Для виконання вимог Закону про ІПВГ, нафтогазовидобувні компанії надали дані за 2020 рік про фізичний обсяг транспортування видобутого природного газу та про сумарні витрати на послуги транспортування. Платежі були здійсненні на користь ТОВ «Оператор ГТС України», а також інших компаній, які надавали послуги з транспортування природного газу за укладеними відповідно раніше договорами. Сумарні витрати компаній на транспортування видобутого природного газу становили 1 687 353,54 тис. грн, а фізичний об’єм транспортованого природного газу склав 15 881,05 тис. куб. м.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Назва продукції, що транспортується Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ Найменування суб’єкта господарювання, який здійснює транспортування видобутої продукції Маршрут транспортування видобутої продукції Одиниця вимірювання фізичного валового об'єму транспортування видобутої продукції Фізичний валовий об'єм транспортування видобутої продукції Сумарні витрати на транспортування видобутої продукції (без податку на додану вартість), тис. грн. Одиниця вимірювання ставки тарифу на транспортування продукції Ставка тарифу на транспортування продукції, за яким здійснювався розрахунок
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.product_type != null ? row.product_type : "Даних немає"} ${row.transport_company_edrpou != null ? row.transport_company_edrpou : "Даних немає"} ${row.transport_company_name != null ? row.transport_company_name : "Даних немає"} ${row.transport_route != null ? row.transport_route : "Даних немає"} ${row.transported_amount_unit != null ? row.transported_amount_unit : "Даних немає"} ${row.transported_amount != null ? row.transported_amount : "Даних немає"} ${row.total_expenses != null ? row.total_expenses : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate_unit != null ? row.tarrif_rate_unit : "Даних немає"} ${row.tarrif_rate != null ? row.tarrif_rate : "Даних немає"}