Вимога Стандарту ІПВГ №6.2 передбачає розкриття інформації про квазіфіскальні операції підприємств державного сектору економіки, зокрема щодо платежів за соціальні послуги, державну інфраструктуру, паливні субсидії та обслуговування національного боргу.

Типовими для України видами квазіфіскальних операцій у видобувній галузі є постачання природного газу за пільговими цінами підприємствам теплоенергетики для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, накопичення дебіторської заборгованості НАК «Нафтогаз України» за продаж природного газу населенню і підприємствам теплоенергетики та спеціальні зобов’язання по кредитних договорах. У зв’язку з воєнним станом у 2022 році на окремі компанії державної Групи Нафтогаз покладено спеціальні зобов’язання щодо постачання газу для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Покладення спеціальних обов’язків та їхній зміст

  1. на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» - обов’язок з 1 травня 2022 року по 15 квітня 2024 року (включно) реалізовувати природний газ постачальникам природного газу в обсягах, необхідних побутовим споживачам, постачання яким такі постачальники здійснюють у відповідному періоді постачання, та реалізовувати природний газ тепловим електростанціям та теплоелектроцентралям;

  2. на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» - обов’язок з 1 червня 2022 року та протягом дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування реалізовувати природний газ операторам газорозподільних систем у розмірі нормативних, понаднормованих втрат та виробничо-технологічних витрат, втрат, зумовлених воєнними діями та понесених у зв’язку із запобіганням/врегулюванням гуманітарних кризових ситуацій;

  3. також на ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» як на суб’єкта господарювання, що здійснює функції постачальника «останньої надії», обов’язок до 30 квітня 2023 року (включно) постачати природний газ споживачам, які не належать до категорії побутових споживачів і виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави;

  4. на НАК «Нафтогаз України» - обов’язок забезпечувати ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (у тому числі як постачальника «останньої надії») ресурсом природного газу, необхідним для забезпечення виконання їхніх спеціальних обов’язків з 1 травня 2022 року по 15 квітня 2024 року

  5. на АТ «Укргазвидобування» і Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» - щодо продажу природного газу, а на HAK «Нафтогаз України» - щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів і виробників теплової енергії шляхом придбання такого газу з 1 травня 2022 року до 15 квітня 2024 року.

Постачання газу та платежі в рамках покладення спеціальних обов’язків на ринку природного газу

Компенсація витрат, пов’язаних з виконанням спеціальних обов’язків

Закон України «Про ринок природного газу» надає суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого КМУ. Джерела фінансування та порядок визначення компенсації є обов’язковими складовими рішення КМУ про покладання спеціальних обов’язків.

У 2022 році набрав чинності Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», який передбачає, що суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, вищезазначені економічно обґрунтовані витрати компенсуються щомісяця

Кошти державного бюджету для фінансування компенсацій витрат на виконання спеціальних обов’язків, за виключенням сум відшкодування витрат, понесених суб’єктами ринку природного газу та у сфері теплопостачання внаслідок воєнних дій та з метою запобігання настанню гуманітарних кризових ситуацій на ремонт пошкоджених виробничих потужностей та інфраструктури, використовуються виключно для розрахунків з:

► АТ «НАК «Нафтогаз України»;

► ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»;

► ТОВ «ГК «Нафтогаз України»;

► ТОВ «Оператор ГТС України»,

► АТ «Укртрансгаз»

Порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, передбачає норму, згідно з якою надання компенсації здійснюється за рахунок Державного бюджету, та встановлює формулу для розрахунку такої компенсації з урахуванням низки показників, у тому числі обсягу економічно обґрунтованих витрат відповідного суб’єкта. У 2023 році положення та формули розрахунків цього порядку були оновлені у зв’язку зі встановленням нових спеціальних обов’язків.

Законом України «Про Державний бюджет на 2022 рік» визначено джерела компенсації для суб'єктів господарювання, що здійснюють спеціальні обов'язки, а саме, надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, яка надається з метою фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Загалом на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням спеціальних обов’язків, було виділено 111,1 мільярдів гривень


Запит щодо квазіфіскальних операцій адресувався усім суттєвим підзвітним видобувним компаніям. Однак, окрім як у газовидобувній галузі, суттєвих видів квазіфіскальних операцій у видобувному секторі не було виявлено. Згідно з інформацією АТ «НАК «Нафтогаз України», у 2022 році загальний обсяг квазіфіскальних витрат компанії склав 23 241 417,65 тис. грн. Ця сума є накопичення дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» за продаж природного газу населенню, бюджетним установам, установам, які забезпечують обороноздатність, і підприємствам теплоенергетики.

За рішенням БГ ІПВГ, на основі наявної інформації та рекомендацій Незалежного адміністратора, квазіфіскальні операції лише у газовидобувній галузі України було визначено суттєвими для розкриття у Звіті ІПВГ (протокол засідання БГ ІПВГ від 22 листопада 2019 р.). Інших суттєвих видів квазіфіскальних операцій не було виявлено. Для цілей підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік, запит щодо квазіфіскальних операцій адресувався усім суттєвим видобувним підприємствам державного сектору економіки (протокол засідання БГ ІПВГ від 01 жовтня 2021 р.).

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», функціонування оптового та роздрібного ринків природного газу реалізується за принципом вільного ціноутворення. Виняток становить випадок, коли на суб’єктів ринку покладаються спеціальні обов’язки з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, як визначені статтею 11 Закону України «Про ринок природного газу».

Згідно з інформацією АТ «НАК «Нафтогаз України», у 2020 році загальний обсяг квазіфіскальних витрат компанії склав 37 158 778 тис. грн. Ця сума є накопиченою дебіторською заборгованістю за продаж природного газу населенню і підприємствам теплоенергетики станом на 31.12.2020 року.

Згідно з відповіддю АТ «НАК «Нафтогаз України» на запит, у 2019 році загальний обсяг квазіфіскальних витрат склав 43 128 737, 43 тис. грн.

Згідно з інформацією, наданою АТ «НАК «Нафтогаз України», у 2018 загальний обсяг квазіфіскальних витрат склав 38 871 381 тис. грн.

Квазіфіскальні операції іншими підзвітними газовидобувними компаніями протягом 2018 - 2020 років не проводились.