Родовище

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РАЙОНІВ ЗАЛЯГАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Запаси

Україна займає перше місце в світі за підтвердженими запасами руд марганцю і друге місце – за обсягом загальних запасів. Поклади руд марганцю зосереджені в Нікопольському марганцеворудному басейні, який є найбільшим у світі. Потужність рудного горизонту в Нікопольському басейні змінюється від декількох сантиметрів до 6 метрів, складаючи в середньому 1,5-2,0 м, в той час як глибина залягання руд змінюється від 10 до 140 м, в середньому – 40-75 м. За мінеральним складом розрізняють три промислові типи марганцевих руд: оксидні, карбонатні та окисно-карбонатні, або змішані.

До складу Нікопольського басейну входять Нікопольське, Велико-Токмацьке та Федорівське родовища. Також значні запаси руд марганцю в Україні розташовані в техногенному (утвореному в результаті промислової діяльності) шламосховищі ім. Максимова.

Згідно з інформацією ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2021 р. балансові запаси руд марганцю в Україні нараховували 2 162,83 млн т.

Структура балансових запасів руд марганцю за областями України станом на 01.01.2020 р. та 01.01.2021 р., млн т

Балансові запаси руд марганцю обліковуються на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Більшість балансових запасів руд марганцю, а саме 72,97%, були сконцентровані у Запорізькій області станом на кінець 2020 року. На Дніпропетровську область припадало 26,75% загальних обсягів запасів руд марганцю і на Херсонську – 0,28%. У 2020 році, як і в попередньому році, обсяг запасів руд марганцю несуттєво зменшився тільки у Дніпропетровській області, а саме на 0,72%.

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» в звітному періоді не проводились суттєві розвідувальні роботи.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Як і в попередньому році, видобування руд марганцю здійснювалось лише на території Дніпропетровської області трьома приватними компаніями. АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» провадила видобувні роботи у західній частині Нікопольського родовища, АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - у східній частині цього родовища, а ТОВ «Ландшафт» розробляє Шламосховище ім. Максимова.

Згідно з інформацією ДНВП «Геоінформ України», обсяги видобування руд марганцю у 2020 році зменшилися на 1,41% у порівнянні з 2019 роком, та становили 3 849,50 тис. т. У 2020 році видобування руд марганцю зменшилося у порівнянні з 2019 роком на всіх підприємствах крім ТОВ «Ландшафт». Найбільше зменшення відбулось на АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (на 2,55%).

Динаміка обсягів видобування руд марганцю в Україні у 2019-2020 рр.

У 2020 році лідером з видобування руд марганцю став ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», обсяги видобування якого склали 2 316,4 тис. т або 60,17% від загального видобування в Україні. На другому місці - ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», який видобув 1 222 тис. т руд марганцю або 31,74% від загального видобування в Україні. ТОВ «Ландшафт» видобув 311,10 тис. т або 8,08%.

За умови збереження обсягів видобування руд марганцю в Україні на рівні 2020 року, обсягів балансових запасів вистачить на 562 роки.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд марганцю доволі лімітовані. Також, відсутні будь-які дезагреговані дані в інших публічних джерелах даних. Згідно з даними Держстату, галузь видобування руд металів (види економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд» за КВЕД-2010) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 175 196,1 млн грн.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями через онлайн платформу ІПВГ в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2020 рік. В галузі видобування руд марганцю підзвітними компаніями були ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат». Виручка даних компаній та обсяги реалізованої продукції наведені в таблиці нижче.

Виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку підзвітними компаніями галузі видобування руд марганцю у 2020 році
Підприємство  Обсяги видобування незбагаченої руди, тис. т.  Обсягиреалізації товарної продукції,тис .т.  Виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) натериторії України, млн. грн  Виручка від реалізації товарної продукції, (без ПДВ) експорт, млн. грн
ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» 1 237,2 612,88 502,45 0,00
АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» 2 427,7 1 020,36 2 203,63 0,00
Всього 3 664,9 1 633,24 2 706,08 0,00

Експорт/імпорт

Обсяг експорту руд марганцю в 2020 році зріс більше, ніж у 2 рази порівняно з 2019 роком й становив 69,30 тис. т вартістю 10,82 млн дол. США. Експорт здійснювався в чотири країни: США (82,30%), Чехія (15,62%), Угорщина (1,28%), Польща (0,80%).

Загальний обсяг імпорту руд марганцю в 2020 році становив 581,18 тис. т, що менше за аналогічний показник 2019 року на 51,93%. Більша частина обсягу імпорту руд марганцю, а саме 90,45%, було імпортовано з Гани.

Обсяги експорту руд та концентратів марганцю за країнами в натуральних та грошових одиницях у 2020 р
Обсяги імпорту руд та концентратів марганцю за країнами в натуральних та грошових одиницях у 2020 р