Запаси

В Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони

 1. Східний – розташований на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької адміністративних областей;

 2. Західний – на території Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської адміністративних областей; );

 3. Південний - на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим).

Родовища нафти та природного газу переважно є комплексними і за генетичними типами поділяються на нафтові, нафтогазові і газонафтові, нафтогазоконденсатні і газоконденсатнонафтові.

Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах - 14,24% та 9,26% відповідно.

У 2020 році в Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах - 14,24% та 9,26% відповідно.

Станом на кінець 2020 року, загальний обсяг балансових запасів природного газу в Україні склав 719 064 млн куб. м, що менше на 7,60% у порівнянні з 2019 роком.

Серед адміністративних областей, найбільші обсяги запасів природного газу залягають на території Харківської, Полтавської та Львівської областей – 39,75%, 29,50% та 9,55% від загальних запасів в Україні відповідно. В цих областях розташована найбільша кількість родовищ природного газу. Зокрема, з усіх 467 родовища природного газу України, 101 родовище знаходиться в Полтавській області, 83 родовищ – в Харківській, 76 – у Львівській.

З усіх родовищ природного газу одне вважається крупним – Шебелинське родовище, що знаходиться на території Харківської області та розробляється АТ «Укргазвидобування». Великим родовищем є Західно-Хрестищенське – також розробляється АТ «Укргазвидобування» на території Харківської області. Ще 9 родовищ вважаються середніми, 18 родовищ – невеликими, 90 родовищ – дрібними, решта 348 родовищ – дуже дрібними. Найбільші родовища природного газу та їх обсяги балансових запасів вказані в таблиці нижче.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на кінець 2019 року обсяг балансових запасів природного газу 458-ти родовищ в Україні оцінені в 778 195 млн куб. м. У Східному регіоні зосереджено 77,92% всіх балансових запасів природного газу України, зокрема в Харківській і Полтавській областях знаходяться найбільші обсяги запасів – 39,64% і 31,31% відповідно. Балансові запаси природного газу у Західному регіоні склали 13,53% від сумарних запасів України, серед них на Львівську область припало 9,11%. Решта 8,56% запасів знаходяться у Південному нафтогазоносному регіоні.

У 2019 році за ступенем промислового освоєння, 485 всіх родовищ, що містять запаси природного газу, розподілялися наступним чином:

 1. 285 родовищ, в яких залягають 87,32% загальних балансових запасів природного газу України;

 2. 22 родовища, що підготовані до промислового освоєння з 3,51% запасів;

 3. 95 родовищ, що розвідують, в яких зосереджені 4,52% запасів;

 4. 54 законсервовані родовища з 4,64% запасів;

 5. законсервовані родовища з позабалансовими запасами.

Станом на 01.01.2019 року, загальні запаси природного газу складали 804 369 млн куб. м, що на 3,02% менше, ніж в попередньому звітному періоді. Більша частина покладів знаходяться в Східному регіоні (78,45%), а саме на територіях Харківської (39,52%) та Полтавської (31,90%) областей. Обсяги балансових запасів природного газу Західного регіону становлять 13,27%, більша частина яких (8,81%) знаходяться на території Львівської області. Південний регіон має невеликі запаси (8,28%), половина з них розміщується на шельфі Чорного моря (4,66%).

Згідно з Державним балансом запасів газу природного станом на 01.01.2019 року враховано 444 родовища. За обсягами балансових запасів в Україні родовища газу розподілені на наступні групи:

 1. крупні – 1 родовище (13,20% балансових запасів);

 2. великі – 3 родовища (18,19% балансових запасів);

 3. середні – 8 родовищ (16,12% балансових запасів);

 4. невеликі – 19 родовищ (15,98% балансових запасів);

 5. дрібні – 91 родовище (27,25% балансових запасів);

 6. дуже дрібні – 322 родовищ (9,26% балансових запасів).

За ступенем промислового освоєння станом на 01.01.2019:

 1. розроблялося 272 родовища природного газу, частка запасів яких становила 86,39%;

 2. підготовлені до промислового освоєння 26 родовищ (частка запасів 4,73%);

 3. на етапі розвідувальних робіт знаходилися 89 родовищ (із часткою запасів 4,39%);

 4. законсервовані 56 родовищ (4,49% запасів).

Суттєві розвідувальні роботи

Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України», приріст балансових запасів природного газу в результаті геологорозвідувальних робіт на території України у 2020 році склав 9 327 млн куб. м, з них на підприємствах АТ «НАК «Нафтогаз України» - 7 386 млн куб. м, а на підприємствах приватного сектору економіки – 1 941 млн куб. м.

У 2019 році за результатами геологорозвідувальних робіт на території України відбувся приріст балансових запасів природного газу в обсязі 17 540 млн куб. м, з них на підприємствах НАК «Нафтогаз України» - 15 772 млн куб. м, а на підприємствах приватного сектору економіки – 1 768 млн куб. м.

У 2018 році приріст балансових запасів природного газу склав 21 806 млн куб. м, в тому числі, державний сектор (НАК «Нафтогаз України») - 16 210 млн куб. м, комерційні структури – 5 596 млн куб. м. За новими покладами та родовищами приріст склав 8 139 млн куб. м, що становить 37,32% загального приросту видобувних запасів природного газу у 2018 році.

Обсяги видобування природного газу

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», обсяг видобування природного газу в Україні склав 20 308 млн куб. м у 2020 році. 93,01% загального обсягу видобування природного газу припадало на Східний нафтогазоносний регіон.

У Західному нафтогазоносному регіоні було видобуто 6,95% всього природного газу, і лише незначний обсяг – у Південному нафтогазоносному регіоні на шельфі Азовського моря.

Харківська і Полтавська адміністративні області є лідерами з видобування природного газу - 45,49% та 43,48% від загального обсягу відповідно.

У 2020 році найбільшою компанією за обсягами видобування природного газу в Україні традиційно залишалося АТ «Укргазвидобування» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз України») - компанія забезпечила 70,09% загального обсягу видобування. Найбільша з приватних компаній, ПрАТ «Нафтогазвидобування», видобула 9,05% загального обсягу видобування природного газу. ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз України») – була третьою за обсягами видобування природного газу у 2020 році (5,52%).

У 2020 році сукупні обсяги видобування природного газу в Україні зменшилися на 2,01%. При цьому у найбільше зменшення спостерігалося серед компаній з державною участю (на 4,33%), а обсяги видобування приватними компаніями, навпаки, збільшилися на 6,00%.

У 2019 році обсяг видобування природного газу в Україні склав 20 724 млн куб. м. Майже весь він був сконцентрований у Східному нафтогазоносному регіоні, на який припало 93,49% всього обсягу видобування. В межах Східного регіону, Харківська і Полтавська адміністративні області лідирують за обсягами видобування – 9 732 млн куб. м (46,92% всієї видобутої нафти в Україні) і 8 708 млн куб. м (42,02%) відповідно. В Західному регіоні було видобуто 6,47% природного газу. В Південному регіоні видобування здійснювалося з шельфу Азовського моря у незначних обсягах (9 млн куб. м).

Порівняно з 2018 році загальні обсяги видобування скоротилися на 225 млн куб. м або на 1,07%. Зокрема значний спад видобування природного газу відбувся у Харківській (на 280 млн куб. м) та Дніпропетровській (на 134 млн куб. м) областях. Порівняно значне збільшення обсягів видобування спостерігалося тільки в Полтавській (на 94 млн куб. м) і Львівській (на 89 млн куб. м) областях.

За 2018 рік обсяги видобування природного газу в Україні зросли на 2,15% у порівнянні з 2017 роком і склали 20 949 млн куб. м. Найбільший приріст спостерігався на територіях Львівської (14,54%) та Чернігівської (12,12%) адміністративних областей.

Майже увесь об’єм видобування у 2018 році припав на територію Східного регіону – 19 692 млн куб. м або 94,00%. Найвищі показники видобування нафти мали Харківська (10 003 млн куб. м або 47,75%), Полтавська (8 614 млн куб. м або 41,2%) та Дніпропетровська (521 млн куб. м або 2,49%) адміністративні області.

Лідерами за обсягами видобування природного газу у 2018 році стали такі компанії:

 1. державний сектор: АТ «Укргазвидобування» (15 497 млн куб. м або 73,97% від загального видобутку) та ПАТ «Укрнафта» (1 074 млн куб. м або 5,13%);

 2. приватний сектор: ПрАТ «Нафтогазвидобування» (1 646 млн куб. м або 7,86%).

Компаніями, що знаходяться у власності держави, протягом 2018 року сумарно видобуто 16 581 млн куб. м природного газу або 79,15% від загального обсягу. Обсяг видобування приватними компаніями склав 4 368 млн куб. м або 20,85%.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ

В рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік для розкриття інформації щодо вартості видобування нафти та природного газу в Україні, було зібрано використано три джерела інформації: дані Держстату, розрахунок Незалежним адміністратором вартості видобутої продукції на основі відкритих джерел даних та інформація щодо виручки від підзвітних видобувних компаній, надана ними відповідно до вимог Закону про ІПВГ. За даними Держстату, у 2020 році обсяг реалізованої продукції галузі видобування нафти і газу (виді економічної діяльності В06 «Добування сирої нафти та природного газу» відповідно до КВЕД-2010) склав 84 126,4 млн грн. Розрахунок вартості видобутого природного газу та нафти був здійснений з метою отримання відповідної дезагрегованої інформації, оскільки у відкритому доступі така інформація відсутня. Це можна пояснити тим фактом, що в Україні відсутні повністю нерегульовані ринки видобувної продукції. Розрахунок вартості продукції галузі видобування нафти та природного газу Незалежного адміністратора базувався на середньозважених показниках цін на нафту та природний газ протягом звітного 2020 року, та склала для природного газу 78 886,43 млн грн.

Задля розкриття інформації щодо вартості видобування нафти та природного газу в Україні в рамках Звіту ІПВГ за 2019 рік, було використано два джерела інформації: обрахунок Незалежним адміністратором вартості видобутої продукції на основі відкритих джерел даних та інформація щодо виручки підзвітних видобувних, надана ними в рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2019 рік. На основі відкритих джерел, Незалежним адміністратором було розраховано вартість продукції галузі видобування нафти та природного газу. Обрахунок здійснений з метою отримання дезагрегованої інформації, зважаючи на відсутність точної інформації щодо вартості видобування нафти та природного газу (пояснюється відсутністю в Україні повністю нерегульованих ринків видобувної продукції). Розрахунок незалежного адміністратора базувався на середньозважених показниках цін на нафту та природний газ протягом звітного періоду, а вартість склала 117 878,11 млн грн.

З метою розкриття інформації щодо вартості видобування нафти та природного газу в Звіті ІПВГ за 2018 рік було використано три джерела інформації:

 1. дані Держстату щодо вартості випуску товарів і послуг;

 2. розрахунок Незалежним адміністратором вартості видобутої продукції на основі відкритих джерел даних;

 3. інформація щодо загальної виручки, надана підзвітними компаніям в ході їх звітування для цілей написання Звіту ІПВГ.

Дані Держстату щодо випуску товарів і послуг відображають вартість загального обсягу продукції, що є результатом виробничої діяльності суб’єктів господарювання (резидентів) у звітному періоді. Згідно з інформацією Держстату, загальний обсяг випуску продукції галузі видобування сирої нафти та природного газу у 2018 році склав 163,38 млрд грн, або 1,84% загального випуску товарів та послуг в Україні.

Розрахунок вартості продукції галузі видобування нафти та природного газу Незалежним адміністратором базувався на відкритих даних і здійснений з метою отримання дезагрегованої інформації. Зважаючи на відсутність в Україні повністю нерегульованих ринків видобувної продукції, точна інформація щодо вартості нафти та природного газу у відкритих джерелах даних відсутня. Розрахунок незалежного адміністратора базувався на середньозважених показниках цін на нафту та природний газ у 2018 році.

Вартість видобутого природного газу в Україні у 2018 р., згідно з розрахунком Незалежного адміністратора склала 175 034,13 млн грн та 163 383, 00 млн грн за даними Держстату.

Експорт/імпорт

На відміну від попереднього року, у 2020 році Україна експортувала природний газ. Обсяг експорту природного газу становив 20,73 тис. куб. м вартістю 3,02 тис. дол. США і розподілився між трьома країнами: Словаччина (65,36% від загального обсягу), Болгарія (23,70%), Австрія (10,94%).

Імпорт природного газу відносно 2019 року зменшився на 22,30% й склав 9,14 млрд куб. м вартістю 1 464,82 млн дол. США. В основному природний газ імпортувався з Словаччини (35,48%), Швейцарії (19,64%), Угорщини (16,70%). Необхідно зазаначити, що інформація Держстату відображає відомості про комерційні потоки газу в режимі імпорту, а не про фізичні надходженнях до української ГТС. Значна частина природного газу надходила в режимі “митного складу”, і не обліковувалася Держстатом як імпорт.

В 2019 році було імпортовано 11,77 млрд куб. м природного газу, що на 12,37% більше, ніж попереднього року. Зокрема, порівняно з 2018 роком, збільшилась частка Швейцарії в загальному обсязі імпорту, вона становить 44,47% (5,23 млрд куб. м вартістю 1 017,16 млн дол. США). До інших країн-постачальників належать Німеччина (29,09% загального обсягу імпорту), Польща (5,69%), Чехія (5,13%), Угорщина (4,71%), Франція (3,38%) та інші.

Україна не здійснювала експорт природного газу як в 2018, так і в 2019 році.

Обсяг імпорту природного газу в 2018 році порівняно з 2017 роком скоротився на 24,89% і становив 10,47 млрд куб. м. Найбільшими країнами-постачальниками залишилися Швейцарія (3,91 млрд куб. м вартістю 1 165,42 млн дол. США) й Німеччина (3,18 млрд куб. м вартістю 938,24 млн. дол. США), що склали 37,29% й 30,33% обсягу імпорту відповідно. До інших постачальників належать Польща, Велика Британія, Угорщина, Чехія та інші.