ДАНІ ЗВІТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис Джерело
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"} ${row.data_source != null ? row.data_source : "Даних немає"}