У 2022 р. податок на прибуток підприємств сплачувався за ставкою 18%.

У 2022 р. об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств для більшості компаній видобувних галузей визначався шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, складеній відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на низку різниць, визначених за правилами Податкового кодексу.

За результатами проведення звірки платежів за 2022 рік обсяг надходжень на користь держави за податком на прибуток підприємств від видобувних компаній за даними державних органів становив 25 255 812,76 тис. грн, а за даними видобувних компаній 25 255 437,73 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 77 688,64 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала 375,03 тис. грн.

У 2020 р. об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств для більшості компаній видобувних галузей визначався шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, складеній відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на низку різниць, визначених за правилами Податкового кодексу.

Податковий кодекс не встановлює спеціальних правил визначення оподатковуваного прибутку для компаній видобувних галузей та для осіб, що здійснюють діяльність у видобувних галузях на підставі ДСД.

Податок на прибуток підприємств за угодами про розподіл продукції («УРП») розраховувався за спеціальними правилами. Зокрема, об’єкт оподаткування за УРП обчислювався виходячи з вартості прибуткової продукції, зменшеної на суму ЄСВ та витрат, які не відшкодовані (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією. Інші доходи інвестора не підлягали оподаткуванню податком на прибуток підприємств. Податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням УРП, мав сплачуватися інвестором відповідно до загальних правил.

Бюджетний кодекс передбачав, що 90% податку на прибуток, сплаченого приватними підприємствами, йде до загального фонду Державного бюджету України. При цьому податок на прибуток, сплачений державними підприємствами, повністю зараховувався до складу загального фонду Державного бюджету України.

За 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за податком на прибуток підприємств від видобувних компаній за даними державних органів становив 40 119 991,86 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 40 118 340,19 тис. грн.

За 2019 рік обсяг надходжень на користь держави за податком на прибуток підприємств від видобувних компаній за даними державних органів становив 38 831 737,58 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 38 830 631,70 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 1 668 911,83 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – 1 105,89 тис. грн.

Обсяг надходжень на користь держави за податком на прибуток підприємств у 2018 році згідно з даними державних органів становив 40 698 710,49 тис. грн, за даними підзвітних видобувних компаній - 40 697 306,75 тис. грн. За результатами проведення звірки суттєвих видів платежів, сума розбіжностей між даними державних органів та компаній, за результатами первинного запиту, складала 259 087,12 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень - 1 403,74 тис. грн.

ДАНІ ЗВІТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис Джерело
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"} ${row.data_source != null ? row.data_source : "Даних немає"}