Запаси

Україна займає перше місце в світі за підтвердженими запасами руд марганцю і друге місце – за обсягом загальних запасів. Поклади руд марганцю зосереджені в Нікопольському марганцеворудному басейні, який є найбільшим у світі. Потужність рудного горизонту в Нікопольському басейні змінюється від декількох сантиметрів до 6 метрів, складаючи в середньому 1,5-2,0 м, в той час як глибина залягання руд змінюється від 10 до 140 м, в середньому – 40-75 м. За мінеральним складом розрізняють три промислові типи марганцевих руд: оксидні, карбонатні та окисно-карбонатні, або змішані.

До складу Нікопольського басейну входять Нікопольське, Велико-Токмацьке та Федорівське родовища. Також значні запаси руд марганцю в Україні розташовані в техногенному (утвореному в результаті промислової діяльності) шламосховищі ім. Максимова.

Згідно з інформацією ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2021 р. балансові запаси руд марганцю в Україні нараховували 2 162,83 млн т.

Балансові запаси руд марганцю обліковуються на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Більшість балансових запасів руд марганцю, а саме 72,97%, були сконцентровані у Запорізькій області станом на кінець 2020 року. На Дніпропетровську область припадало 26,75% загальних обсягів запасів руд марганцю і на Херсонську – 0,28%. У 2020 році, як і в попередньому році, обсяг запасів руд марганцю несуттєво зменшився тільки у Дніпропетровській області, а саме на 0,72%.

За даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2020 року балансові запаси руд марганцю в Україні складали 2 167,02 млн т.

У розрізі адміністративних областей, балансові запаси руд марганцю зосереджені лише на територіях Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, проте основна їх частина припадає на Запорізьку та Дніпропетровську області – 72,83% та 26,89% від загального обсягу запасів відповідно. Незначне скорочення запасів у 2019 році спостерігалось лише у Дніпропетровській області.

Станом на 01.01.2019 року, за даними ДНВП «Геоінформ України», сумарні балансові запаси руд марганцю в Україні становили 2 171,40 млн. т.

У розрізі адміністративних областей найбільша їх частка зосереджена на території Запорізької та Дніпропетровської областей – 72,68% та 27,04% відповідно. Незначні запаси руд марганцю залягають також на території Херсонської області.

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» в звітних 2020 році, 2019 році та 2018 роках суттєві розвідувальні роботи не проводились.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Як і в попередньому році, видобування руд марганцю здійснювалось лише на території Дніпропетровської області трьома приватними компаніями. АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» провадила видобувні роботи у західній частині Нікопольського родовища, АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - у східній частині цього родовища, а ТОВ «Ландшафт» розробляє Шламосховище ім. Максимова.

Згідно з інформацією ДНВП «Геоінформ України», обсяги видобування руд марганцю у 2020 році зменшилися на 1,41% у порівнянні з 2019 роком, та становили 3 849,50 тис. т. У 2020 році видобування руд марганцю зменшилося у порівнянні з 2019 роком на всіх підприємствах крім ТОВ «Ландшафт». Найбільше зменшення відбулось на АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (на 2,55%).

У 2020 році лідером з видобування руд марганцю став ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», обсяги видобування якого склали 2 316,4 тис. т або 60,17% від загального видобування в Україні. На другому місці - ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», який видобув 1 222 тис. т руд марганцю або 31,74% від загального видобування в Україні. ТОВ «Ландшафт» видобув 311,10 тис. т або 8,08%.

За умови збереження обсягів видобування руд марганцю в Україні на рівні 2020 року, обсягів балансових запасів вистачить на 562 роки.

В 2019 році Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» обсяги видобування руд марганцю в Україні зросли на 3,50% відносно 2018 року та становили 3 904,50 тис. т. Видобування здійснювалось лише на території Дніпропетровської області, трьома підприємствами: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (розробляє західну частину Нікопольського родовища); АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (розробляє східну частину Нікопольського родовища) та ТОВ «Ландшафт» (розробляє Шламосховище ім. Максимова).

Найбільша частка загального обсягу видобування руд марганцю в 2019 році припадала на АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», яке видобуло 2 342,20 тис. т (59,99%). АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» було на другому місці, видобувши у звітному періоді 32,12% від загального обсягу видобування, або 1 254,00 тис. т. Для всіх підприємств спостерігалось збільшення обсягів видобування руд марганцю в 2019 році порівняно з 2018 роком, крім АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - обсяги видобування компанії скоротились на 5,43%.

При збереженні рівня видобування 2019 року, забезпеченість балансових запасів руд марганцю становитиме 555 років.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» у 2018 році загалом було видобуто 3 772,29 тис. т руд марганцю, що на 3,45% менше, ніж у 2017 році. В розрізі адміністративних областей, видобування руд марганцю здійснювалось лише на території Дніпропетровської області трьома підприємствами: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Ландшафт».

Найбільшу частку сумарних обсягів видобування у звітному періоді забезпечило АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», видобувши 2 209,00 тис. т руд марганцю (58,56%). На другому місці було АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - 1 326,00 тис. т, або 35,15% від загального обсягу видобування. Крім того, це єдине підприємство, де спостерігалось нарощення обсягів видобування у звітному періоді – на 4,49% порівняно з 2017 роком. На ТОВ «Ландшафт» припадало 6,29% загального обсягу видобування.

При збереженні обсягів видобування на рівні 2018 року, забезпеченість балансовими запасами руд марганцю становитиме 576 років.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд марганцю доволі лімітовані. Також, відсутні будь-які дезагреговані дані в інших публічних джерелах даних. Згідно з даними Держстату, галузь видобування руд металів (види економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд» за КВЕД-2010) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 175 196,1 млн грн.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями через онлайн платформу ІПВГ в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2020 рік. В галузі видобування руд марганцю підзвітними компаніями були ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат».

У 2019 році на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з отриманими даними, загальна галузь видобування руд металів (види економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 155 171,18 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування руд кольорових металів (код КВЕД-2010 В07.2), в яку входить галузь видобування руд марганцю, становила 12 053,04 млн грн, або 7,76% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів. В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2019 рік. В галузі видобування руд марганцю підзвітними компаніями були ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат».

У 2018 році в публічних джерелах інформації дезагреговані дані про вартість продукції видобування руд марганцю відсутні. Найбільш наближеною інформацією у відкритому доступі є показник випуску товарів та послуг виду економічної діяльності «Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, а також надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 – В07-В09), що становив 212 751 млн. грн. Для отримання детальної інформації, Незалежний адміністратор підготував інформаційний запит до Держстату. У відповідь Держстатом було надано дані щодо вартості реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, галузь видобування руд металів (вид економічної діяльності В07 «Добування металевих руд») протягом 2018 року реалізувала продукцію вартістю 142 962,67 млн грн. З них, вартість реалізації продукції галузі видобування руд кольорових металів (вид економічної діяльності В07.2 «Добування руд кольорових металів»), в яку входить галузь видобування руд марганцю, становила 14 287,76 млн. грн. Розрахунок вартості видобування руд марганцю Незалежним адміністратором не проводився, оскільки більшість вітчизняних підприємств галузі реалізують руди з різним рівнем збагачення.

В якості альтернативного підходу оцінки вартості продукції галузі видобування руд марганцю було використано інформацію, надану підзвітними компаніями, а саме:

► ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»;

► АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат».

Експорт/імпорт

Обсяг експорту руд марганцю в 2020 році зріс більше, ніж у 2 рази порівняно з 2019 роком й становив 69,30 тис. т вартістю 10,82 млн дол. США. Експорт здійснювався в чотири країни: США (82,30%), Чехія (15,62%), Угорщина (1,28%), Польща (0,80%).

Загальний обсяг імпорту руд марганцю в 2020 році становив 581,18 тис. т, що менше за аналогічний показник 2019 року на 51,93%. Більша частина обсягу імпорту руд марганцю, а саме 90,45%, було імпортовано з Гани.

Експорт руд та концентратів марганцю з України в 2019 році зменшився відносно 2018 року у натуральних одиницях на 44,25%, у грошових одиницях - на 13,42%. З загального обсягу експорту в розмірі 33,22 тис. т, 36,90% або 12,26 тис. т. припадало на Угорщину; 25,43% або 8,45 тис. т. - на Чехію, 21,12% або 7,02 тис. т. - на Словаччину. Також руди та концентрати марганцю було експортовано в Грузію (3,26 тис. т.), Польщу (1,17 тис. т.), Росію (1,04 тис. т.), Литву (0,02 тис. т.). Згідно з даними Держстату, обсяг імпорту руд та концентратів марганцю в Україну в 2019 році скоротився на 28,8% відносно 2018 року, він становить 1 209,05 тис. т, а його вартість - 210,46 млн дол. США. Гана забезпечила 82,60% імпорту (998,70 тис. т.), Росія - 13,12%(158,65 тис. т.), а решту 2,17% - інші країни, такі як ПАР, Грузія, Бельгія, Індія, США, Бразилія. За даними Держстату, обсяг експорту руд та концентратів марганцю в 2018 році склав 59,60 тис. т. вартістю 3,83 млн дол. США та скоротився на 31,13% порівняно з 2017 року. Країни, до яких було здійснено поставки руд та концентратів марганцю, не змінилися: до них належали Угорщина - 37,81% загального обсягу (22,54 тис. т вартістю 1,54 млн дол. США), Словаччина - 24,96% (14,88 тис. т вартістю 0,83 млн дол. США), Чехія - 22,83% (13,61 тис. т. вартістю 0,89 млн дол. США), Росія - 8,97% (5,35 тис. т вартістю 0,40 млн дол. США), Грузія - 4,75% (2,83 тис. т. вартістю 0,12 млн дол. США), Польща - 0,67% (0,40 тис. т. вартістю 0,05 млн дол. США).

Обсяг імпорту руд та концентратів марганцю в 2018 році теж скоротився й становив 938,95 тис. т. вартістю 182,80 млн.дол. США. Річне скорочення імпорту у натуральному виражені становило 27,94%, а у вартісному - 18,19%. Найбільшим торгівельним партнером в 2018 році, як і в 2017, стала Гана, імпорт з якої склав 66,14% загального обсягу імпорту (621,05 тис. т.). На другому місці - Росія, з якої було імпортовано 14,59% всього обсягу (136,99 тис. т.), наступною є Південна Африка - 12,46% загального обсягу імпорту (117,00 тис. т.). До інших країн-постачальників належать Бразилія, Грузія, Індія, США.