Об’єктом та базою оподаткування були обсяги та види забруднюючих речовин. Податковим кодексом передбачалось застосування ставки податку за розміщення відходів, що підпадають під визначення «малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості», на рівні, значно нижчому, ніж для решти малонебезпечних відходів групи IV. У 2022 р. ставка для відходів гірничої промисловості складала 0,54 грн/т відходів, тоді як для решти платників вона складала 5,50 грн/т. Таким чином, гірничі підприємства сплачували практично в 10 разів нижчий податок за розміщення малонебезпечних промислових відходів, ніж підприємства інших галузей.

У 2022 р. ставка податку за викиди двоокису вуглецю становила 30,00 гривень за 1 тонну. При цьому екологічний податок не сплачується за обсяги викидів, що не перевищують 500 т за рік.

У 2022 р. відбулося збільшення ставок податків:

  1. за викиди двоокису вуглецю (з 10 до 30 гривень за 1 тонну, тобто на 200%);

  2. за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, які встановлюються залежно від класу небезпеки (на 5%);

  3. за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти (на 700%) та за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів, (на 10%).

  4. для ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти передбачається його поетапне збільшення протягом 2022-2025 років (для 2022 р. ставка складала 30% від встановленої).

У 2022 р. не нараховувався та не сплачувався екологічний податок за об’єктами оподаткування, що розташовані на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями росії. Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями росії, визначається КМУ .

Відповідно до положень Бюджетного кодексу, за загальним правилом відбувається наступний розподіл сплаченого екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який у 2022 р. зараховувався до загального фонду Державного бюджету у повному обсязі):

  1. Державний бюджет – 45%

  2. Бюджети місцевого самоврядування – 25%

  3. Обласні бюджети, бюджет м. Києва – 30%

За результатами проведення звірки платежів за 2022 рік обсяг надходжень на користь держави за екологічним податком від видобувних компаній за даними державних органів становив 810 003,44 тис. грн, а за даними видобувних компаній 787 191,86 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 25 338,13 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала 22 811,58 тис. грн

У 2020 р. ставки екологічного податку у порівнянні з попереднім роком не змінилися.

Ставка для відходів гірничої промисловості складала 0,49 грн/т відходів, тоді як для решти платників вона складала 5,00 грн/т.

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становила 10,00 гривень за 1 тонну. При цьому екологічний податок не сплачувався за обсяги видиків, що не перевищують 500 т за рік.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу, за загальним правилом, 45% сплаченого екологічного податку йшло до Державного бюджету, інші 55% розподілялися між спеціальними фондами місцевих бюджетів різних рівнів (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який у 2020 р. зараховувався до загального фонду Державного бюджету у повному обсязі).

За 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за екологічним податком від видобувних компаній за даними державних органів становив 970 140,40 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 953 714,94 тис. грн.

За 2019 рік обсяг надходжень на користь держави за екологічним податком від видобувних компаній за даними державних органів становив 978 828,41 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 961 753,93 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 18 094,26 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – 17 074,48 тис. грн.

Обсяг надходжень на користь держави за екологічним податком у 2018 році згідно з даними державних органів становив 785 822,36 тис. грн, за даними підзвітних видобувних компаній - 772 060,48 тис. грн. За результатами проведення звірки суттєвих видів платежів, сума розбіжностей між даними державних органів та компаній, за результатами первинного запиту, складала 15 661,67 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень - 13 761,88 тис. грн.

ДАНІ ЗВІТІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Спеціальний дозвіл на користування надрами Угода про користування надрами Корисна копалина, що видобувається Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис
Реєстраційний номер Дата видачі Контрагент згідно з угодою Реєстраційний номер Дата укладення
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.perm_number != null ? row.perm_number : "Даних немає"} ${row.perm_date != null ? row.perm_date : "Даних немає"} ${row.counterparty != null ? row.counterparty : "Даних немає"} ${row.contract_number != null ? row.contract_number : "Даних немає"} ${row.contract_date != null ? row.contract_date : "Даних немає"} ${row.nadra_type != null ? row.nadra_type : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"}