Родовище

8.jpg РОЗТАШУВАННЯ РЕГІОНІВ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

У галузі видобування природного газу роль держави є значною. Так, державі в особі Кабінету Міністрів України належать 100% акцій таких провідних компаній галузі як АТ «НАК «Нафтогаз України» та НАК «Надра України». Загалом в 2019 році компанії, що знаходяться в прямій чи опосередкованій власності держави, згенерували 77,49% всього обсягу внутрішнього видобутку природного газу в Україні. Однак, частка державного сектору у загальному обсязі видобування природного газу скоротилася на 3,15% відносно попереднього року.

АТ «НАК «Нафтогаз України» є найбільшим підприємством нафтогазової галузі України, яке здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання природного й скрапленого газу споживачам. У власності АТ «НАК «Нафтогаз України» також знаходяться видобувні, транспортувальні та не видобувні компанії.

До дочірніх підприємств АТ «НАК «Нафтогаз України» належать найбільші компанії, що займаються видобутком нафти й природного газу, а саме - АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта». Дочірніми підприємствами АТ «НАК «Нафтогаз України» також є АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укртранснафта», які здійснюють транспортування та зберігання природного газу і нафти. АТ «Укртрансгаз» є природною монополією з транспортування природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом у режимі транзиту (дал і – «транзит»).

Згідно з даними Міністерства енергетики України, станом на 01.03.2019 р., 33 юридичні особи нафтогазової галузі належали до переліку державних підприємств, організацій та об’єднань, що входили до сфери його управління. До господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, станом на 01.03.2019, належали 2 юридичні особи нафтогазового комплексу (ВАТ «Нафтовик» та ПАТ «Магістральні газопроводи України»).

У 2019 році діяли дві бюджетні програми з підтримки нафтогазової галузі України. Програма «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород» підтримувалася зі спеціального фонду Державного бюджету, на реалізацію програми у 2019 році було заплановано виділити 49 968,0 тис. грн, а касове виконання плану склало 45 314,3 тис. грн, на 10,3% менше. На реалізацію програми «Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи» було заплановано виділити 70 000,0 тис. грн із загального фонду бюджету, а касове виконання становило 61 615,7 тис. грн (88,1% запланованої суми).

Згідно з даними Державної казначейської служби, у 2019 році підприємства нафтогазового комплексу, за даними, не кредитувались під гарантії державного бюджету.

Згідно з даними Державної казначейської служби України, протягом 2019 року до державного бюджету надійшли кошти у рахунок погашення заборгованості за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії від АТ «НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» на суму 1 971 756,51 грн та 47 077 518,12 грн відповідно.

Згідно з інформацією, доступною у відкритих джерелах нафтогазовими компаніями в Україні у 2019 році було залучено короткострокових кредитів на суму 2 301 865 тис. грн, а довгострокових – на 519 461 тис. грн.

Рух коштів АТ «Укргазвидобування» у результаті фінансової діяльності протягом 2019 року включав отримання кредитів від українських банків у сумі 1 999 748 тис. грн., погашення кредитів українським банкам у сумі 3 194 057 тис. грн. та сплату відсотків по кредитам у сумі 641 182 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство порушило зобов'язання за виплатою короткострокових кредитів у сумі 79 870 тис. грн.

Запаси

За географічним положенням, нафтогазоносні провінції та області в Україні зосереджені в трьох нафтогазоносних регіонах:

  1. Східному (охоплює Дніпропетровську, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Донецьку адміністративні області);

  2. Західному (охоплює Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Волинську, Закарпатську адміністративні області);

  3. Південному (охоплює Одеську, Запорізьку адміністративні області, шельф Чорного моря, шельф Азовського моря, Автономну Республіку Крим).

Родовища нафти та природного газу переважно є комплексними і за генетичними типами поділяються на нафтові, нафтогазові і газонафтові, нафтогазоконденсатні і газоконденсатнонафтові. Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного регіону, на який відповідно припадають найбільші обсяги видобування.

1.jpg

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на кінець 2019 року обсяг балансових запасів природного газу 458-ти родовищ в Україні оцінені в 778 195 млн куб. м. У Східному регіоні зосереджено 77,92% всіх балансових запасів природного газу України, зокрема в Харківській і Полтавській областях знаходяться найбільші обсяги запасів – 39,64% і 31,31% відповідно. Балансові запаси природного газу у Західному регіоні склали 13,53% від сумарних запасів України, серед них на Львівську область припало 9,11%. Решта 8,56% запасів знаходяться у Південному нафтогазоносному регіоні.

55.png ОБСЯГИ БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р. І 01.01.20120 Р., МЛН КУБ. М

За ступенем промислового освоєння, 485 всіх родовищ, що місять запаси природного газу, розподіляються наступним чином:

  1. 285 родовищ, в яких розміщено 87,32% загальних балансових запасів природного газу України;

  2. 22 родовища, що підготовлені до промислового освоєння з 3,51% запасів;

  3. 95 родовищ, що розвідують, в яких зосереджені 4,52% запасів;

  4. 54 законсервовані родовища з 4,64% запасів;

  5. законсервовані родовища з позабалансовими запасами.

В Україні з усіх родовищ природного газу одне (Шебелинське) вважається крупним, 3 (Яблунівське, Західно-Хрестищенське, Єфремівське) – великими, 7 родовищ – середніми, 18 родовищ – невеликими, 89 родовищ – дрібними, решта 340 родовищ – дуже дрібними. Родовища природного газу з найбільшими обсяги балансових запасів вказані в таблиці нижче.

Обсяги балансових запасів природного газу за основними родовищами в Україні станом на 01.01.2020 р., млн куб. м.
Назва родовища Обсяги балансових запасів природного газу станом на 01.01.2020 р., млн куб. м Частка в загальному обсязі балансових запасів в Україні, %
Шебелинське 104 057 13,37%
Яблунівське  56 293 7,23%
Західно-Хрестищенське 52 075 6,69%
Єфремівське 34 997 4,50%
Мелихівське 18 993 2,44%
Битків-Бабчинське 4 654 0,60%
Машівське 4 547 0,58%
Всього 275 616 35,42%

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», за результатами геологорозвідувальних робіт на території України відбувся приріст балансових запасів природного газу в обсязі 17 540 млн куб. м, з них на підприємствах НАК «Нафтогаз України» - 15 772 млн куб. м, а на підприємствах приватного сектору економіки – 1 768 млн куб. м.

Держгеонадра відкривають дані

На Державному геологічному порталі у форматі xlsx розміщена інформація про всі діючі спеціальні дозволи на користування надрами – https://nadra.gov.ua/site/opendata

Такий вид збереження даних дозволяє їх обробляти, сортувати, копіювати без обмежень щодо подальшого використання.

Реєстр містить повну інформацію про об’єкти ліцензування: вид корисної копалини, реєстраційний номер, вид користування надрами, назву об’єкта обліку, дату видачі, термін дії дозволу, назву компанії-надрокористувача та код ЄДРПОУ. Відомості щотижня будуть оновлюватися.

Відкриття даних відбувається в межах політики відкритих дверей у сфері надрокористування, проголошеної Урядом. Метою є надання громадськості доступу до повних та актуальних відомостей.

Відтепер кожен бажаючий зможе скористатися інформацією для проведення комплексного аналізу, копіювання чи друку тощо, адже відомості про спеціальні дозволи зведені в одному файлі та викладені у форматі xlsx.

На порталі у вигляді інтерактивної карти також розміщені контури спеціальних дозволів на користування надрами в кожній з областей України. Подана статистика щодо тенденції видачі спеціальних дозволів за роками, співвідношення кількості спеціальних дозволів на різні види користування надрами, інформація про отримання дозволу – без проведення аукціону чи через нього.

Це перший крок відкриття даних, незабаром буде опублікований комплексний звіт, який буде містити також інформацію щодо сплачених податків, бенефіціарних власників спеціальних дозволів на користування надрами тощо.

Обсяги видобування

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», обсяг видобування природного газу в Україні склав 20 724 млн куб. м у 2019 році. Майже весь він був сконцентрований у Східному нафтогазоносному регіоні, на який припало 93,49% всього обсягу видобування. В межах Східного регіону, Харківська і Полтавська адміністративні області лідирують за обсягами видобування – 9 732 млн куб. м (46,92% всієї видобутої нафти в Україні) і 8 708 млн куб. м (42,02%) відповідно. В Західному регіоні було видобуто 6,47% природного газу. В Південному регіоні видобування здійснювалося з шельфу Азовського моря у незначних обсягах (9 млн куб. м).

Порівняно з 2018 році загальні обсяги видобування скоротилися на 225 млн куб. м або на 1,07%. Зокрема значний спад видобування природного газу відбувся у Харківській (на 280 млн куб. м) та Дніпропетровській (на 134 млн куб. м) областях. Порівняно значне збільшення обсягів видобування спостерігається тільки в Полтавській (на 94 млн куб. м) і Львівській (на 89 млн куб. м) областях.

11.png ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ ЗА ОБЛАСТЯМИ У 2018-2019 РР., МЛН КУБ. М

Найбільшою компанією з видобутку природного газу в Україні традиційно залишається АТ «Укргазвидобування», що є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України». У 2019 році АТ «Укргазвидобування» видобула 14 892 млн куб. м природного газу або 71,86% від загального обсягу видобування в Україні. На другому місці за обсягами видобування знаходиться компанія приватного сектору ПрАТ «Нафтогазвидобування», що видобула 1 657 млн куб. м природного газу або 8,00% всього видобутку. Третьою за обсягами видобування є ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») – компанія видобувала 1 158 млн куб. м природного газу або 5,59% всього обсягу видобування у 2019 році.

Таким чином на компанії в опосередкованій власності держави припадало 77,49% всього видобутого природного газу у 2019 році, а на компанії приватного сектору економіки – 20,56%. В той час, як сукупні обсяги видобування приватними компаніями збільшилися на 5,92% у 2019 році порівняно з 2018 роком, то компаніях державного сектору зазнали скорочення обсягів видобування на 3,15%.

Експорт/імпорт

В 2019 році було імпортовано 11,77 млрд куб. м природного газу, що на 12,37% більше, ніж попереднього року. Зокрема, порівняно з 2018 роком, збільшилась частка Швейцарії в загальному обсязі імпорту, вона становить 44,47% (5,23 млрд куб. м вартістю 1 017,16 млн дол. США). До інших країн-постачальників належать Німеччина (29,09% загального обсягу імпорту), Польща (5,69%), Чехія (5,13%), Угорщина (4,71%), Франція (3,38%) та інші.

Україна не здійснювала експорт природного газу як в 2018, так і в 2019 році.

21.png ОБСЯГИ ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.