Запаси піску кварцового

Пісок кварцовий – сировина, що використовується для виробництва скла та поширена майже в усіх регіонах України. За даними ДНВП «Геоінформ України», в Україні обліковується 42 родовища піску кварцового. Станом на 01.01.2021 р. загальні балансові запаси піску кварцового в Україні складали 240,57 млн т. Родовища піску кварцового зосереджені на всій території України, проте найбільше запасів піску кварцового знаходяться у Харківській області – 39,17% від загального обсягу.

Обсяги балансових запасів піску кварцового за областями України станом на 01.01.2020 р. та 01.01.2021 р., млн т

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», в 2020 році суттєвих геологорозвідувальних робіт на родовищах піску кварцового не проводилось.

Обсяги видобування піску кварцового

Обсяг видобування піску кварцового в Україні протягом 2020 року збільшився на 32,99% порівняно з попереднім роком. Лідером з видобування піску кварцового у звітному році стала Львівська область (26,47% загального обсягу). Стабільно високі показники видобування спостерігалися у Херсонській, Харківській та Чернігівській областях.

Структура обсягів видобування піску кварцового за областями України у 2019 2020 рр., тис. т

Приватними компаніями, що замйлися видобуванням піску кварцового у 2020 році були: ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»; ТОВ «Броницький склозавод»; ПрАТ «Мар’янівський склозавод»; ТОВ «Каолін Азов»; ТДВ «Рогатинпісок»; ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»; ВАТ «Львівський мехсклозавод»; ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»; ТОВ «Георесурси»; ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків» та інші.

Вартість видобування піску кварцового

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн[1]. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування піску кварцового, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

У зв’язку з тим, що дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування піску кварцового відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Піски кременисті та кварцові» (Код продукції за НПП - 08.12.11.50), в яку входять піски кварцові, протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 495,94 млн грн.

Експорт та імпорт піску кварцового

Інформація щодо експорту та імпорту окремої категорії піску кварцового у відкритих джерелах відсутня. Це пояснюється тим, що в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що використовується для обліку даних щодо експорту та імпорту, для продукції галузі видобування піску кварцовий не виокремлено окремої категорії.

Джерелом інформації є Звіт ІПВГ за 2020 рік