Родовище

РОЗТАШУВАННЯ РЕГІОНІВ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ

Запаси

В Україні зосереджено три нафтогазоносних регіони:

  1. Східний – розташований на території Дніпропетровської, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Донецької адміністративних областей;
  2. Західний – на тирторії Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Волинської, Закарпатської адміністартивних областей;
  3. Південний - на території Одеської, Запорізької адміністративних областей, шельфі Чорного моря, Азовського моря, і АР Крим).
Переважна частина запасів вуглеводнів (нафти, газового конденсату і природного газу) залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування. У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу, а у Західному та Південному нафтогазоносному регіонах - 14,24% та 9,26% відповідно.

Станом на кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тис. т. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти, у Західному та Південному – 35,77% та 13,05% відповідно. У розрізі адміністративних областей, у Івано-Франківській області залягала найбільша частина балансових запасів нафти – 19,51%, у Полтавській - 18,68%, у Сумській області – 17,24%.

В Україні зосереджено 216 родовищ нафти, з яких найбільша частина є дуже дрібними родовищами.
Дрібними вважаються 20 родовищ, невеликим – є Бугруватівське родовище у Сумській області, а середнім є лише 1 родовище – Глинсько-Розбишівське родовище, що у Полтавській області. В таблиці нижче наведені 15 головних родовищ нафти з найбільшими обсягами запасів, в яких сумарно сконцентровано 46,88% всіх балансових запасів нафти в Україні.
Обсяги балансових запасів нафти за основними родовищами в Україні станом на 01.01.2020 р., тис. т
Назва родовища Обсяги балансових запасів нафти станом на 01.01.2021 р.,тис. т Частка в загальному обсязі балансових запасів в Україні, %
Глинсько-Розбишівське 12 105 14,28%
Бугруватівське 7 755 9,15%
Стинавське 4 298 5,07%
Битків-Бабченське 3 946 4,65%
Скороходівське 3 028 3,57%
Долинське 2 161 2,55%
Струтинське 1 870 2,21%
Гнідинцівське 1 300 1,53%
Анастасівське 1 255 1,48%
Качанівське 921 1,09%
Північно-Долинське 560 0,66%
Бориславське 195 0,23%
Рибальське 144 0,17%
Малодівицьке 112 0,13%
Коржівське 102 0,12%
Всього 39 752 46,88%

Суттєві розвідувальні роботи

За результатами проведення геологорозвідувальних робіт видобувними підприємствами на території України спостерігався приріст балансових запасів нафти в обсязі 767 тис. т. З них на підприємствах НАК «Нафтогаз України» - 686 тис. т, а на підприємствах приватного сектору економіки – 81 тис. т.

Обсяги видобування

Загальний обсяг видобування нафти в Україні у 2020 році зменшився на 2,91% порівняно з попереднім роком та скалв 1 671 тис. т. Аналогічно до природного газу, основним регіоном видобування нафти є Східний нафтогазоносний район, де у 2020 році було видобуто 67,32% загального обсягу нафти. Решта видобування здійснюється у Західному регіоні. У розрізі адміністративних областей, в Сумській області було видобуто найбільше нафти – 40,22% від всього обсягу видобування в Україні. В Івано-Франківській та Чернігівській областях було видобуто 22,20% та 14,54% загального обсягу нафти відповідно.
Найбільші обсяги нафти в Україні видобуває ПАТ «Укрнафта» (дочірня компанія АТ «НАК «Нафтогаз України») - 86,06% загального видобутку. Сумарно на компанії приватного сектору припадало 10,17% загального обсягу видобування нафти
Обсяги видобування природного газу за компаніями у 2019-2020 рр.
Підприємство 2019 рік 2020 рік Приріст, % Частка в загальному обсязі
Всього підприємства з державною участю, з них: 1 545 1 501 -2,85% 89,83%
ПАТ «Укрнафта» 1 459 1 438 -1,44% 86,06%
АТ «Укргазвидобування» 86 63 -26,74% 3,77%
Всього приватний сектор економіки, з них: 176 170 -3,41% 10,17%
ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД» 56 58 3,57% 3,47%
СП «Полтавська газонафтова компанія» 32 32 0% 1,92%
СП «Каштан Петролеум ЛТД» 31 30 -3,23% 1,80%
СП «Бориславська нафтова компанія» формі ТОВ 15 15 0,00% 0,90%
ТОВ «Юсенко Надра» 14 14 0,00% 0,84%
ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» 12 9 -25,00% 0,54%
ТОВ  «Енергосервісна компанія «Еско-Північ» 7 4 -42,86% 0,24%
ТОВ «Українська бурова компанія» 4 4 0,00% 0,24%
ТОВ «Східний геологічний союз» 3 3 0,00% 0,18%
ТОВ «Надра-Геоінвест» 0 1 100,00% 0,06%
Всього 1 721 1 671 -2,91% 100,00%

Вартість видобування нафти

Вартість видобутої нафти в Україні у 2020 році
Вид продукції Обсяги видобування, тис. т Ціна, грн/т Вартість, згідно з розрахунком Незалежного адміністратора, млн грн
Сира нафта 1 671,00 8 317,19 7 167,46 12 243,00

Експорт/імпорт

Протягом 2020 року Україна здійснила експорт нафти в Білорусь в обсязі 80,00 тис. т вартістю 24,35 млн дол. США. Натомість у 2019 році експорту нафти зовсім не спостерігалося.

Обсяг імпорту нафти у звітному році також зріс і становив 1 245,59 тис. т порівняно з 790,63 в минулому році. Імпорт здійснювався з чотирьох країн: Азербайджану (70,15% загального обсягу імпорту в 2020 році), США (23,29%), Лівії (6,53%), Латвії (0,03%).