Запаси руд титану

Мінерально-сировинна база титану в Україні доволі потужна. Згідно з даними Державної служби геології та надр, Україна входить у десятку країн-лідерів за обсягами розвіданих запасів руд титану та покриває понад 6% їх світового видобутку. Сировинна база руд титану обліковує 27 родовищ, в тому числі 4 – техногенні, та більш, ніж 30 рудопроявів різного ступеня вивченості. Основним титановмісним мінералом на теренах України є ільменіт, запаси рутилу є обмежені. Наразі в Україні розробляються тільки розсипні родовища, які складають близько 10% усіх розвіданих запасів. Решта запасів руд титану міститься в корінних родовищах, для експлуатації яких потребується капітальне будівництво нових рудників та збагачувальних фабрик, що вимагає значних інвестицій та часу.

В Україні запаси руд титану зосереджені в північно-східній частині Українського кристалічного щита, Дніпровсько-Донецькій западині та частині південно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву загальною площею більш як 200 тис. кв. кілометрів. На території України розвідка запасів руд титану проводиться у Сумській, Житомирській, Харківській областях, в той час як видобуток відбувається у Дніпропетровській та Житомирській областях. В Дніпропетровській області здійснюється видобування титанових (ільменітових) концентратів Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом, а у Житомирській - Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат. Сумарна продуктивна потужність підприємств сягає 700 тис. тонн концентратів на рік.

Дані щодо балансових запасів руд титану в Україні є державною таємницею і не публікуються у відкритому доступі. Авторитетним та достовірним джерелом ведення статистики про запаси мінеральної сировини у світі вважається дослідження Державної геологічної служби США - Mineral Commodity Summaries (MCS). Відповідно до дослідження щодо мінеральних ресурсів за 2021 рік, запаси руд титану (ільменіт, рутил) України станом на кінець 2020 року становили 8 400 тис. т, як і в 2019 році. Станом на кінець 2020 року запаси руд титану України склали 1,13% від світових запасів.

Запаси руд титану в Україні станом на 01.01.2021 р., тис. т

Згідно з інформацією, яку надало АТ «Об’єднано гірничо-хімічна компанія» в ході звітування, сумарні балансові запаси руд титану станом на 01.01.2021 складали 42 778,1 тис. куб. м. Обсяг умовно балансових та позабалансових запасів становив 81 147,7 тис. куб. м. На кінець звітного періоду, сумарні балансові запаси пісків циркон-рутил-ільменітоносних становили 27 800 тис. куб. м., а умовно балансових та позабалансових - 52 041,3 тис. куб. м.

Згідно інформації з презентації компанії для приватизації, станом на 31.12.2020, балансові запаси АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» склали: ільменіт - 4,426 тис. т, рутил - 274 тис. т, циркон - 142 тис. т.

Суттєві розвідувальні роботи

На жодному з восьми аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, які пройшли у 2020 році, не було представлено ділянок для проведення геологічного вивчення або видобування руд титану. У 2021 році ділянки з видобування руд титану вперше будуть додавати до списку лотів, які продають на відкритих електронних аукціонах. Більш детальна інформація про розвідувальні роботи щодо родовищ титану відсутня у відкритому доступі.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ

Згідно зі звітом Державної геологічної служби США, в 2020 році в Україні було вироблено титанових концентратів обсягом у 564 тис. т, з яких ільменітовий концентрат склав 470 тис. т і рутиловий концентрат – 94 тис. т. Сукупний обсяг виробництва концентратів титанових в Україні оцінювався в розмірі 6,87% від обсягу світового виробництва.

Обсяги виробництва концентрату титанового в Україні та світі в 2020 р., тис. т

Згідно з даними АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», обсяги видобування компанією у 2020 році становили:

► Руди титану – 2 569 тис. куб. м;

► Піски циркон-рутил-ільменітоносні – 3 893 тис. куб. м.

Вартість видобування руд титану

Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 175 196,1 млн грн. За інформацією, отриманою від Держстату у відповідь на запит, у 2020 році було реалізовано руд та концентратів титанових вартістю у 4 591,59 млн грн.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2020 рік. В галузі видобування руд титану підзвітними компаніями були АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та ТОВ ВКФ «Велта». Виручка даних компаній та обсяги реалізованої продукції наведені в таблиці нижче.

Виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку підзвітними компаніями галузі видобування руд титану у 2020 р
Підприємство Обсяги видобування незбагаченої руди Обсяги реалізації товарної продукції, тис. т Виручка від реалізації товарної продукції на території України (без ПДВ), млн грн Виручка від експорту товарної продукції, (без ПДВ), млн грн
ТОВ ВКФ «Велта» 213,11 тис. т  212,06 53,85 1 043,40
АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 6 932,00 тис. куб. м 560,96 687,56 2 438,21
Всього - 773,02 741,41 3 481,61

Експорт/імпорт

Обсяг експорту руд титану за 2020 рік склав 536,87 тис. т, що на 13,53% менше за показник 2019 року. У 2020 році руди титану було експортовано в 44 країни, а найбільші його обсяги - в Мексику (21,99%), Чехію (20,96%), Китай (11,90%), Єгипет (11,42%).

Обсяги експорту руд та концентратів титану за країнами в натуральних та грошових одиницях у 2020 р

Обсяг імпорту руд титану у звітному році залишився незначним (1,01 тис. т вартістю 0,85 млн дол. США), проте збільшився порівняно з 2019 роком на 27,65%. Руди титану імпортувалися переважно з Сенегалу (98,02% загального обсягу імпорту), а також з США, В'єтнаму.