Серед суттєвих компаній, 24 прозвітували про фізичні обсяги транспортування видобутого природного газу та сумарні витрати на ці послуги за 2022 р. Сумарні витрати компаній на послуги з транспортування газу територією України склали 1 712,70 млн грн, а фізичний об’єм транспортованого підзвітними компаніями природного газу досяг 13 444,98 млн куб. м.

Суттєві підзвітні компанії подали інформацію про свої витрати на послуги зберігання на користь оператора газосховищ АТ «Укртрансгаз». Обрахунок платежів ведеться за трьома статтями: закачування природного газу, робочий обсяг його зберігання на місяць та відбір. Більшість компаній звітує про ці статті дезагреговано. Сумарні витрати підзвітних компаній на послуги зберігання склали у 2022 році 1 059 698,27 тис. грн.

Серед підзвітних компаній нафтогазовидобувної галузі лише 3 надали інформацію про витрати на послуги з транспортування нафти. Згідно з даними компаній, за 2022 р. їх сумарні витрати становили 527,99 млн грн — на 8,02% менше, ніж у 2021 р.

Для виконання вимог Закону про ІПВГ, нафтогазовидобувні компанії надали дані за 2020 рік про фізичний обсяг транспортування видобутого природного газу та про сумарні витрати на послуги транспортування. Платежі були здійсненні на користь ТОВ «Оператор ГТС України», а також інших компаній, які надавали послуги з транспортування природного газу за укладеними відповідно раніше договорами. Сумарні витрати компаній на транспортування видобутого природного газу становили 1 687 353,54 тис. грн, а фізичний об’єм транспортованого природного газу склав 15 881,05 тис. куб. м.

12 підзвітних компаній нафтогазовидобувної галузі надали інформацію про фізичні об’єми транспортування видобутого природного газу та витратами на послугу транспортування у 2019 році. Сумарно ці компанії витратили 3 774 464,69 тис. грн за транспортування 18 369 129,71 тис. куб. м природного газу у звітному періоді. З них сумарні платежі на користь АТ «Укртрансгаз» та його філій склали 1 769 211,02 тис. грн, а на користь дочірньої компанії АТ «Укртрансгаз» ТОВ «Оператор газотранспортної системи» - 26 727,50 тис. грн.

Також, 14 підзвітних нафтогазових компаній надали інформацію щодо інших витрат, в тому числі на послуги зберігання (закачування та відбір) природного газу протягом 2019 року. Загалом компанії сплатили 25 719 957,39 тис. грн за інші послуги, відмінні від транспортування власного видобутого природного газу. З них, платежі на користь АТ «Укртрансгаз» та його філій склали 25 690 602,85 тис. грн, з яких 3 087 789,35 тис. грн було сплачено видобувними компаніями за послуги зі зберігання природного газу і 22 602 813,50 тис. грн – за інші види послуг. На користь ТОВ «Оператор газотранспортної системи», дочірньої компанії АТ «Укртрансгаз», за надання інших послуг було сплачено 2 838,28 тис. грн.

ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД». Згідно з даними ПАТ «Укрнафта» у 2019 році вона сплатила на користь АТ «Укртранснафта» 34 247,30 тис. грн. Дві підзвітні компанії надали інформацію про свої витрати на послугу транспортування нафти у звітному періоді, а саме АТ «Укрнафта» та його дочірня компанія ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД» . Згідно з даними ПАТ «Укрнафта» у 2019 році вона сплатила на користь АТ «Укртранснафта» 34 247,30 тис. грн.

Також, 15 підзвітних нафтогазових компаній надали інформацію стосовно витрат на інші послуги, в тому числі зберігання (закачування та відбір) природного газу протягом 2018 року. Сумарно компанії сплатили 35 121 720,25 тис. грн за інші послуги, відмінні від транспортування природного газу власного видобутку. Платежі на користь АТ «Укртрансгаз» та його філій становили 35 110 635,19 тис. грн, з яких витрати на послуги зберігання природного газу становили 2 302 644,36 тис. грн та на інші послуги - 32 807 990,84 тис. грн. У 2018 році, АТ «Укртранснафта» надало інформацію стосовно фізичних обсягів та виручки за послугу транспортування нафти. Згідно з даними АТ «Укртранснафта», підзвітні компанії, а саме ПАТ «Укрнафта», сплатила 160 979,00 тис. грн за транспортування 2 100,90 тис. т нафти.

Дані звітів компаній

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Назва продукції, що транспортується Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції Призначення платежу Валюта платежу Сума платежу Одиниця вимірювання ставки тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції Ставка тарифу на зберігання (закачування, відбір) продукції, за яким здійснювався розрахунок
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.product_type != null ? row.product_type : "Даних немає"} ${row.transport_company_edrpou != null ? row.transport_company_edrpou : "Даних немає"} ${row.transport_company_name != null ? row.transport_company_name : "Даних немає"} ${row.payment_purpose != null ? row.payment_purpose : "Даних немає"} ${row.payments_currency != null ? row.payments_currency : "Даних немає"} ${row.payments_total_amount != null ? row.payments_total_amount : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate_unit != null ? row.tarrif_rate_unit : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate != null ? row.tarrif_rate : "Даних немає"}