Стандарт ІПВГ, зокрема пункт Вимоги 6.1, зобов’язує розкривати інформацію про обов’язкові соціальні витрати видобувних компаній, якщо такі є суттєвими. Проте, українське законодавство не містить поняття «обов’язкових соціальних витрат видобувних компаній» та не надає переліку випадків, коли такі витрати видобувних компаній (інші, ніж сплата ЄСВ) можуть бути обов’язковими.

Відповідно до вимог Закону про ІПВГ, прийнятого у 2018 році, видобувні компанії зобов’язані розкривати інформацію про участь у соціальних проектах чи програмах та загальну суму платежів щодо кожного соціального проекту чи програми.

У Звіті ІПВГ 2022 року відображено дані 65 суттєвих підзвітних компаній, що подали зазначену інформацію через онлайн платформу ІПВГ. З огляду на те, що діюча форма звітування збирає інформацію про витрати без розподілу на соціальні та екологічні напрямки, Незалежним адміністратором здійснюється цей поділ у розрізі наступних категорій:

 1. Благодійність;

 2. Освіта і наука, підтримка освітніх установ;

 3. Благоустрій;

 4. Підтримка місцевих громад;

 5. Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів;

 6. Спорт

 7. Екологічні заходи

 8. Допомога захисникам та зміцнення обороноздатності України

Перші 6 категорій вважаються підвидами платежів на соціальні цілі, а категорію екологічних видатків виділено окремо.

Крім цього, у зв’язку з повномасштабним вторгненням на територію України у 2022 році, значна кількість добровільних витрат видобувних компаній була спрямована на потреби військових формувань та на допомогу громадянам, які постраждали унаслідок бойових дій. З цієї причини Незалежним адміністратором виокремлено категорію витрат «Допомога захисникам та зміцнення обороноздатності України». До цієї додаткової категорії у 2022 році відносяться закупівлі транспортних засобів та палива, засобів індивідуального захисту, тактичного спорядження та інші закупівлі, спрямовані на потреби захисників.

Також частина витрат підзвітних компаній видобувної галузі була спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, родин військових та гуманітарну допомогу. Зазначені статті витрат об’єднані у категорію «Благодійність».

З-поміж суттєвих компаній, інформацію щодо витрат на соціальні цілі подали 19 підприємств, шість з яких належать до галузі видобування руд заліза, по одному – до галузей видобування руд титану і кам’яного вугілля, інші – до галузі видобування нафти і природного газу.

Цільове спрямування витрат Нафта та газ, тис. грн Руди металів, тис. грн Кам’яне вугілля, тис. грн Всього, тис. грн
Благодійність  3 802,24 436 159,28 17 577,76 457 539,28
Освіта і наука, підтримка освітніх установ 1 055,44 843,00     - 1 898,44  
Благоустрій 1 057,73   1 656,56 401 222,48 403 936,77
Підтримка місцевих громад 28 336,53 206 707,29 - 235 043,82
Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів  3 851,84 258,00   -  4 109.84
Спорт  2 139,99  -   4 890,30   7 030,29
Екологічні заходи  -    -   -  -  
Допомога захисникам 1 069 789,42 453 719,51 3 455,30  1 526 964,23
Всього 1 110 033,19  1 099 343,64 427 145,84  2 636 522,66

Найбільші витрати за цільовим призначенням припадають на «Допомога захисникам та зміцнення обороноздатності України» та «Благодійність» - сукупно ці статті склали майже 75% усіх коштів, добровільно витрачених підзвітними компаніями на потреби суспільства у 2022 році. Жодна з компаній не зазначала інформації про витрати на екологічні цілі. Загальна сума прозвітованих платежів складає 2 636 522,66 тис. грн. За регіональним розподілом, традиційно на Дніпропетровську область припадає найбільший обсяг внесків, що становить 54% від усіх платежів. Другою є Донецька область з показником 39%, до якої спрямовано усі надходження від ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське».

Серед підзвітних компаній нафтогазової галузі, які розкрили інформацію щодо суми платежів на соціальні цілі, лідерами у державному секторі є АТ «Укргазвидобування», а у приватному – ПрАТ «Природні ресурси». На них припало 33% і 4% сукупних платежів відповідно. Найбільшим надавачем благодійної фінансової допомоги у галузі видобування руд металів є ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», внесок якого склав 25% усіх платежів на соціальні цілі. У розрізі галузей відповідно, на нафтогазові та залізорудні підприємства припадає сумарно 42% і 41% переданих коштів. Галузі видобування кам’яного вугілля і титану представлені однією компанією, що звітувала: внески ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» і ТОВ ВКФ «Велта» складають 16% і 1% сукупних надходжень відповідно.

Станом на 2020 рік форми звітування не передбачають розподілу витрат на соціальні та благодійні цілі в розрізі їх цільових напрямків, Незалежним адміністратором був здійснений поділ таких витрат за наступними сферами:

З-поміж суттєвих компаній, інформацію щодо витрат на соціальні цілі подали 19 підприємств, шість з яких належать до галузі видобування руд заліза, по одному – до галузей видобування руд титану і кам’яного вугілля, інші – до галузі видобування нафти і природного газу.

 1. Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів;

 2. Благодійність;

 3. Підтримка місцевих громад;

 4. Освіта і наука, підтримка освітніх установ;

 5. Спорт;

 6. Соціальна допомога населенню;

 7. Допомога учасникам ООС та заходи, присвячені пам’яті учасникам ООС.

З 54 підзвітних видобувних компаній, в рамках звітування для підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік, інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 24 підзвітні компанії, з яких 14 компаній здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти і природного газу, 8 компаній - в галузі видобування руд заліза, 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2020 році становили 1 152,38 млн. грн.

В розрізі цільових напрямків, найбільшу частку соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів» - 663,94 млн. грн., або 57,61% сукупних платежів.

Серед підзвітних видобувних компаній, найбільшу суму коштів на соціальні та благодійні цілі у 2020 році спрямувало АТ «Укргазвидобування» - 58,06% від сумарних платежів всіх підзвітних компаній. На другому та третьому місцях - ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», частка яких у сукупних витратах підзвітних компаній на соціальні та благодійні цілі склала 11,83% і 11,37% відповідно.

Задля розкриття у Звіті ІПВГ за 2019 рік інформації щодо витрат видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі були зібрані дані підзвітних компаній, надані ними в ході опитування. В результаті заповнення звіту/консолідованого звіту про платежі на користь держави, інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 19 підзвітних компаній, з яких 11 здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти та природного газу, 6 компаній - в галузі видобування руд заліза та 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними вказаних компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2019 році становили 257 829,09 тис. грн. В розрізі цільових напрямків, найбільша частка соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Підтримка місцевих громад» - 203 446,16 тис. грн, або 78,91%. Витрати у сфері «Охорона здоров'я» і «Освіта та наука» склали 13 983,68 тис. грн. (5,42%) та 18 844,39 тис. грн. (7,31%) відповідно. Серед підзвітних компаній, що розкрили інформацію про платежі на соціальні та благодійні цілі у 2019 році, лідером був ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», витрати якого склали 65 749,51 тис. грн. або 25,50% від платежів усіх компаній.

У 2018 році в результаті заповнення звіту/консолідованого звіту про платежі на користь держави, інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 18 підзвітних компаній, з яких 10 здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти та природного газу, 6 компаній - в галузі видобування руд заліза та 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2018 році, згідно з даними вказаних компаній, становили 448 125,91 тис. грн. В розрізі цільових напрямків, у 2018 році більше половини соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній видобувних галузей було віднесено до категорії «Підтримка місцевих громад» - 355 317,81 тис. грн., або 79,29%. Лідером серед підзвітних компаній, що розкрили інформацію про витрати на соціальні та благодійні цілі у 2018 році, був ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», витрати якого склали 99 927,00 тис. грн. або 22,30% від платежів усіх компаній.

Дані звітів компаній

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Назва соціального проекту, програми Опис соціального проекту, програми Підстава для реалізації соціального проекту, програми Місце розміщення виробничих потужностей (для соціальних проектів та програм, які реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей) Організація, установа або об'єднання, на користь якої (якого) здійснюється соціальний проект, програма Валюта платежів Загальна сума платежів
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.name != null ? row.name : "Даних немає"} ${row.description != null ? row.description : "Даних немає"} ${row.reason != null ? row.reason : "Даних немає"} ${row.pf_location != null ? row.pf_location : "Даних немає"} ${row.organization != null ? row.organization : "Даних немає"} ${row.payments_currency != null ? row.payments_currency : "Даних немає"} ${row.payments_total_amount != null ? row.payments_total_amount : "Даних немає"}