Запаси

Станом на 01.01.2023 р. балансові запаси глин вогнетривких в Україні складали 450,64 млн т , що на 7,96% менше за балансові запаси у 2021 р. Загалом, Державними балансами України за 2022 р. враховано 27 родовищ глин вогнетривких, більша частина з яких розташована в межах Донецької області — 19 родовищ із сумарними балансовими запасами 308,52 млн т (або 68,46% від усіх балансових запасів станом на 2022 р.). Основне зменшення балансових запасів глин для вогнетривів пов’язане саме з обсягами запасів у Донецькій області — у 2022 р. вони зменшились на 11,21% порівняно з 2021 р. Окрім Донецької області, запаси глин вогнетривких в Україні зосереджені в родовищах Дніпропетровської (4 родовища, 59,81 млн т або 13,27% від усіх запасів), Черкаської (1 родовище, 45,52 млн т або 10,10%), Запорізької (1 родовище, 35,48 млн т або 7.87%) та Сумської (1 родовище, 1,31 млн т або 0.29%) областей.

Промислові поклади глин вогнетривких в Україні розташовані в Дніпровсько-Донецькій западині, Донецькій складчастій споруді, осадочному чохлі Українського щита. Глибина залягання знаходиться в межах від 1 м до 60 м, глини залягають у вигляді пластів і лінз потужністю від 8-10 см до 25 м.

Обсяг балансових запасів глин вогнетривких станом на 01.01.2021 р. склав 587,13 млн т, що майже на 1,5% менше за аналогічний показник станом на 01.01.2020 року.

Станом на 01.01.2020 року обсяг балансових запасів глин вогнетривких в Україні за категорією А+В+С1 склав 593,79 млн т, що на 0,80% більше за аналогічний показник станом на 01.01.2019 року. Переважна частка балансових запасів глин вогнетривких в Україні розташовані на території Донецької області (76,05% загального обсягу або 451,57 млн. т.). Решта запасів розміщені в Дніпропетровській (10,07 % або 59,81 млн т), Черкаській (7,67 % або 45,52 млн. т.), Запорізькій (5,99 % або 35,58 млн т) та Сумській (0,22% або 1,31 млн. т.) областях. Незначні зміни в обсязі запасів порівняно з попереднім роком спостерігалися в Донецькій (збільшення на 1,06%) та Запорізькій (зменшення на 0,27%) областях.

Станом на 01.01.2019 р. обсяг балансових запасів глин вогнетривких в Україні склав 589,09 млн.т. Балансові запаси глин вогнетривких розташовані на території п’яти областей України, а саме в Донецькій (75,84% загального обсягу запасів в Україні), Дніпропетровській (10,15%), Черкаській (7,73%), Запорізькій (6,06%), Сумській (0,22%).

Суттєві розвідувальні роботи

У зв’язку з провадженням воєнного стану на території України, видатки за бюджетною програмою 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази», що передбачала фінансування геологічного вивчення надр, а також проведення пошукових і розвідувальних робіт (у т.ч. на неметалічні корисні копалини) були перенаправлені у резервний фонд державного бюджету. З огляду на відсутність фінансування, геологорозвідувальні роботи на родовищах глин вогнетривких у 2022 р. не проводились. Протягом 2022 року не було призупинено жодного дозволу на видобування глин вогнетривких. Також, протягом 2022 р. в межах Кіровоградської області було виявлено нове родовище — Шестаківське.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», таким, що розвідується станом на кінець 2020 р., було Затишанське (Приазовське) родовище глини у Донецькій області. Дане родовище є резервом Державного фонду родовищ, якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі із дослідно-промисловою розробкою корисних копалин.

У 2019 та 2018 роках згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», суттєвих геологорозвідувальних робіт на родовищах глин вогнетривких не проводилось.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

Впродовж 2022 р. на території України було видобуто 858,01 тис. т глин вогнетривких, що на 86,61% менше порівняно з рівнем видобутку у 2021 р.

В розрізі регіонів України, все видобування припадало на Донецьку область, де зосереджені основні запаси глин вогнетривких. Видобування глин для вогнетривів на територіях Дніпропетровської, Черкаської, Запорізької, Кіровоградської та Сумської областей протягом звітного періоду не здійснювалось.

За умови збереження обсягів видобування глин вогнетривких в Україні на рівні 2022 р., обсягів балансових запасів вистачить на 525 років.

У 2020 році обсяг видобування глин вогнетривких в Україні скоротився на 17,07% порівняно з 2019 роком й склав 4 547,89 тис. т.

У 2020 році, найбільша частка обсягу видобування глин вогнетривких припадала на родовища Донецької (4 510,49 тис. т або 99,18% від загального обсягу видобування) та Запорізької областей (37,40 тис. т або 0,82%). Видобування глин вогнетривких у 2020 році здійснювало 13 компаній (12 – в Донецькій області, 1 – в Запорізькій), найбільший обсяг видобування припав на:

► У Донецькій області – ПАТ «Веско» (1 074,20 тис. т), ПрАТ «Глини Донбасу» (827,30 тис. т);

► У Запорізькій області – ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» (37,4 тис. т).

За умови збереження обсягів видобування глин вогнетривких в Україні на рівні 2020 року, обсягів балансових запасів вистачить на 129 років.

У 2019 році обсяг видобування глин вогнетривких в Україні скоротився на 1 327,78 тис. т. або на 19,49% порівняно з 2018 роком й склав 5 484,07 тис. т. Видобування глин вогнетривких у 2019 році здійснювало 13 компаній (12 – в Донецькій області, 1 – в Запорізькій), найбільший обсяг видобування припав на ПАТ «Веско» (1 236,60 тис. т), ПрАТ «Глини Донбасу» (1 159,50 тис. т), ПАТ «Дружківське рудоуправління» (846 тис. т). Найбільша частка обсягу видобування глин вогнетривких припадає на родовища Донецької області (98,48% або 5 400,77 тис. т.). Видобування глин вогнетривких здійснювалося також на Пологівському родовищі Запорізької області (1,52% або 83,30 тис. т.). За умови збереження обсягів видобування глин вогнетривких в Україні на рівні 2019 року, обсягів балансових запасів вистачить на 108 років.

Обсяг видобування глин вогнетривких у 2018 році склав 6 811,85 тис. т., що на 13,93% більше відносно аналогічного показника в 2017 році. Загалом простежується позитивна динаміка до зростання видобутку глин вогнетривких в Україні. Порівняно з показником 2010 року, обсяг видобутку глин вогнетривких в 2018 році збільшився більш, ніж вдвічі. Видобування глин вогнетривких в 2018 році здійснювалось 13-ма компаніями на території Донецької (12 компаній) та Запорізької (1 компанія) областей. Більшість глин вогнетривких було видобуто з родовищ Донецької області (98,49%), а решта - з Пологівського родовища Запорізької області (1,51%). За умовм збереження обсягу видобування на рівні 2018 р., забезпеченість України балансовими запасами глин вогнетривких складе 86 років.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

Відповідно до даних Держстату, протягом 2022 р. за категорією видів економічної діяльності «Добування каменю, піску та глини», до якої входить галузь видобування глин вогнетривких, було реалізовано продукцію загальною вартістю 11 666,30 млн грн. Дезагреговані дані щодо реалізації продукції видобутку глин вогнетривких у публічному доступі відсутні.

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування глин вогнетривких, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.
У зв’язку з тим, що дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Глини вогнетривкі» (код продукції за НПП - 08.12.22.30) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 6 158,62 млн грн.

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких за 2019 рік у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких за 2019 рік, від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010 у 2019 році. Згідно з цими даними, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн. Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 - В08.12), в яку входить галузь добування глин вогнетривких, в 2019 році становила 20 109,64 млн. грн.

У 2018 році дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких відсутні у публічних джерелах інформації. Найбільш наближеною інформацією у відкритому доступі є показник випуску товарів і послуг виду економічної діяльності «Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, а також надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 – В07-В09), що становив 212 751 млн грн.

Для отримання детальної інформації, Незалежний адміністратор підготував запит до Держстату. У відповідь на запит було отримано дані щодо вартості реалізованої продукції у 2018 році за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, вид економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2018 року реалізував продукцію загальною вартістю 27 943,81 млн грн. Вартість реалізації продукції галузі «Добування піску, гравію, глин і каоліну» (код КВЕД-2010 - В08.12), в яку входить галузь добування глин вогнетривких, в 2018 році становила 21 157,15 млн грн.

Експорт/імпорт

Облік даних про експорт та імпорт в Україні ведеться за допомогою Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Варто зазначити, що за попередні роки дані по імпорту та експорту глин вогнетривких відповідав коду УКТЗЕД 2508 30 00 00 відповідно до даних Держстату. Однак, у 2022 р. інформація була взята з ДМС, яка надає дані по загальній групі УКТЗЕД 2508, що включає іншi глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кiанiт i силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi.

Обсяг експорту глин вогнетривких у 2022 р. становив 1 267,36 тис. т, а його вартість — 88,13 млн дол. США. Всього експорт здійснювався у 28 країн. В Іспанію та Польщу було експортовано найбільший обсяг сировини, а саме — 42,15% та 21,32% відповідно.

Обсяг імпорту глин вогнетривких у 2022 р. склав 9,63 тис. т, на загальну суму 3,62 млн дол. США. Всього імпорт здійснювався з 25 країн. Найбільше сировини було імпортовано з Грузії (21,34% від загального обсягу імпорту).

Обсяг експорту глин вогнетривких в 2020 році становив 4 042,63 тис. т, а його вартість - 172,56 млн дол. США. Обсяг експорту в натуральному вимірі зменшився на 19,31%, а у вартісному - на 27,28% порівняно з 2019 роком. В Італію та Іспанію було експортовано найбільше глин вогнетривких - 27,14% та 26,26% відповідно.

Обсяг імпорту глин вогнетривких у 2020 році залишався незначним – 293,36 т, що на 39,63% більше порівняно з 2019 роком. Найбільшим торговим партнером виступала Німеччина, що забезпечила 98,37% обсягів імпорту.

Згідно з даними Держстату, обсяг експорту глин вогнетривких в 2019 році становив 4 823,36 тис. т., а його вартість - 219,64 млн. дол. США. Обсяг експорту в натуральному вимірі зменшився на 12,84%, а у вартісному - на 7,35% порівняно з 2018 роком. Глини вогнетривкі було експортовано в такі країни, як Італія (33,23% загального обсягу експорту), Іспанія (27,19%), Росія (16,15%), Польща (8,35%) та інші.

Обсяг імпорту глин вогнетривких у 2019 році залишався незначним - 210,10 т., що на 39,58% менше порівняно з 2018 роком. Найбільшим торговим партнером виступала Німеччина, що забезпечила 98,58% обсягу імпорту. Перелік країн-постачальників у звітному році розширився, до нього також увійшли Польща, Китай, Хорватія, Туреччина, Іспанія.

В 2018 році, відповідно до даних Держстату, обсяг експорту глин вогнетривких впав на 7,25% порівняно з попереднім роком і становив 5 533,66 тис.т., а його вартість - 237,07 млн. дол. США. В 2018 році з України було експортовано глини вогнетривкі в 40 країн, а найбільше: в Іспанію - 29,86% загального обсягу експорту або 1 652,31 тис.т., в Італію - 29,40% або 1 627,07 тис.т., Росію - 15,14% або 837,69 тис.т., Польщу - 8,42% або 465,95 тис.т.

Імпорт, як і в минулому 2017 році, був незначним у порівнянні з експортом. Було імпортовано 347,73 т. глин вогнетривких, що на 3,36% більше, ніж у попередньому році. Вартість імпорту глин вогнетривких у 2018 році склала 0,21 млн.дол. США. Імпорт було здійснено у такі країни: Німеччина (241,73 т, вартістю 143,99 тис. дол. США), Росія (105,80 т., вартістю 62,84 тис. дол. США), Велика Британія (0,20 т., вартістю 0,39 тис. дол. США).