Родовище

Запаси руд титану в Україні зосереджені на території Українського кристалічного щита, який є однією із провідних титаноносних провінцій в світі. Сировинна база руд титану нараховує понад 40 родовищ, серед яких одне унікальне, 13 великих та 10 середніх. Виокремлюють 4 геолого-промислові тип родовищ, в яких залягають ключові запаси руд титану в Україні:

 1. 1.

  корінні магматогенні в гоброноритах і тактолітах апатит-ільменітові родовища Волинського типу;

 2. 2.

  розсипи одно- і двомінерального складу Іршанського типу;

 3. 3.

  морські розсипи комплексного рутил-циркон-ільменітового (полімінерального) складу Малишевського геолого-промислового типу;

 4. 4.

  екзогенні (залишкові) ільменітові родовища в корі вивітрювання.

Однак для промислових цілей, руди титану видобуваються з прибережно-морських розсипів в центральній частині України (Малишевське родовище) та континентальних розсипів близького знесення на північному заході Українського щита (Межирічне, Лівобережне, Правобережне та інші, що складають Іршанську групу родовищ).

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

В галузі видобування руд титану держава представлена АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», єдиним засновником якого є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Структурно компанія об’єднує два відокремлених підрозділи: Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.

Проте станом на жовтень 2019 року, функції з управління пакетом АТ «Об’єднана гірничо- хімічна компанія» було передано Фонду державного майна України, що фактично означає початок приватизації підприємства120. Згідно з даними, наданими АТ «Об’єднана гірничо- хімічна компанія» в ході звітування, компанія не отримувала державну допомогу від органів влади, місцевого самоврядування чи інших надавачів державної допомоги у звітному періоді.

Запаси

Дані щодо запасів руд титану в Україні є державною таємницею, у зв’язку з чим вони не оприлюднюються у відкритому доступі. Додатковим джерелом інформації про запаси руд титану в Україні і світі є дослідження Державної геологічної служби США щодо мінеральних ресурсів, яке щорічно публікується у вільному доступі. Згідно з оцінкою Державної геологічної служби США, запаси руд титану (ільменіт, рутил) станом на кінець 2019 року становили 8 400 тис. т або 1,03% від світових запасів.

28.png ЗАПАСИ РУД ТИТАНУ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р., ТИС. Т

Згідно з даними АТ «Об’єднано гірничо-хімічна компанія», сумарні балансові запаси руд титану становили 45 368 тис. куб. м, а обсяг умовно балансових та позабалансових запасів – 82 179 тис. куб. м. Обсяг балансових запасів пісків циркон-рутил-ільменітоносних, станом на кінець звітного періоду, склав 22 403 тис. куб. м, а умовно балансових та позабалансових – 53 719,30 тис. куб. м.

Суттєві розвідувальні роботи

За результатами проведення IV аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, що відбувся у 2019 році, ТОВ «Титан-Апатитова Група» отримала ліцензію на проведення геологічного вивчення ділянки Юрівської (Житомирська область). Більш детальна інформація про розвідувальні роботи щодо родовищ титану відсутня у відкритому доступі.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ

За оціночними даними Державної геологічної служби США, обсяг виробництва концентратів титанових в Україні становив 474 тис. т, з яких ільменітовий концентрат склав 380 тис. т і рутиловий концентрат – 94 тис. т. Сукупний обсяг виробництва концентратів титанових в Україні оцінювався в розмірі 6,24% від обсягу світового виробництва.

29.png ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА КОНЦЕНТРАТУ ТИТАНОВОГО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В 2019 Р., ТИС. Т

Згідно з інформацією, яку надало АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» в ході звітування, обсяги видобування руд титану компанією у 2019 році становили:

 1. Руди титану – 1 036 тис. куб. м;

 2. Піски циркон-рутил-ільменітоносні – 4 451 тис. куб. м.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ

Дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд титану у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 155 171,18 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування руд кольорових металів (код КВЕД-2010 В07.2), в яку входить галузь видобування руд титану, становила 12 053,04 млн грн, або 7,76% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів. В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2019 рік. В галузі видобування руд титану найбільшим представником є АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія», частка держави в статутному капіталі якої становить 100%. Згідно з даними, отриманими від компанії, її обсяги видобування незбагаченої руди у 2019 році склали 1 036,00 тис. куб. м, а обсяги реалізації товарної продукції у розмірі 218,69 тис. т. Загальна виручка від реалізації товарної продукції АТ «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія» становила 2 097,43 млн грн, з яких:

 1. виручка від реалізації на території України (без ПДВ) – 190,42 млн грн;

 2. виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) експорт – 1 907,01 млн грн.

Експорт/імпорт

Згідно з даними Держстату, в 2019 році було експортовано руд та концентратів титанових 620,91 тис. т вартістю 154,54 млн. дол. США. Експорт є на 3,57% вищим, ніж аналогічний минулого року у натуральному вимірі, а у вартісному - вищим на 22,92%. Найбільшими торгівельними партнерами є Єгипет (157,60 тис. т), Чехія (140,89 тис. т), Росія (107,01 тис. т), Мексика (87,34 тис. т). Також було здійснено поставки в США (66,17 тис. т), Казахстан (20,39 тис т), Китай (10,49 тис. т) та інші країни.

30.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ РУД ТА КОНЦЕНТРАТІВ ТИТАНУ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.

Обсяг імпорту руд титану в 2019 році скоротився на 95,02% порівняно з попереднім і в абсолютному значенні становив 0,791 тис. т вартістю 0,56 млн дол. США. Основним постачальником залишається Сенегал (0,790 тис. т вартістю 0,55 млн дол. США), до інших належать Казахстан, В'єтнам, Індія.