Родовище

22.jpg ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РАЙОНІВ ЗАЛЯГАННЯ РУД ЗАЛІЗА

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

Як і в попередньому році, в 2019 р. видобування здійснювалося виключно приватними компаніями. Деякими державними компаніями здійснювались геологорозвідувальні роботи, технічні випробування та дослідження. Таких налічувалося три: ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (КГЗКОР), ДП «Українська геологічна компанія», КП «Південукргеологія».

ДП «Дирекція КГЗКОР» підпорядковувалося Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та здійснювало технічні випробування та дослідження. ДП «Дирекція КГЗКОР» не веде видобувну діяльність, як попередньо планувалося, через брак фінансового забезпечення процесу будівництва, а його діяльність підтримується бюджетними програмами. В 2019 році було направлено 29 350,0 тис. грн на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд.

Підприємства ДП «Українська геологічна компанія» та КП «Південукргеологія», що підпорядковуються Державній службі геології та надр України, а проводять діяльність та надають послуги технічного консультування у сферах інжинірингу, геології та геодезії.

Запаси

Запаси залізних руд в Україні зосереджені на двох залізорудних басейнах (Криворізький, Керченський) та трьох залізорудних районах (Білозірський, Кременчуцький, та Маріупольський).

Основна їх частина сконцентрована на території Українського кристалічного щита в Криворізькому залізорудному басейні. В Криворізькому басейні здійснюється видобуток багатих руд переважно підземним способом, залізистих кварцитів в основному відкритим і частково підземним способом. Поклади бурих залізняків не розробляються через відсутність попиту на них.

У Керченському залізорудному басейні, що розташований у північно-східній частині Індоло- Кубанського прогину, знаходяться розвідані запаси бурих залізняків, які законсервовані з 1992 р. Актуальна інформація щодо родовищ Керченського залізорудного басейну наразі є не доступною, так як вони знаходяться на тимчасово непідконтрольній території.

У Кременчуцькому залізорудному районі діє Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, на якому розробляються багаті руди, легкозбагачувальні магнетитові та кумінгтоніт- магнетитові кварцити. У Білозірському рудному районі Запорізьким залізорудним комбінатом видобуваються багаті руди підземним способом.

Згідно з даними Держгеонадра, станом на 01.01.2020 р. балансові запаси руд заліза за категорією А+В+С1 склали 18 836,5 млн т, а за категорією С2 – 7 584,6 млн т. Всього в Україні налічувалося 60 родовищ руд заліза.

Найбільший обсяг балансових запасів України категорії А+В+С1 знаходиться в Дніпропетровській області (9 444,0 млн. т або 50,1%), на другому місці – Полтавська область (5064,4 млн. т або 26,9%), на третьому - Запорізька (2853,7 млн. т або 15,1%). Також запаси руд заліза розташовані в Автономній Республіці Крим (868,7 млн. т або 4,6%), Кіровоградській (322,0 млн. т або 1,7%) та Донецькій (283,5 млн. т або 1,5%) областях.

У 2019 році загальний обсяг балансових запасів руд заліза спав порівняно з минулим роком на 0,2%. Це зумовлено незначним зменшенням запасів у Полтавській (на 0,5%), Запорізькій (на 0,4%), Кіровоградській (на 1,8%), Донецькій областях (на 0,2%).

23.png СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ РУД ЗАЛІЗА ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р. І 01.01.2020 Р., МЛН Т

Рівень забезпеченості України балансовими запасами залізної руди можна визначити як високий. За умови подальшого збереження обсягів запасів і видобування залізної руди на рівні 2019 року, балансових запасів вистачить на 120 років.

Суттєві розвідувальні роботи

Протягом 2019 року в Україні проводився ряд суттєвих геолого-розвідувальних робіт родовищ залізних руд, а саме:

  1. ТОВ «Укргеоінвест Консалтинг» за технічним завданням ПрАТ «Суха Балка» проведено геолого-економічну переоцінку запасів багатих залізних руд поля шахти ім. Фрунзе, в межах глибини 500-1275 м виконана та запасів багатих залізних руд та магнетитових залізистих кварцитів поля шахти Ювілейна в межах глибин 500- 1580 м.

  2. ТОВ «Веагну» було виконано попередню геолого-економічну переоцінку багатих залізних руд Переверзівського родовища та запасів залізистих кварцитів (магнетитових) Інгулецького родовища ПрАТ «ІНГЗК» до відмітки мінус 840 м.

  3. ВК «Геолог» за технічним завданням ПрАТ «ПівнГЗК» проведено геолого- економічну оцінку запасів залізних руд Первомайського родовища та родовища поля шахти Першотравнева.

  4. ТОВ «Геопроф» виконано геолого-економічну переоцінку запасів магнетитових залізистих кварцитів Новокриворізького родовища (Південна частина, Ділянка No1 (кар’єр No2-біс) ПАТ «АрселорМітал Кривий Ріг».

  5. ТОВ «Геопроф» згідно з технічним завдання ТОВ «Рудомайн» було виконано геолого-економічну оцінку доцільності розробки запасів залізних руд повторної розробки п’ятого та шостого залізистих горизонтів кар’єру «Південний» у кількості 24137,6 тис. т категорії С2 запасів залізних руд.

Ряд суттєвих розвідувальних робіт протягом 2019 року перебували на консервації. Такими є роботи ДП «Українська геологічна компанія» по пошуковій оцінці Піщанського, Саранського, Байбузівського залізорудних проявів Середнього Побужжя. Роботи законсервовано з 2011 року через обмеженість фінансування. У 2019 році перебували на консервації також геологорозвідувальні роботи КП «Південукргеологія» на: Гуляйпільському, Валявкинському, Попельнастівському та Чортомликському родовищах.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ РУД ЗАЛІЗА

Загальний обсяг видобування руд заліза у 2019 р. зріс на 3,1% відносно попереднього року і склав 157,4 млн. т. Відносно 2014 року простежується динаміка зменшення обсягу видобування (157,4 млн. т у 2019 р. порівняно з 176,1 млн. т у 2014 р.).

У 2019 році видобуток руд заліза було здійснено на території чотирьох областей України: Дніпропетровської – 75,7% (119,1 млн. т), Полтавської – 17,7% (27,9 млн т), Кіровоградської – 3,8% (6,0 млн. т), Запорізької – 2,8% (4,4 млн.).

24.png ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ РУД ЗАЛІЗА В УКРАЇНІ ЗА ОБЛАСТЯМИ У 2018-2019 РР., МЛН Т
25.png ДИНАМІКА ОБСЯГУ ВИДОБУТКУ РУД ЗАЛІЗА В УКРАЇНІ, МЛН Т

Видобування руд заліза в 2019 році здійснювалось 10-ма підприємствами у 8 шахтах та на 13 родовищах. Найбільші обсяги видобування припадають на ПрАТ «Інгулецький гірничо- збагачувальний комбінат» (27 748,5 млн. т), ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (28 414,6 млн. т), ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (25 698 млн. т), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (24 237,0 млн. т).

Збільшення загального обсягу видобування руд залізних у 2019 році на 3,1% зумовлено збільшенням обсягу видобування на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - на 2 286,0 млн. т більше порівняно з 2018 роком, ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - 2 195,0 млн. т, ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» - на 1 202,2. Найбільший обсяг зменшення обсягу видобування в абсолютному вимірі (на 1008,0 млн. т) спостерігався на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

У розрізі родовищ, найбільший приріст обсягу видобування в 2019 році в натуральних величинах простежувався на Первомайському родовищі (ПрАТ «Північний гірничо- збагачувальний комбінат») – на 2321,0 млн. т, Валявкинському родовищі (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») – на 1 868,0 млн. т, Скелеватсько-Магнетитовому (ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат») – на 1 202,2 млн. т. Детальна інформація по видобуванню руд заліза у 2018 році в Україні наведена нижче.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ РУД ЗАЛІЗА

У публічних джерелах інформації Держстат не надає дезагрегованих даних про вартість продукції галузі видобування руд заліза. Також, такої інформації немає у вільному доступі з офіційних джерел.

У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД- 2010. Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 155 171,18 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування залізних руд (код КВЕД-2010 В07.1) становила 143 118,13 млн грн, або 92,23% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів.

Галузь видобування руд металів має чітко виражену експортну орієнтацію, крім того, інформація про обсяги видобування та ціну продукції на міжнародних ринках є публічно доступною. Проте, більшість вітчизняних підприємств реалізують руди заліза з різним рівнем збагачення. Саме тому, розрахунок вартості видобування Незалежним адміністратором не проводились.

В якості альтернативного підходу оцінки було використано інформацію, надану підзвітними компаніями. в рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2019 рік. Так, загальна виручка підзвітних компаній галузі видобування руд заліза становила 130 842,1 млн. грн (без ПДВ), з них:

  1. виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) на території України – 47 964,2 млн. грн;

  2. виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) експорт – 82 877,9 млн. грн.

Експорт/імпорт

Обсяг експорту руд неагломерованих у 2019 році склав 24 850,76 тис. т вартістю 1 774,26 млн. дол. США і збільшився на 17,18% порівняно з 2018 роком. Найбільший обсяг (42,73% загального експорту або 10 618,91 тис. т) було експортовано в Китай. До інших країн належать Польща (18,68% або 4 642,67 тис. т), Чехія (16,47% або 4 642,67 тис. т), Словаччина (8,17% або 2 029,53 тис. т) та інші.

26.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ РУД ТА КОНЦЕНТРАТІВ ЗАЛІЗА НЕАГЛОМЕРОВАНИХ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.

Обсяг експорту агломерованих руд та концентратів залізних у 2019 році становив 15 051,08 тис. т, що на 4,12% менше за аналогічний показник у 2018 році. Значну частку було експортовано в Китай (31,91% загального обсягу експорту), а також в Австрію (16,17%), Німеччину (7,32%), Сербію (6,99%), Японію (6,91%) та інші.

27.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ РУД ТА КОНЦЕНТРАТІВ ЗАЛІЗА АГЛОМЕРОВАНИХ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.

Зменшення обсягу імпорту руд та концентратів заліза неагломерованих (0,28 тис. т вартістю 0,12 млн. дол. США) на 99,74% пояснюється припиненням постачання з Росії. Основними постачальниками стали Нідерланди (76,50% загального обсягу імпорту) й Велика Британія (23,25%).

Обсяг імпорту руд та концентратів заліза агломерованих в 2019 році склав 13,96 тис. т та збільшився більш, ніж в 4 рази порівняно з 2018 роком. Майже весь обсяг імпорту було поставлено з Росії.