Родовище

31.jpg ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ РАЙОНІВ ЗАЛЯГАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

Підприємства державної власності в галузі видобування руд марганцю не представлені, водночас в 2019 році три компанії приватного сектору, а саме АТ «Покровський гірничо- збагачувальний комбінат», АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Ландшафт» провадили діяльність з видобування руд марганцю в Україні. Державних програм з підтримки галузі у звітному періоді не реалізовувались.

Запаси

Україна є другою країною в світі за обсягом загальних запасів та світовим лідером за підтвердженими запасами руд марганцю. Основні промислові запаси руд марганцю зосереджені в Південноукраїнській марганцеворудній провінції, що включає родовища найбільшого в світі Нікопольського марганцеворудного басейну. Потужність рудного горизонту в Нікопольському басейні в середньому становить 1,5-2,0 м, а середня глибина залягання – 40-75 м. На основі мінерального складу розрізняють три промислових типи руд марганцю: оксидні, карбонатні та оксидно-карбонатні, або змішані.

До Нікопольського марганцеворудного басейну відносяться Нікопольське (що в свою чергу розділене на Східну та Західну відокремлені частини), Велико-Токмацьке та Федорівське. Крім того Державними балансом запасів корисних копалин на території України враховуються запаси техногенного родовища «Шламосховище ім. Максимова».

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 1 січня 2020 року балансові запаси руд марганцю в Україні складали 2 167,02 млн т.

32.png СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ РУД МАРГАНЦЮ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р. ТА 01.01.2020 Р.

У розрізі адміністративних областей, балансові запаси руд марганцю зосереджені лише на територіях Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей, проте основна їх частина припадає на Запорізьку та Дніпропетровську області – 72,83% та 26,89% від загального обсягу запасів. Скорочення запасів у 2019 році спостерігалось лише у Дніпропетровській області.

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» в звітному періоді не проводились суттєві розвідувальні роботи.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» в 2019 році обсяги видобування руд марганцю в Україні зросли на 3,50% відносно 2018 року та становили 3 904,50 тис. т. Видобування здійснювалось лише на території Дніпропетровської області, трьома підприємствами: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» (розробляє західну частину Нікопольського родовища); АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» (розробляє східну частину Нікопольського родовища) та ТОВ «Ландшафт» (розробляє Шламосховище ім. Максимова).

33.png ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ В УКРАЇНІ У 2018-2019 РР., ТИС. Т

Найбільша частка загального обсягу видобування руд марганцю припадала на АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», яке видобуло 2 342,20 тис. т (59,99%). АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» було на другому місці, видобувши у звітному періоді 32,12% від загального обсягу видобування, або 1 254,00 тис. т. Для всіх підприємств спостерігалось підвищення обсягів видобування руд марганцю в 2019 р. порівняно з 2018 р., крім АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» - компанія скоротила обсяги видобування на 5,43%.

При збереженні поточного рівня видобування, забезпеченість балансових запасів руд марганцю становитиме 555 років.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ РУД МАРГАНЦЮ

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування руд марганцю у публічних джерелах інформації відсутні. Також, відсутні будь-які дезагреговані дані в інших публічних джерелах даних.

У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД- 2010. Згідно з даними Держстату, загальна галузь видобування руд металів (видів економічної діяльності з кодуванням В07 «Добування металевих руд») протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 155 171,18 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування руд кольорових металів (код КВЕД-2010 В07.2), в яку входить галузь видобування руд марганцю, становила 12 053,04 млн грн, або 7,76% від загального обсягу реалізації продукції всієї галузі видобування руд металів.

В якості альтернативного джерела інформації було використано дані, надані підзвітними компаніями129 в рамках підготовки даного Звіту ІПВГ за 2019 рік. В галузі видобування руд марганцю підзвітними компаніями були ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» та АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат». Виручка даних компаній наведена в таблиці нижче

Виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку підзвітними компаніями галузі видобування руд марганцю у 2019 році
Підприємство  Обсяги видобування незбагаченої руди, тис. т.  Обсягиреалізації товарної продукції,тис .т.  Виручка від реалізації товарної продукції (без ПДВ) натериторії України, млн. грн  Виручка від реалізації товарної продукції, (без ПДВ) експорт, млн. грн
ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» 1 287,00 506,52 916,06 0,00
АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» 2 453,00 961,42 2 042,18 0,00
Всього 3 740,00 14 67,94 2 958,24 0,00

Експорт/імпорт

Експорт руд та концентратів марганцю з України в 2019 році впав відносно 2018 року у кількісному вимірі - на 44,25%, у вартісному - на 13,42%. Серед 33,22 тис. т експорту 12,26 тис. т, або 36,90% припадає на Угорщину; 8,45 тис. т або 25,43% - на Чехію, 7,02 тис. т або 21,12% - на Словаччину. Також руди та концентрати марганцю було експортовано в Грузію (3,26 тис. т вартістю 0,25 млн дол. США), Польщу (1,17 тис. т вартістю 0,11 млн дол. США), Росію (1,04 тис. т вартістю 0,08 млн дол. США), Литву (0,02 тис. т вартістю 0,004 млн дол. США).

34.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ РУД ТА КОНЦЕНТРАТІВ МАРГАНЦЮ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р

Річний обсяг імпорту руд та концентратів марганцю в Україну в 2019 році, згідно з даними Держстату, скоротився на 28,8% відносно 2018 року, він становить 1 209,05 тис. т, а його вартість - 210,46 млн. дол. США. 82,60% імпорту забезпечує Гана (998,70 тис. т вартістю 159,86 млн дол. США), 13,12% - Росія (158,65 тис. т вартістю 40,22 млн дол. США), а решту 2,17% - інші країни, такі як ПАР, Грузія, Бельгія, Індія, США, Бразилія.

35.png ОБСЯГИ ІМПОРТУ РУД ТА КОНЦЕНТРАТІВ МАРГАНЦЮ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.