Запаси руд титану

Мінерально-сировинна база титану в Україні доволі потужна. Згідно з даними Державної служби геології та надр, Україна входить у десятку країн-лідерів за обсягами розвіданих запасів руд титану та покриває понад 6% їх світового видобутку. Сировинна база руд титану обліковує 27 родовищ, в тому числі 4 – техногенні, та більш, ніж 30 рудопроявів різного ступеня вивченості. Основним титановмісним мінералом на теренах України є ільменіт, запаси рутилу є обмежені. Наразі в Україні розробляються тільки розсипні родовища, які складають близько 10% усіх розвіданих запасів. Решта запасів руд титану міститься в корінних родовищах, для експлуатації яких потребується капітальне будівництво нових рудників та збагачувальних фабрик, що вимагає значних інвестицій та часу.

В Україні запаси руд титану зосереджені в північно-східній частині Українського кристалічного щита, Дніпровсько-Донецькій западині та частині південно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву загальною площею більш як 200 тис. кв. кілометрів. На території України розвідка запасів руд титану проводиться у Сумській, Житомирській, Харківській областях, в той час як видобуток відбувається у Дніпропетровській та Житомирській областях. В Дніпропетровській області здійснюється видобування титанових (ільменітових) концентратів Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом, а у Житомирській - Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. Сумарна продуктивна потужність підприємств сягає 700 тис. тонн концентратів на рік.

У 2019 році Сировинна база руд титану нараховувала понад 40 родовищ, серед яких одне унікальне, 13 великих та 10 середніх. Виокремлюють 4 геолого-промислові тип родовищ, в яких залягають ключові запаси руд титану в Україні: корінні магматогенні в гоброноритах і тактолітах апатит-ільменітові родовища Волинського типу; розсипи одно- і двомінерального складу Іршанського типу; морські розсипи комплексного рутил-циркон-ільменітового (полімінерального) складу Малишевського геолого-промислового типу; екзогенні (залишкові) ільменітові родовища в корі вивітрювання. В промислових цілях розроблялися в основному давні прибережно-морські розсипи в центральній частині України (Малишевське родовище) і континентальні розсипи близького знесення (Межирічне, Лівобережне, Правобережне та інші, що складають Іршанську групу родовищ).

Згідно з наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 р. № 440, інформація щодо балансових запасів руд титану в Україні визначена державною таємницею. У зв’язку з цим офіційні дані Держгеонадра щодо обсягу запасів руд титану відсутні у вільному доступі. Авторитетним та достовірним джерелом ведення статистики про запаси мінеральної сировини у світі вважається дослідження Державної геологічної служби США - Mineral Commodity Summaries (MCS), щодо мінеральних ресурсів, яке щорічно публікується у вільному доступі.

Відповідно до дослідження щодо мінеральних ресурсів за 2021 рік, запаси руд титану (ільменіт, рутил) України станом на кінець 2020 року становили 8 400 тис.т., як і в 2019 році. Станом на кінець 2020 року запаси руд титану України склали 1,13% від світових запасів.

Згідно з інформацією, яку надало АТ «Об’єднано гірничо-хімічна компанія» в ході звітування, сумарні балансові запаси руд титану станом на 01.01.2021 складали 42 778,1 тис. куб. м. Обсяг умовно балансових та позабалансових запасів становив 81 147,7 тис. куб. м. На кінець звітного періоду, сумарні балансові запаси пісків циркон-рутил-ільменітоносних становили 27 800 тис. куб. м., а умовно балансових та позабалансових - 52 041,3 тис. куб. м.

Згідно інформації з презентації компанії для приватизації, станом на 31.12.2020, балансові запаси АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» склали: ільменіт - 4,426 тис. т, рутил - 274 тис. т, циркон - 142 тис. т.

Станом на кінець 2019 року, згідно з оцінкою Державної геологічної служби США, запаси руд титану (ільменіт, рутил) становили 8400 тис. т або 1,03% від світових запасів. гідно з даними АТ «Об’єднано гірничо-хімічна компанія», сумарні балансові запаси руд титану становили 45 368 тис. куб. м, а обсяг умовно балансових та позабалансових запасів –82 179 тис. куб. м. Обсяг балансових запасів пісків циркон-рутил-ільменітоносних, станом на кінець звітного періоду, склав 22 403 тис. куб. м, а умовно балансових та позабалансових –53 719,30 тис. куб. м.

За оцінкою Державної геологічної служби США, станом на 2018 рік на території України знаходиться 1,02% світових розвіданих запасів титану або 2500 тис. т. рутилу і 5900 тис. т ільменіту.

Суттєві розвідувальні роботи

На жодному з восьми аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які пройшли у 2020 році, не було представлено ділянок для проведення геологічного вивчення або видобування руд титану. У 2021 році ділянки з видобування руд титану вперше будуть додавати до списку лотів, які продають на відкритих електронних аукціонах. Більш детальна інформація про розвідувальні роботи щодо родовищ титану відсутня у відкритому доступі.

За результатами проведення IV аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що відбувся у 2019 році, ТОВ «Титан-Апатитова Група» отримала ліцензію на проведення геологічного вивчення ділянки Юрівської (Житомирська область). Більш детальна інформація про розвідувальні роботи щодо родовищ титану відсутня у відкритому доступі.

Розвідувальні роботи в галузі видобування руд титану здійснює ТОВ «Житомирбуррозвідка», 90% якої володіє ПРАТ «НАК «Надра України», 100% якої, в свою чергу, належать державі в особі Кабінету Міністрів України. У відкритому доступі відсутня інформація щодо обсягів геологорозвідувальних робіт проведених компанією в 2018 році. Приватні компанії також не публікували дані щодо обсягів геологорозвідувальних робіт у 2018 році. Окрім цього, протягом 2018 р. не було видано жодного спеціального дозволу на геологічне вивчення та розвідку руд титану.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ

Згідно зі звітом Державної геологічної служби США, в 2020 році в Україні було вироблено титанових концентратів обсягом у 564 тис. т, з яких ільменітовий концентрат склав 470 тис. т і рутиловий концентрат – 94 тис. т. Сукупний обсяг виробництва концентратів титанових в Україні оцінювався в розмірі 6,87% від обсягу світового виробництва.

Серед компаній галузі видобування руд титану, дві (АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» і ТОВ ВКФ «Велта») були визначені такими, що сплачують суттєві надходження на користь держави і підлягають звірці платежів у Звіті ІПВГ за 2020 рік. Згідно з даними цих компаній, їх обсяги видобування руд титану 2020 році становили:

► АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» – 6 462,00 тис. куб. м;

► ТОВ ВКФ «Велта» – 213,11 тис. т.

За оціночними даними Державної геологічної служби США, в 2019 році обсяг виробництва концентратів титанових в Україні становив 474 тис. т, з яких ільменітовий концентрат склав 380 тис. т і рутиловий концентрат – 94 тис. т. Сукупний обсяг виробництва концентратів титанових в Україні оцінювався в розмірі 6,24% від обсягу світового виробництва. Згідно з інформацією, яку надало АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в ході звітування, обсяги видобування руд титану компанією у 2019 році становили:

► Руди титану – 1 036 тис. куб. м;

► Піски циркон-рутил-ільменітоносні – 4 451 тис. куб. м.

За даними Державної геологічної служби США, виробництво концентратів титанових в Україні в 2018 році становило 6,26% світового виробництва або 467 тис. т, з них 373 тис. ільменітового концентрату і 94 тис. т рутилового концентрату. Таким чином, Україна входить до топ-15 країн світу, що видобувають титанові концентрати. У 2018 році виробництво титанової губки в Україні за оцінкою Державної геологічної служби США склало 8 тис. т., а світове виробництво сягнуло 192 тис. т.

Станом на 2018 рік в Україні 11 підприємств в галузі видобування руд титану мали спеціальні дозволи на користування надрами (титанові руди, руди апатит-ільменітові та розсипи та піски цирконово-рутилово-ільменітові). Обсяги видобування АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», що знаходиться у власності держави, склали 1 592 тис. куб. м титанових руд і 4 559 тис. куб. м пісків циркон-рутило-ільменітоносних у 2018 році. Окрім цього, видобування руд титану здійснювали приватні компанії, серед яких найбільші – ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» (Бирзулівське та Лікарівське родовища), ТОВ «Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат» (Межирічне родовище), ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (Вовчанське родовище) та ТОВ «Валки-Ільменіт» (Валки-Гацківське та Стремигородське родовища).

Вартість видобування руд титану

Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 175 196,1 млн грн. За інформацією, отриманою від Держстату у відповідь на запит, у 2020 році було реалізовано руд та концентратів титанових вартістю у 4 591,59 млн грн.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2020 рік. В галузі видобування руд титану підзвітними компаніями були АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та ТОВ ВКФ «Велта».

У 2019 році дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд титану у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010.

Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 155 171,18 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування руд кольорових металів (код КВЕД-2010 В07.2), в яку входить галузь видобування руд титану, становила 12 053,04 млн грн, або 7,76% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2019 рік. В галузі видобування руд титану найбільшим представником є АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія», частка держави в статутному капіталі якої становить 100%. Згідно з даними, отриманими від компанії, її обсяги видобування незбагаченої руди у 2019 році склали 1 036,00 тис. куб. м, а обсяги реалізації товарної продукції – 219 тис. т, з них реалізовано на території України 21,85 тис. т, експортовано 197,15 тис. т. Загальна виручка від реалізації товарної продукції АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія» становила 2 107,23 млн грн, з яких:

► виручка від реалізації на території України (без ПДВ) – 190,42 млн грн;

► виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) експорт – 1 916,81 млн. грн.

У 2018 році дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд титану у публічних джерелах інформації відсутні. Найбільш наближеною інформацією у вільному доступі є показник випустку товарів та послуг виду економічної діяльності «Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, а також надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 – В07-В09), що становив 212 751 млн грн. До цього агрегованого виду економічної діяльності, серед інших, належить і галузь видобування руд титану. Для отримання детальної інформації, Незалежний адміністратор підготував інформаційний запит до Держстату. У відповідь було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, галузь видобування руд металів (вид економічної діяльності В07 «Добування металевих руд») протягом 2018 року реалізувала продукцію загальною вартістю 142 962,67 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування руд кольорових металів (код КВЕД-2010 В07.2), в яку входить галузь видобування руд титану, становила 14 287,76 млн грн, або 9,99% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів В рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2018 рік, в якості альтернативного джерела інформації використано дані, надані підзвітними компаніями. АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія», частка держави в статутному капіталі якої становить 100%, є найбільшим представником галузі видобування руд титану в Україні. Згідно з даними, отриманими від компанії, обсяги реалізації концентратів рутилового та ільменітового становили 206,41 тис. т, з яких на території України було реалізовано 22,26 тис. т та 184,15 тис. т. експортовано. Виручка АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія» від реалізації товарної продукції на території України у 2018 році становила 187,85 млн грн (без ПДВ), при цьому загальна виручка від експорту була майже у 8 разів більше і загалом складала 1 465,31 млн грн (без ПДВ).

Експорт/імпорт

Обсяг експорту руд титану за 2020 рік склав 536,87 тис. т, що на 13,53% менше за показник 2019 року. У 2020 році руди титану було експортовано в 44 країни, а найбільші його обсяги - в Мексику (21,99%), Чехію (20,96%), Китай (11,90%), Єгипет (11,42%).

Обсяг імпорту руд титану у звітному році залишився незначним (1,01 тис. т вартістю 0,85 млн дол. США), проте збільшився порівняно з 2019 роком на 27,65%. Руди титану імпортувалися переважно з Сенегалу (98,02% загального обсягу імпорту), а також з США, В'єтнаму.

Згідно з даними Держстату, в 2019 році було експортовано руд та концентратів титанових 620,91 тис. т вартістю 154,54 млн. дол. США. Експорт є на 3,57% вищим, ніж аналогічний минулого року у натуральному вимірі, а у вартісному - вищим на 22,92%. Найбільшими торгівельними партнерами є Єгипет (157,60 тис. т), Чехія (140,89 тис. т), Росія (107,01 тис. т), Мексика (87,34 тис. т). Також було здійснено поставки в США (66,17 тис. т), Казахстан (20,39 тис т), Китай (10,49 тис. т) та інші країни.

Обсяг імпорту руд титану в 2019 році скоротився на 95,02% порівняно з попереднім і в абсолютному значенні становив 0,791 тис. т вартістю 0,56 млн дол. США. Основним постачальником залишається Сенегал (0,790 тис. т вартістю 0,55 млн дол. США), до інших належать Казахстан, В'єтнам, Індія. Обсяг імпорту руд титану в 2019 році скоротився на 95,02% порівняно з попереднім і в абсолютному значенні становив 0,791 тис. т вартістю 0,56 млн дол. США. Основним постачальником залишається Сенегал (0,790 тис. т вартістю 0,55 млн дол. США), до інших належать Казахстан, В'єтнам, Індія.

У 2018 році обсяг експорту руд титану з України зріс на 2,69% порівняно з 2017 роком і склав 599,49 тис. т вартістю 125,72 млн дол. США. Експорт було здійснено в 36 країн, а найбільші обсяги було поставлено в Туреччину - 22,99% загального обсягу (137,83 тис. т вартістю 22,58 млн дол. США), Чехію - 20,27% (121,5 тис. т вартістю 24,40 млн дол. США), Росію - 15,54% (93,18 тис. т вартістю 19,72 млн дол. США). Решту обсягу було направлено в США (68,85 тис. т вартістю 11,05 млн дол. США), Мексику (59,46 тис. т вартістю 10,98 млн дол. США), Китай (30,43 тис. т вартістю 5,16 млн дол. США), Іспанію (20,30 тис. т вартістю 3,10 млн дол. США) та інші країни.