Родовище

8.jpg РОЗТАШУВАННЯ РЕГІОНІВ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

У галузі видобування нафти роль держави є значною. Так, державі в особі Кабінету Міністрів України належать 100% акцій таких провідних компаній галузі як АТ «НАК «Нафтогаз України» та НАК «Надра України». Компанії, що знаходяться в опосередкованій власності держави, також мали вагомий внесок у внутрішні обсяги видобування нафти – 89,77% сумарного обсягу видобування нафти в Україні в 2019 році.

АТ «НАК «Нафтогаз України» є найбільшим підприємством нафтогазової галузі України, яке здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти й газу, постачання природного й скрапленого газу споживачам. У власності АТ «НАК «Нафтогаз України» також знаходяться видобувні, транспортувальні та невидобувні компанії.

До дочірніх підприємств АТ «НАК «Нафтогаз України» належать найбільші компанії, що займаються видобутком нафти й природного газу, а саме - АТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта». Дочірніми підприємствами АТ «НАК «Нафтогаз України» також є АТ «Укртрансгаз» та АТ «Укртранснафта», які здійснюють транспортування та зберігання природного газу і нафти. АТ «Укртрансгаз» є природною монополією з транспортування природного газу через митний кордон України трубопровідним транспортом у режимі транзиту (далі – «транзит»).

Згідно з даними Міністерства енергетики України, станом на 01.03.2019 р., 33 юридичні особи нафтогазової галузі належали до переліку державних підприємств, організацій та об’єднань, що входили до сфери його управління. До господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, станом на 01.03.2019, належали 2 юридичні особи нафтогазового комплексу (ВАТ «Нафтовик» та ПАТ «Магістральні газопроводи України»).

У 2019 році діяли дві бюджетні програми з підтримки нафтогазової галузі України. Програма «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»[1] підтримувалася зі спеціального фонду Державного бюджету, на реалізацію програми у 2019 році було заплановано виділити 49 968,0 тис. грн, а касове виконання плану склало 45 314,3 тис. грн, на 10,3% менше. На реалізацію програми «Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи» було заплановано виділити 70 000,0 тис. грн із загального фонду бюджету, а касове виконання становило 61 615,7 тис. грн (88,1% запланованої суми).

Згідно з даними Державної казначейської служби, у 2019 році підприємства нафтогазового комплексу, за даними, не кредитувались під гарантії державного бюджету.

Згідно з даними Державної казначейської служби України, протягом 2019 року до державного бюджету надійшли кошти у рахунок погашення заборгованості за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії від АТ «НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укртрансгаз» на суму 1 971 756,51 грн та 47 077 518,12 грн відповідно.

Згідно з інформацією, доступною у відкритих джерелах нафтогазовими компаніями в Україні у 2019 році було залучено короткострокових кредитів на суму 2 301 865 тис. грн, а довгострокових – на 519 461 тис. грн.

Рух коштів АТ «Укргазвидобування» у результаті фінансової діяльності протягом 2019 року включав отримання кредитів від українських банків у сумі 1 999 748 тис. грн., погашення кредитів українським банкам у сумі 3 194 057 тис. грн. та сплату відсотків по кредитам у сумі 641 182 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство порушило зобов'язання за виплатою короткострокових кредитів у сумі 79 870 тис. грн.

Запаси

За географічним положенням, нафтогазоносні провінції та області в Україні зосереджені в трьох нафтогазоносних регіонах:

  1. Східному (охоплює Дніпропетровську, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Донецьку адміністративні області);

  2. Західному (охоплює Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку, Волинську, Закарпатську адміністративні області);

  3. Південному (охоплює Одеську, Запорізьку адміністративні області, шельф Чорного моря, шельф Азовського моря, Автономну Республіку Крим).

Родовища нафти та природного газу переважно є комплексними і за генетичними типами поділяються на нафтові, нафтогазові і газонафтові, нафтогазоконденсатні і газоконденсатне нафтові. Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного регіону, на який відповідно припадають найбільші обсяги видобування.

1.jpg

Станом на кінець 2019 року, сумарні балансові запаси нафти в 212-ти родовищах України нараховували 94 101 тис. т. Як і запаси природного газу, найбільший обсяг балансових запасів нафти залягає у Східному регіоні, а саме – 55,43%. На другому місці за обсягами запасів нафти знаходиться Західний нафтогазоносний регіон з часткою у загальних запасах України в розмірі 32,81%. Решта 11,76% запасів нафти сконцентровані в Південному регіоні. За адміністративними областями, найбільша доля балансових запасів нафти зосереджена в Полтавській – 24,54%, Івано-Франківській – 17,97%, Сумській – 16,23%, Львівській – 10,81%, Чернігівській областях – 9,16%.

10.png ОБСЯГИ БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ НАФТИ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р. І 01.01.2020 Р., ТИС. Т

Серед всіх 212 родовищ нафти в Україні найбільша частина, а саме 189 родовищ, є дуже дрібними. Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликими – 2 родовища, а середніми лише 1 родовище. В таблиці нижче наведені 17 головних родовищ нафти з найбільшими обсягами запасів, в яких сумарно сконцентровано 52,07% всіх балансових запасів нафти в Україні.

Обсяги балансових запасів нафти за основними родовищами в Україні станом на 01.01.2020 р., тис. т
Назва родовища Обсяги балансових запасів природного газу станом на 01.01.2020 р., млн куб. м Частка в загальному обсязі балансових запасів в Україні, %
Глинсько-Розбишівське 12 146 12,91%
Бугруватівське 8 068 8,57%
Яблунівське 7 376 7,84%
Стинавське 4 313 4,58%
Битків-Бабченське 4 003 4,25%
Скороходівське 3 056 3,25%
Долинське 2 305 2,45%
Струтинське 1 899 2,02%
Гнідинцівське 1 370 1,46%
Анастасівське 1 348 1,43%
Качанівське 962 1,02%
Малодівицьке 679 0,72%
Північно-Долинське 612 0,65%
Прилуцьке 349 0,37%
Бориславське 221 0,23%
Рибальське 182 0,19%
Коржівське 107 0,11%
Всього 48 996 52,07%

За ступенем промислового освоєння, родовища нафти розподіляють на:

  1. 145 родовищ, що розробляються, на які припадає 84,15% загальних балансових запасів нафти;

  2. 13 родовищ, що підготовлені до промислового освоєння – 1,89% запасів;

  3. 25 родовищ, що розвідуються – 4,53% запасів;

  4. 28 законсервованих родовищ – 9,42% запасів;

  5. 1 законсервоване родовище з позабалансовими запасами

Суттєві розвідувальні роботи

За результатами проведення геологорозвідувальних робіт видобувними підприємствами на території України спостерігався приріст балансових запасів нафти в обсязі 767 тис. т. З них на підприємствах НАК «Нафтогаз України» - 686 тис. т, а на підприємствах приватного сектору економіки – 81 тис. т.

Обсяги видобування

Видобування нафти, як і природного газу, сконцентроване у Східному нафтогазоносному регіоні – 68,68%, решта видобування здійснюється у Західному регіоні. В розрізі адміністративних областей, в Сумській області було видобуто найбільше нафти – 686 тис. т або 39,86% всього видобутку в Україні. На другому і третьому місці знаходяться Івано-Франківська і Чернігівська області з обсягами видобування нафти в розмірі 368 тис. т (21,38%) і 263 тис. т (15,26%) відповідно.

12.png ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ В УКРАЇНІ ЗА ОБЛАСТЯМИ У 2018-2019 РР., ТИС. Т

Обсяги видобування нафти в Україні за областями у 2018-2019 рр., тис. т. Найбільші обсяги нафти в Україні видобуває ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія НАК «Нафтогаз України») - 1 459 тис. т нафти або 84,78% загального видобутку у 2019 році. Сумарно на компанії в опосередкованій власності держави у 2019 році припала переважна частка обсягів видобування нафти – 89,77%, решта 10,23% - на приватні компанії. Як для компаній державного, так і приватного сектору економіки спостерігався ріст обсягів видобування нафти.

Обсяги видобування нафти за компаніями у 2018-2019 рр
Підприємство Обсяги видобування нафти, тис. т, 2018 рік Обсяги видобування нафти, тис. т, 2019 рік Обсяги видобування нафти, тис. т, % зміни в 2019 р. відносно 2018 р.
Всього державний сектор економіки, з них: 1 466 1 545 5,39%
ПАТ «Укрнафта» 1 391 1 459 4,89%
АТ «Укргазвидобування» 75 86 14,67%
Всього приватний сектор економіки, з них: 156 176 12,82%
ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД» 55 56 1,82%
СП «Полтавська газонафтова компанія» 27 32 18,52%
СП «Каштан Петролеум ЛТД» 34 31 -8,82%
СП «Бориславська нафтова компанія» в формі ТОВ 1 15 >100%
ТОВ «Юсенко Надра» 9 14 55,56%
ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» 14 12 -14,29%
ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско-Північ» 7 7 0,00%
ТОВ «Українська бурова компанія» 4 4 0,00%
ТОВ «Східний геологічний союз» 3 3 0,00%
ТОВ «Союз-Будресурси» 0 2 -
ТОВ «Надра-Геоінвест» 1 0 -100,00%
ТОВ «Нафтогазопромислова геологія» 1 0 -100,00%
Всього 1 622 1 721 6,1%

Експорт/імпорт

На відміну від 2018 року, коли експорт нафти не здійснювався, в 2019 році було експортовано незначний обсяг нафти обсягом 0,1 тис. т вартістю 0,05 млн дол. США. Майже весь обсяг експорту здійснювався в Латвію (99,99%) і невелика його частина (0,01%) – в Об’єднані Арабські Емірати.

Обсяг імпорту нафти порівняно з 2018 роком збільшився на 3,10% і склав 790,63 тис. т. Більшість імпорту (76,67%) забезпечується Азербайджаном (606,18 тис. т вартістю 313,18 млн дол. США), на другому місці - США (173,83 тис. т вартістю 93,82 млн дол. США).

20.png ОБСЯГИ ІМПОРТУ НАФТИ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.