Родовище

У розрізі адміністративних областей, найбільші запаси піску кварцового зосереджені на території Харківської і Львівської областей – 42,71% та 13,87% від загального обсягу відповідно. Значні обсяги піску кварцового розповсюджені також в Донецькій (12,55%), Запорізькій (11,00%) та Чернігівській (8,61%) областях. Інші області характеризуються незначними запасами піску кварцового, сумарний обсяг яких становить всього 11,26% від загального обсягу.

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

Протягом 2019 року видобування піску кварцового здійснювали тільки компанії приватного сектору, а саме:

  1. ТОВ «Броницький склозавод»

  2. ПрАТ «Мар’янівський склозавод»

  3. ТОВ «Каолін Азов»

  4. ТДВ «Рогатинпісок»

  5. ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»

  6. ВАТ «Львівський мехсклозавод»

  7. ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»

  8. ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

  9. ТОВ «Георесурси»

  10. ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків»

Запаси

Пісок кварцовий – один із типів скляної кварцвміщуючої сировини (розрізняють ще ліпарити), який використовується для виробництва скла та поширений в усіх геоструктурних регіонах України. Загалом, державним балансом запасів корисних копалин України обліковується 40 родовищ піску кварцового. Родовища піску кварцового злягають у вигляді лінз та пластів потужністю від 2-3 м до 35-40 м під шаром розкривних порід. Основним корисним елементом скляної кварцвміщуючій сировині є кремнезем, вміст якого у піску кварцовому складає в середньому 95-98%, а в пісках вищої якості – перевищує 99%. Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2020 загальні балансові запаси (кат. А+В+С1) піску кварцового в Україні складали 221 294,10 тис. т.

45.png СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ПІСКУ КВАРЦОВОГО ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2019 Р. ТА 01.01.2020 Р., ТИС. Т

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» суттєвих геологорозвідувальних робіт родовищ піску кварцового в 2019 році не було проводилось.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ КВАРЦОВОГО

Загалом, обсяги видобування піску кварцового в Україні протягом 2019 року зросли на 7,18% порівняно з попереднім роком та склали 1 066,67 тис. т. Серед адміністративних областей, лідером у звітному періоді була Херсонська область, де обсяг видобування піску кварцового склав 288,5 тис. т, або 27,05% від загального обсягу видобування. На другому та третьому місцях були Чернігівська та Харківська область, на які припадало 26,35% та 23,03% від загального обсягу відповідно.

46.png СТРУКТУРА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ КВАРЦОВОГО ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ У 2018-2019 РР., ТИС. Т

Суттєвою зміною протягом 2019 року було відновлення видобування піску кварцового в Львівській області – 159,50 тис. т. В той же час, видобування не спостерігалось в Донецькій області, на відміну від попереднього року

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ПІСКУ КВАРЦОВОГО

Дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування піску кварцового у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн.

Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 В08.12), в яку входить галузь добування піску кварцового, у 2019 році становила 20 109,64 млн грн.

Експорт/імпорт

Інформація щодо експорту та імпорту піску кварцового у відкритих джерелах відсутня. Це пояснюється тим, що пісок кварцовий не враховується як окрема категорія при обліку даних про експорт-імпорт за Української класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).