Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» передбачає, що заходи державної підтримки мають перевірятися Антимонопольним комітетом України («АМКУ») на належність до державної допомоги, яка підлягає перевірці на допустимість для конкуренції.


Загалом державною допомогою суб’єктам господарювання є їх підтримка у будь-якій формі за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для виробництва окремих видів товарів чи провадження окремих видів господарської діяльності


Державна допомога може бути надана в різних формах (наприклад, у вигляді субсидій, гарантій, збільшення державної частки в статутному капіталі суб’єктів господарювання, податкових пільг, компенсації збитків тощо).

Критерії допустимості державної допомоги для конкуренції можуть бути встановлені КМУ для окремих категорій державної допомоги.


Зокрема, за результатами публічних обговорень протягом 2019-2020 рр., 13.01.2021 р. КМУ прийняв постанову «Про затвердження Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній галузі», яка визначає такі критерії оцінки допустимості державної допомоги в цій галузі:

► недопущення суттєвої нерівності умов діяльності конкуруючих між собою суб’єктів господарювання у вугільній галузі;


► недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на ринках виробництва теплової та електричної енергії;


► зменшення впливу на навколишнє природне середовище в результаті видобутку вугілля вугільними підприємствами, яким надається допомога на закриття (ліквідацію).

Така державна допомога може бути допустимою, якщо надається на чітко визначені цілі (ліквідацію вугледобувних підприємств, покриття виняткових витрат та ін.) та покриває тільки витрати, що стосуються вугілля для виробництва електричної енергії, комбінованого виробництва тепла та електричної енергії, виробництва коксу і як пального для доменних печей у сталеливарній промисловості.


Будь-яка нова державна допомога, а також поточна допомога в разі внесення значних змін до неї, може бути надана лише після отримання позитивного рішення АМКУ. Державна допомога, надана всупереч вимогам законодавства, вважається незаконною та підлягає поверненню державі в повному обсязі або може бути припинена АМКУ.

При цьому Законом передбачені деякі винятки, в тому числі для підтримки, пов’язаної з наданням послуг, що становлять загальний економічний інтерес (серед них – послуги у сфері функціонування ринку природного газу в рамках покладення спеціальних обов’язків).

АМКУ веде Реєстр програм державної допомоги за посиланням: http://pdd.amc.gov.ua/portal/registry/registryofstateaid/list.

АМКУ щорічно публікує звіти про надання допомоги суб'єктам господарювання на основі інформації, наданої органами державної влади та місцевого самоврядування та публікує всі рішення, пов’язані з розглядом справ, на Порталі державної допомоги: http://pdd.amc.gov.ua/portal/registry/refistryofcases/list.

Дані звітів компаній

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи — підприємця Найменування органу влади, органу місцевого самоврядування або іншого надавача державної допомоги Вид державної допомоги Підстава для отримання державної допомоги Дата отримання державної допомоги Валюта державної допомоги Загальна сума державної допомоги
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.state_agency_edrpou != null ? row.state_agency_edrpou : "Даних немає"} ${row.state_agency_name != null ? row.state_agency_name : "Даних немає"} ${row.contribution_type != null ? row.contribution_type : "Даних немає"} ${row.contribution_reason != null ? row.contribution_reason : "Даних немає"} ${row.contribution_date != null ? row.contribution_date : "Даних немає"} ${row.contribution_currency != null ? row.contribution_currency : "Даних немає"} ${row.contribution_amount != null ? row.contribution_amount : "Даних немає"}