Запаси піску кварцового

Станом на 01.01.2023 р. в Україні нараховується 46 родовищ сировини скляної (з яких: у промисловій розробці знаходиться 17 родовищ, 3 родовища, які геологічно вивчені на рівні, достатньому для обґрунтування проєктів будівництва гірничодобувних підприємств та 26 родовищ, що не розробляються та підлягають додатковому геологічному вивченню з метою підготовлення їх до промислового освоєння).

Загальні балансові запаси сировини скляної (кат. A+B+C1) у 2022 р. становили 242,99 млн т, що на 0,24% менше, ніж у 2021 р.

У 2022 р. на території України найбільші обсяги запасів піску кварцового локалізовані в Харківській (93,63 млн т або 38,53% від сумарних балансових запасів сировини скляної), Львівській (29,65 млн т або 12,20%) та Донецькій (27,77 млн т або 11,43%) областях. Крім того, у межах Закарпатської області присутні родовища ліпариту з балансовими запасами 20,73 млн т або 8,53% від сумарних балансових запасів сировини скляної.

Пісок кварцовий – сировина, що використовується для виробництва скла та поширена майже в усіх регіонах України. За даними ДНВП «Геоінформ України», в Україні обліковується 42 родовища піску кварцового. Станом на 01.01.2021 р. загальні балансові запаси піску кварцового в Україні складали 240,57 млн т. Родовища піску кварцового зосереджені на всій території України, проте найбільше запасів піску кварцового знаходяться у Харківській області – 39,17% від загального обсягу.

За даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році в Україні обліковується 42 родовища піску кварцового.

Станом на 01.01.2021 р. загальні балансові запаси піску кварцового в Україні складали 240,57 млн т. Родовища піску кварцового зосереджені на всій території України, проте найбільше запасів піску кварцового знаходяться у Харківській області – 39,17% від загального обсягу.

У 2019 році, державним балансом запасів корисних копалин України обліковувалось 40 родовищ піску кварцового. Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2020 року загальні балансові запаси (категорії А+В+С1) піску кварцового в Україні складали 242,02 млн т. У розрізі адміністративних областей, найбільші запаси піску кварцового зосереджені на території Харківської і Львівської областей – 39,05% та 12,69% від загального обсягу відповідно. Значні обсяги запасів піску кварцового розташовані також в Донецькій (11,48%), Запорізькій (10,06%) та Чернігівській (7,87%) областях. Інші області характеризуються незначними запасами піску кварцового.

У 2018 році державний баланс запасів корисних копалин обліковував 40 родовищ піску кварцового. Згідно з даним ДНВП «Геоінформ України», сумарні балансові запаси піску кварцового в Україні становили 222 343,40 тис. т. станом на 01.01.2019 р. В розрізі адміністративних областей, найбільша частка запасів зосереджена в Харківській області – 94 733,50 тис. т., або 42,61% від сумарного обсягу. На другому та третьому місцях були Львівська та Донецька області, на території яких залягало 13,88% та 12,49% від загального обсягу запасів піску кварцового відповідно.

Суттєві розвідувальні роботи

У зв’язку з провадженням воєнного стану на території України, видатки за бюджетною програмою 2704020 «Розвиток мінерально-сировинної бази», що передбачала фінансування геологічного вивчення надр, а також проведення пошукових і розвідувальних робіт (у т.ч. на неметалічні корисні копалини) були перенаправлені у резервний фонд державного бюджету. З огляду на відсутність фінансування, геологорозвідувальні роботи на родовищах піску кварцового та ліпариту у 2022 р. не проводились.

Враховуючи вище наведену інформацію, станом на 2022 р. в Україні не було виявлено нових родовищ сировини скляної, проте згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», отриманими у відповідь на запит Незалежного адміністратора для цілей підготовки Звіту ІПВГ за 2022 р., продовжуються геологорозвідувальні роботи на родовищах Київської (родовище Рожнянське) та Миколаївської (родовища Веснянське, Кривобалківське) областей.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», в 2020 році суттєвих геологорозвідувальних робіт на родовищах піску кварцового не проводилось.

Протягом 2018 року ТОВ «Сенд-Індастрі» було проведено попередню геолого-економічну оцінку родовища піску кварцового «Вершини», що розташовано у Городнянському районі Чернігівської області. Оцінка проводилась за власним технічним завданням компанії та виконувалась у відповідність до вимог діючого державного стандарту ДСТУ Б В.2.7 – 131:2007 «Пісок кварцовий. Технічні умови». За результатами проведених робіт запаси категорії С2 піску кварцового в обсязі 23 083 тис. т. були апробовані Державною комісією України по запасах корисних копалин.

Обсяги видобування піску кварцового

У 2022 р. видобування піску кварцового здійснювали 11 компаній на 15 родовищах. Основними видобувними підприємствами за обсягами видобування піску кварцового у 2022 р. були ПАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Торгово-видобувна компанія «Львівський мехсклозавод» та ТОВ «Папернянський кар'єр скляних пісків». Обсяги видобування піску кварцового за цими підприємствами складають 458,11 тис. т або 68,54% від загального обсягу видобування піску кварцового. Загальний обсяг видобування піску кварцового з родовищ України станом на 2022 р. скоротився на 63,06% порівнюючи з 2021 р. — з 1 809,25 тис. т до 668,42 тис. т. Головною причиною зниження обсягів видобування стало скорочення або/і зупинка виробництва внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Загалом, за результатами 2022 р. спостерігалось скорочення обсягів видобування піску кварцового. У Харківській області було видобуто 200,90 тис. т або 30,06% сумарного видобування, Львівській — 237,52 тис. т (35,53%) та Чернігівській — 117,21 тис. т (17,54%). Найбільш значуще падіння видобування піску кварцового було в Херсонській та Запорізькій областях — на 100,00% та 96,51% відповідно.

Окрім того, протягом 2022 р. в межах Миколаївської області ТОВ «Веснянські піски» на родовищі Веснянське було видобуто 57,30 тис. т або 8,57% всього обсягу видобування 2022 р., та ТОВ «Кривобалківські піски» на родовищі Кривобалківське було видобуто 6,27 тис. т (0,94%), а також у Київській області ТОВ «Десна с контракт» було видобуто 21,23 тис. т (3,18%).

За умови збереження обсягів видобування піску кварцового на рівні 2022 р., забезпеченість поточними запасами сировини скляної складе 364 роки.

Обсяг видобування піску кварцового в Україні протягом 2020 року збільшився на 32,99% порівняно з попереднім роком. Лідером з видобування піску кварцового у звітному році стала Львівська область (26,47% загального обсягу). Стабільно високі показники видобування спостерігалися у Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.

Приватними компаніями, що замйлися видобуванням піску кварцового у 2020 році були: ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»; ТОВ «Броницький склозавод»; ПрАТ «Мар’янівський склозавод»; ТОВ «Каолін Азов»; ТДВ «Рогатинпісок»; ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»; ВАТ «Львівський мехсклозавод»; ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»; ТОВ «Георесурси»; ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків» та інші.

Обсяги видобування піску кварцового в Україні протягом 2019 року зросли на 7,42% порівняно з попереднім роком та склали 1 069,07 тис. т. Серед адміністративних областей, лідером у 2019 звітному періоді була Херсонська область, де обсяг видобування піску кварцового склав 288,51 тис. т., або 26,99% від загального обсягу. На другому та третьому місцях були Чернігівська та Харківська область, на які припадало 26,29% та 23,88% від загального обсягу відповідно. Суттєвою зміною протягом 2019 року було відновлення видобування піску кварцового в Львівській (159,50 тис. т.) та Івано-Франківській (2,40 тис. т.) областях.

Протягом 2018 року спостерігалось скорочення обсягів видобування на 11,54% порівняно з попереднім роком – з 1125,05 тис. т. до 995,25 тис. т., згідно з інформацією ДНВП «Геоінформ України». Найбільш значуще падіння було в Херсонській області – на 38,38%. В той час, у Харківській та Запорізькі області обсяги видобування піску кварцового зросли на 9,10% та 56,00% відповідно. При збереженні поточних темпів видобування, забезпеченість балансовими запасами піску кварцового становитиме 223 роки.

Вартість видобування піску кварцового

Відповідно до даних Держстату, протягом 2022 р. за категорією видів економічної діяльності «Добування каменю, піску та глини» (код КВЕД-2010 В08.1), до якої входить галузь видобування піску кварцового, було реалізовано продукцію загальною вартістю 11 666,30 млн грн. Загальна вартість реалізованої продукції за даним видом діяльності скоротилася у 3 рази порівняно з 2021 р. (35 314,80 млн грн). У публічних джерелах дезагреговані дані про окрему вартість продукції галузі видобування піску кварцового відсутні.

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування піску кварцового, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

У зв’язку з тим, що дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування піску кварцового відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Піски кременисті та кварцові» (Код продукції за НПП - 08.12.11.50), в яку входять піски кварцові, протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 495,94 млн грн.

У 2019 році дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування пуску кварцового відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністатором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) у 2019 році за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (код КВЕД-2010 - В08.11), в яку входить галузь видобування каміння будівельного, в 2019 році становила 5 470,71 млн. грн.

У 2018 році в публічних джерелах інформації дезагреговані дані про вартість продукції видобування піску кварцового відсутні. Найбільш наближеною інформацією у вільному доступі про вартість продукції галузі видобування піску кварцового є показник вартості випуску товарів і послуг виду економічної діяльності «Добування металевих руд, інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, а також надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 – В07-В09), що становив 212 751 млн. грн. Для отримання детальної інформації, Незалежний адміністратор підготував запит до Держстату. У відповідь на запит було отримано дані щодо вартості реалізованої продукції за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з цими даними, вид економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2018 року реалізував продукцію загальною вартістю 27 943,81 млн грн. Вартість реалізації продукції галузі «Добування піску, гравію, глин і каоліну» (код КВЕД-2010 - В08.12), в яку входить галузь добування піску кварцового, у 2018 році становила 21 157,15 млн. грн.

Експорт та імпорт піску кварцового

Відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), виокремлення категорії товарів для галузі видобування піску кварцового не передбачається. Відповідно до даних ДМС піски кварцові входять в групу УКТЗЕД 2505100000 - пiски кремнеземнi i пiски кварцовi.

У 2022 році експорт пісків кремнеземних і пісків кварцових склав 28,60 тис. т на загальну суму 0,98 млн дол. США. Найбільше сировини було експортовано в росію (91,81% загального обсягу експорту).

Імпорт пісків кремнеземних і пісків кварцових склав 2,04 тис. т вартістю 0,52 млн дол. США. Найбільше обсягів сировини було імпортовано з Польщі (19,02%) та загалом з країн ЄС (75,76%).

Інформація щодо експорту та імпорту окремої категорії піску кварцового у відкритих джерелах відсутня. Це пояснюється тим, що в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що використовується для обліку даних щодо експорту та імпорту, для продукції галузі видобування піску кварцовий не виокремлено окремої категорії.