Єдиний соціальний внесок (надалі – «ЄСВ») у 2022 році розраховувався з такими особливостями:

  1. Єдина ставка для нарахування ЄСВ роботодавцем складала 22% від бази оподаткування, за винятком спеціальних ставок нарахування для людей з інвалідністю, які не змінювалися з 2014 р. (8,41%, 5,3% і 5,5%);

  2. Максимальна величина місячного доходу, з якої сплачується ЄСВ, закріплена на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленого законом (97 500 грн до 01.10.2022 р. та 100 500 грн з 01.10.2022 р.).

Кошти, що надходять від сплати ЄСВ та від застосування відповідних фінансових санкцій, пов’язаних з несвоєчасною сплатою/несплатою ЄСВ, не зараховуються до Державного бюджету України або бюджетів інших рівнів та не можуть використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування .

Пропорції розподілу коштів від ЄСВ до фондів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування затверджуються КМУ за погодженням зі сторонами соціального діалогу .

У 2022 році сплачений ЄСВ розподілявся за трьома напрямками (за деякими винятками, передбаченими відповідною постановою КМУ):

  1. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – 85.62%

  2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 9.57%

  3. · Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4.81%

За результатами проведення звірки платежів за 2022 рік обсяг надходжень на користь держави за єдиним соціальним внеском від видобувних компаній за даними державних органів становив 9 410 520,49 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 9 410 655,63 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала -160 396,71 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала -135,14 тис. грн.

Єдиний соціальний внесок (надалі – «ЄСВ») у 2020 році розраховувався з такими особливостями:

  1. Єдина ставка для нарахування ЄСВ роботодавцем складала 22% від бази оподаткування, за винятком спеціальних ставок нарахування для людей з інвалідністю, які залишились на рівні 2014 р. (8,41%, 5,3% і 5,5%);

  2. Максимальна величина місячного доходу, з якої сплачується ЄСВ, закріплена на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленого законом (70 845 грн до 01.09.2020 р. та 75 000 з 01.09.2020 р.).

За 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за єдиним внеском від видобувних компаній за даними державних органів становив 9 862 966,78 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 9 868 800,21 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 1 554 248,31 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – -5 833,43тис. грн.

За 2019 рік обсяг надходжень на користь держави за єдиним внеском від видобувних компаній за даними державних органів становив 9 245 351,24 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 9 269 477,06 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 794 057,34 тис. грн, а після проведення звірки сума розбіжностей склала – 24 125,82 тис. грн.

Обсяг надходжень на користь держави за єдиним внеском у 2018 році згідно з даними державних органів становив 7 929 403,37 тис. грн, за даними підзвітних видобувних компаній - 7 948 394,80 тис. грн. За результатами проведення звірки суттєвих видів платежів, сума розбіжностей між даними державних органів та компаній, за результатами первинного запиту, складала 805 750,85 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень - 18 991,43 тис. грн.

ДАНІ ЗВІТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис Джерело
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"} ${row.data_source != null ? row.data_source : "Даних немає"}