільшу питому вагу в обсязі загальних надходжень – 85,14%. Водночас, від галузі видобування руд металів (руди заліза, титану, марганцю) на користь держави надійшло 8,25% від загального обсягу податків на інших платежів, а від компаній галузі видобування кам’яного вугілля – 6,60%.

Рентна плата за користування надрами була найбільшим в абсолютному вимірі видом платежу, сплаченим компаніями видобувних галузей на користь держави та склала 26,48% від загального обсягу надходжень від підзвітних видобувних галузей. На другому місці заходився податок на прибуток - 23,79%.

У 2018 році загальний обсяг платежів на користь держави від компаній підзвітних видобувних галузей становив 187 938 735,57 тис. грн. Найбільший вклад в сукупний обсяг надходжень від підзвітних галузей припав на галузь видобування нафти та природного газу (в т. ч. транспортування) – 160 584 406,52 тис. грн або 85,45%. Друге місце за обсягом платежів на користь держави зайняла галузь видобування руд металів (руди заліза, титану та марганцю) – 15 349 886,50 тис. грн або 8,17% від загального обсягу податків та інших платежів. Компанії галузі видобування кам’яного вугілля також зробили вагомий внесок у надходження від видобувних галузей – 12 004 442,54 тис. грн або 6,39%.

Серед найбільших платежів на користь держави були податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (без урахування бюджетного відшкодування ПДВ), що склав 24,34% від загального обсягу надходжень від підзвітних видобувних галузей, та рентна плата за користування надрами, що становила 22,33% загального обсягу.