Термін Пояснення
БГ ІПВГ Багатостороння група зацікавлених осіб, що складається з представників уряду, видобувних компаній, громадських організацій, та створена для контролю процесу впровадження ІПВГ в Україні та інформування про висновки Звіту ІПВГ, а також для інтеграції ІПВГ до ширшої діяльності із забезпечення прозорості видобувних галузей
ГЗК Гірничо-збагачувальний комбінат
ГТС Газотранспортна система
ДКЗ Державна комісія України по запасах корисних копалин
ДП Державне підприємство, якщо не вказано інше
ДСД Договір про спільну діяльність
ДФС Державна фіскальна служба (після серпня 2019 р. – Державна податкова служба України)
Закон про ІПВГ Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» No 2545-VIII від 18.09.2018 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2545-19
Звіт ІПВГ Звіт, який містить основні результати виконання процедур в рамках впровадження ІПВГ на рівні країни за рік (в даному випадку – за 2017 р.)
ІПВГ Ініціатива прозорості видобувних галузей
Міжнародний секретаріат ІПВГ Незалежний орган, який несе відповідальність за впровадження та управління ІПВГ на міжнародному рівні. Розташований в Осло (Норвегія)
Національний секретаріат ІПВГ Національний орган, який здійснює координацію та надає підтримку ІПВГ на рівні країни
Незалежний адміністратор Стороння незалежна організація, яка надає послуги щодо підготовки Звіту ІПВГ за 2017 р., та в якої немає конфлікту інтересів щодо надання таких послуг
НКРЕКП Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг
НПЗ Нафтопереробний завод
Підзвітні організації Видобувні компанії, державні підприємства, установи та організації, державні органи, які надають звітні дані для подальшої обробки та відображення у Звіті ІПВГ
Рентна плата за транспортування Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
Спеціальний дозвіл Спеціальний дозвіл на користування надрами
Стандарт ІПВГ Міжнародний стандарт забезпечення прозорості процесів управління природними ресурсами країни в рамках ІПВГ. Для цілей підготовки Звіту ІПВГ за 2017 рік використовувався Стандарт ІПВГ в редакції 2019 року.
СП Спільне підприємство
УБМР Управління будівельно-монтажних робіт
УРП Угода про розподіл продукції