У Звіті ІПВГ 2022 року відображено дані 65 суттєвих підзвітних компаній, що подали зазначену інформацію через онлайн платформу ІПВГ. З огляду на те, що діюча форма звітування збирає інформацію про витрати без розподілу на соціальні та екологічні напрямки, Незалежним адміністратором здійснюється цей поділ у розрізі наступних категорій:

 1. Благодійність;

 2. Освіта і наука, підтримка освітніх установ;

 3. Благоустрій;

 4. Підтримка місцевих громад;

 5. Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів;

 6. Спорт;

 7. Екологічні заходи;

 8. Допомога захисникам та зміцнення обороноздатності України.

Перші 6 категорій вважаються підвидами платежів на соціальні цілі, а категорію екологічних видатків виділено окремо.

Крім цього, у зв’язку з повномасштабним вторгненням на територію України у 2022 році, значна кількість добровільних витрат видобувних компаній була спрямована на потреби військових формувань та на допомогу громадянам, які постраждали унаслідок бойових дій. З цієї причини Незалежним адміністратором виокремлено категорію витрат «Допомога захисникам та зміцнення обороноздатності України». До цієї додаткової категорії у 2022 році відносяться закупівлі транспортних засобів та палива, засобів індивідуального захисту, тактичного спорядження та інші закупівлі, спрямовані на потреби захисників.

Також частина витрат підзвітних компаній видобувної галузі була спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, родин військових та гуманітарну допомогу. Зазначені статті витрат об’єднані у категорію «Благодійність».

З-поміж суттєвих компаній, інформацію щодо витрат на соціальні цілі подали 19 підприємств, шість з яких належать до галузі видобування руд заліза, по одному – до галузей видобування руд титану і кам’яного вугілля, інші – до галузі видобування нафти і природного газу.

Цільове спрямування витрат Нафта та газ, тис. грн Руди металів, тис. грн Кам’яне вугілля, тис. грн Всього, тис. грн
Благодійність  3 802,24 436 159,28 17 577,76 457 539,28
Освіта і наука, підтримка освітніх установ 1 055,44 843,00    - 1 898,44  
Благоустрій 1 057,73   1 656,56 401 222,48 403 936,77
Підтримка місцевих громад 28 336,53 206 707,29 - 235 043,82
Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів  3 851,84 258,00   -  4 109.84
Спорт  2 139,99  -   4 890,30   7 030,29
Екологічні заходи  -    -   -  -  
Допомога захисникам 1 069 789,42 453 719,51 3 455,30  1 526 964,23
Всього 1 110 033,19  1 099 343,64 427 145,84  2 636 522,66

Відповідно до вимог Закону про ІПВГ, прийнятого у 2018 році, видобувні компанії зобов’язані розкривати інформацію про участь у соціальних проектах чи програмах та загальну суму платежів щодо кожного соціального проекту чи програми. Відповідну інформацію видобувні компанії надають за формати звітування, затвердженими Постановою КМУ від 23.09.2020 р. №858.

Оскільки ці форми звітування не передбачають розподілу витрат на соціальні та благодійні цілі в розрізі їх цільових напрямків, Незалежним адміністратором був здійснений поділ таких витрат за наступними сферами:

 1. Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів;

 2. Благодійність;

 3. Підтримка місцевих громад;

 4. Освіта і наука, підтримка освітніх установ;

 5. Спорт;

 6. Соціальна допомога населенню;

 7. Допомога учасникам ООС185 та заходи, присвячені пам’яті учасникам ООС.

З 54 підзвітних видобувних компаній за 2020 рік інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 24 підзвітні компанії, з яких 14 компаній здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти і природного газу, 8 компаній - в галузі видобування руд заліза, 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2020 році становили 1 152,38 млн грн.

В розрізі цільових напрямків, найбільшу частку соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів» - 663,94 млн грн, або 57,61% сукупних платежів.

Задля розкриття у Звіті ІПВГ за 2019 рік інформації щодо витрат видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі були зібрані дані підзвітних компаній, надані ними в ході опитування. Незалежним адміністратором був здійснений поділ таких витрат за наступними сферами:

 1. підтримка місцевих громад;

 2. охорона здоров'я;

 3. освіта та наука;

 4. інше.

Інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 19 підзвітних компаній, з яких 11 здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти та природного газу, 6 компаній - в галузі видобування руд заліза та 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними вказаних компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2019 році становили 257 829,09 тис. грн.

В розрізі цільових напрямків, найбільша частка соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Підтримка місцевих громад» - 203 446,16 тис. грн, або 78,91%. Витрати у сфері «Охорона здоров'я» і «Освіта та наука» склали 13 983,68 тис. грн (5,42%) та 18 844,39 тис. грн (7,31%) відповідно.

З метою розкриття у Звіті ІПВГ за 2018 рік інформації про витрати підзвітних компаній видобувної галузі на соціальні та благодійні цілі було зібрано дані, надані ними в ході опитування. Розподіл даних платежів в розрізі їх цільових напрямків був здійснений Незалежним адміністратором, так як форми звітування, затвердженні КМУ, не передбачають такого поділу. Було виділено наступні сфери:

 1. підтримка місцевих громад;

 2. охорона здоров'я;

 3. охорона навколишнього середовища;

 4. освіта та наука;

 5. інше.

Інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 18 підзвітних компаній, з яких 10 здійснювали свою діяльність в галузі видобування нафти та природного газу, 6 компаній - в галузі видобування руд заліза та 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2018 році, згідно з даними вказаних компаній, становили 448 125,91 тис. грн.

В розрізі цільових напрямків, у 2018 році більше половини соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній видобувних галузей було віднесено до категорії «Підтримка місцевих громад» - 355 317,81 тис. грн, або 79,29%.