Звіт ІПВГ за 2022 рік охоплює інформацію щодо суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які здійснювали господарську діяльність з видобування корисних копалин та транспортування нафти і природного газу територією України, а також органів виконавчої влади, які отримували платежі від компаній видобувних галузей.


У контекстній частині Звіту ІПВГ за 2022 рік висвітлено інформацію про видобувні галузі та галузь транспортування нафти та природного газу, що перелічені нижче:

► видобування кам’яного вугілля;

► видобування нафти;

► видобування природного газу;

► видобування руд заліза;

► видобування руд титану;

► видобування руд марганцю;

► видобування глин вогнетривких;

► видобування глин тугоплавких;

► видобування піску кварцового (для виробництва скла);

► видобування каміння будівельного;

► видобування руд урану;

► транспортування нафти і природного газу.


Відповідно до рішення БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 27.10.2023 р.), у Звіті ІПВГ за 2022 рік звірці платежів на користь держави підлягали компанії тільки галузей видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу (в т. ч. транспортування нафти та природного газу), руд заліза, руд титану і руд марганцю (далі – підзвітні галузі).

Звіт ІПВГ за 2020 рік охоплює інформацію щодо суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, які здійснювали господарську діяльність з видобування корисних копалин та транспортування нафти і природного газу територією України, а також органів виконавчої влади, які отримували платежі від компаній видобувних галузей.

У контекстній частині Звіту ІПВГ за 2020 рік висвітлено інформацію про видобувні галузі та галузь транспортування нафти та природного газу, що перелічені нижче:

► видобування кам’яного вугілля;

► видобування нафти;

► видобування природного газу;

► видобування руд заліза;

► видобування руд титану;

► видобування руд марганцю;

► видобування глин вогнетривких;

► видобування глин тугоплавких;

► видобування піску кварцового (для виробництва скла);

► видобування каміння будівельного;

► транспортування нафти і природного газу.

Відповідно до рішення БГ ІПВГ (Протокол засідання БГ ІПВГ від 01.10.2021 р.), у Звіті ІПВГ за 2020 рік звірці платежів на користь держави підлягали компанії тільки галузей видобування кам’яного вугілля, нафти та природного газу (в т. ч. транспортування нафти та природного газу), руд заліза, руд титану і руд марганцю (далі – підзвітні галузі).

Рік Назва Код Детальніше
${row.year} ${row.org_name} ${row.org_edrpou} Детальніше