Інформація за 2020 рік ще не пройшла перевірку Незалежним адміністратором. Можливі уточнення та зміни.

Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» передбачає, що заходи державної підтримки мають перевірятися Антимонопольним комітетом України («АМКУ») на належність до державної допомоги, яка підлягає перевірці на допустимість для конкуренції.

Відповідно до закону, державна допомога може бути надана в різних формах (наприклад, у вигляді субсидій, гарантій, збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання, податкових пільг, компенсації збитків тощо).

Критерії допустимості державної допомоги для конкуренції можуть бути встановлені КМУ для окремих категорій державної допомоги. Зокрема, у грудні 2019 року на публічне обговорення було винесено проект постанови КМУ «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі», однак станом на дату підготовки Звіту 2019 проект прийнятий не був.

Будь-яка нова державна допомога, а також поточна допомога в разі внесення значних змін до неї, може бути надана лише після отримання позитивного рішення АМКУ. Державна допомога, надана всупереч вимогам законодавства, вважається незаконною та підлягає поверненню державі в повному обсязі або може бути припинена АМКУ.

При цьому Законом передбачені деякі винятки, в тому числі для підтримки, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес (серед них – послуги у сфері функціонування ринку природного газу в рамках покладення спеціальних обов’язків).

АМКУ ведеться Реєстр програм державної допомоги за адресою:

http://pdd.amc.gov.ua/registry/registryofstateaid/list.

АМКУ щорічно публікує звіти про надання допомоги суб'єктам господарювання на основі інформації, наданої органами державної влади та місцевого самоврядування та публікує всі рішення, пов’язані з розглядом справ, на Порталі державної допомоги:

http://pdd.amc.gov.ua/registry/registryofdecision/list.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи — підприємця Найменування органу влади, органу місцевого самоврядування або іншого надавача державної допомоги Вид державної допомоги Підстава для отримання державної допомоги Дата отримання державної допомоги Валюта державної допомоги Загальна сума державної допомоги
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.state_agency_edrpou != null ? row.state_agency_edrpou : "Даних немає"} ${row.state_agency_name != null ? row.state_agency_name : "Даних немає"} ${row.contribution_type != null ? row.contribution_type : "Даних немає"} ${row.contribution_reason != null ? row.contribution_reason : "Даних немає"} ${row.contribution_date != null ? row.contribution_date : "Даних немає"} ${row.contribution_currency != null ? row.contribution_currency : "Даних немає"} ${row.contribution_amount != null ? row.contribution_amount : "Даних немає"}