Родовище

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ БАСЕЙНІВ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ В УКРАЇНІ

Запаси

Станом на 01.01.2021 р. обсяг балансових запасів кам'яного вугілля в Україні становив 41 185,36 млн т. В основному запаси кам’яного вугілля поширені на території двох басейнів – Донецького та Львівсько-Волинського

Запаси кам’яного вугілля в Україні належать до різних марок за класифікацією якості. Зокрема, найбільша частка запасів припадає на кам’яне вугілля марки Д (довгополум’яне) – 31,48% загального обсягу запасів, а також на вугілля марки Г (газове) – 18,71% та марки ДГ (довгополум’яно-газове) – 15,42%. Решта запасів належать до кам’яного вугілля марок А (антрацити), Ж (жирне), П (пісне), К (коксівне) та інших.
Структура балансових запасів кам’яного вугілля за марками станом на 01.01.2021 р., млн т

Найбільша частка балансових запасів кам’яного вугілля в Україні (97,30% або 40 072,83 млн т) зосереджена в Донецькому вугільному басейні, який розташований на території Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей. Значну частину балансових запасів Донецького басейну складає вугілля марок Д (32,43%), Г (18,18%), ДГ (15,02%), А (15,23%).

В Донецькому басейні нараховується близько 120 робочих пластів, серед яких 65 знаходяться в стані експлуатації. Вугільні пласти басейну належать до тонких пластів, а глибина їх залягання варіюється від 60-70 м до 1 500-1 700 м й зростає в північно-східному напрямку.

Станом на 01.01.2021 р., в Донецькому басейні 18 563,2 млн т балансових запасів кам’яного вугілля розроблялися та були підготовлені до освоєння, 10 774,7 млн т – знаходилися на резервних розвіданих ділянках та були підготовлені до освоєння, а решта запасів ще не були підготовлені до промислового освоєння.

На території Львівсько-Волинського басейну зосереджено значно менші обсяги запасів вугілля – 1 112,53 млн т або 2,70% загального обсягу балансових запасів. Львівсько-Волинський басейн розташований в південно-західній окраїні Волино-Подільської плити й займає північно-східну частину Волинської й південно-західну частину Львівської областей. Станом на 01.01.2021 р. у Львівсько-Волинському басейні розроблялися і були підготовлені до освоєння 803,0 млн т балансових запасів вугілля. Потужність покладів кам’яного вугілля зростає в напрямі від північного сходу до південного заходу в межах 600-1 200 м. Балансові запаси басейну включають кам’яне вугілля марок ДГ (22,28%), Г (39,38%), Ж (23,78%), К (14,56%).
В 2020 році обсяг запасів кам’яного вугілля зменшився на 0,16% порівняно з 2019 роком. Як і в попередньому році, запаси кам’яного вугілля були сконцентровані на території шести областей: Луганської (34,74% загального обсягу балансових запасів), Донецької (32,32%), Дніпропетровської (25,41%), Харківської (4,82%), Львівської (2,54%), Волинської (0,16% )
Структура балансових запасів кам’яного вугілля за областями станом на 01.01.2019 р. та 01.01.2021 р., млн т

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році проводився ряд розвідувальних робіт на території Донецького басейну. Зокрема, виконувались геологорозвідувальні роботи на Межівській площі, проводились роботи з детальної геолого-економічної оцінки на таких об`єктах: шахти «Дніпровська», «ім. М. І. Сташкова», «Благодатна», імені Героїв космосу Дніпропетровської області, шахта «Красноармійська Західна № 1» Донецької області.

На території Львівсько-Волинського басейну геолого-розвідувальні роботи не проводились.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

Дані щодо обсягів видобування кам’яного вугілля було зібрано з джерел таких державних органів: Держстат, Міненерго, Держгеонадра (збір та обробку даних для Держгеонадра здійснює її науково-виробнича установа ДНВП «Геоінформ України»). Дані щодо видобування, зібрані з наведених вище джерел інформації, відрізняються між собою: розбіжність значень Держстату та Міненерго становить 1,26%, Держстату та Держгеонадра – 39,80%, Міненерго та Держгеонадра – 39,03%. Причиною таких розбіжностей може бути застосування державними органами різних підходів до обліку інформації. Наприклад, Держгеонадра здійснює збір даних щодо видобування кам’яного вугілля на основі звітних форм № 5-гр (тверді горючі, металічні та неметалічні корисні копалини), які щорічно заповнюються й подаються користувачами надр. Згідно з даними формами показники зміни балансових запасів у результаті видобутку та зміни балансових запасів у результаті втрат під час видобутку враховуються окремо, що може бути однією з причин розбіжності даних Держгеонадра з іншими джерелами інформації. Держстат здійснює збір інформації щодо обсягу видобутку кам’яного вугілля відповідно до форми державного статистичного спостереження № 1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції». Форма № 1П-НПП (річна) містить дані про кількість виробленої продукції (в т. ч. супутньої, побічної) включно продукцією, призначеною для подальшої переробки на тому на самому підприємстві, а також продукцію, вироблену для його власних потреб.

Динаміка обсягів видобування кам’яного вугілля в Україні у 2018-2020 рр. за даними різних державних органів, тис. т

Усі перелічені вище джерела даних відображають зниження обсягів видобування кам’яного вугілля в 2020 році порівняно з 2019 роком. А саме, згідно з даними Міненерго обсяг видобування зменшився на 7,71%, Держстату – на 11,11%, Держгеонадра – на 25,93%.
Згідно з даними Міненерго, загальний обсяг видобування кам’яного вугілля в 2020 році становив 28 818,09 тис. т, 55,52% якого припадало на Дніпропетровську область, 39,04% - на Донецьку, решта - на Львівську, Луганську, Волинську області.
Обсяги видобування кам’яного вугілля за областями України у 2019 2020 рр., тис. т

У 2020 році приватні компанії видобувли понад 90% всього кам’яного вугілля. При цьому, тенденція до зменшення обсягів видобування кам’яного вугілля спостерігалося як у компаній з державною участю (-19,45%), так і в компаній приватного сектору економіки (-6,19%). Суттєве зменшення обсягів видобування в абсолютному вимірі в 2020 році порівняно з попереднім роком простежувалось у таких компаній: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» (на 2 206,52 тис. т), ТОВ «ДТЕК Добропiллявугiлля» (на 1 019,52 тис. т), ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» (на 313,82 тис. т). Збільшення обсягів видобування кам'яного вугілля спостерігалося у таких компаній: ПАТ"Шахтоуправління Покровське" (на 1 131,05 тис. т), ТОВ "ш. 1/3 "Новогродівська" (на 553,18 тис. т), ТОВ Краснолиманська (124,31 тис. т), ДП Мирноградвугілля (на 61,60 тис. т) та інших.
За умови збереження поточних темпів видобування на рівні 2020 року, балансових запасів кам’яного вугілля в Україні вистачить на 1 429 років

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

В рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік для розкриття інформації щодо вартості видобування кам’яного вугілля, було викорситано два джерела інформації:
  1. дані Держстату щодо обсягу реалізованої продукції

  2. дані підзвітних видобувних компаній щодо їх виручки у 2020 році

Держстат регулярно здійснює публікацію даних щодо обсягу реалізованої промислової продукції за видами економічної діяльності згідно з класифікацією КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, за 2020 рік галуззю добування кам'яного та бурого вугілля (вид економічної діяльності з кодом В05 «Добування кам'яного та бурого вугілля») у звітному періоді було реалізовано продукцію вартістю 57 142,50 млн грн. У публічних джерелах інформації відсутні дезагреговані дані про вартість реалізованої продукції тільки галузі видобування кам'яного вугілля окремо.
Згідно з вимогами Закону про ІПВГ, в рамках підготовки Звіту ІПВГ за 2020 підзвітні видобувні компанії надали інформацію щодо їх виручки від реалізації товарної продукції власного видобутку. З усіх підзвітних компаній, 14 компаній належали до галузі видобування кам’яного вугілля, а їх суманий обсяг виручки від реалізації товарної продукції на території України склав 29 587,94 млн грн (без ПДВ) у 2020 році.

Виручка від реалізації товарної продукції власного видобутку підзвітними компаніями галузі видобування кам’яного вугілля у 2020 р
Підприємство Обсяги видобування, тис. т Обсяги реалізації товарної продукції, тис. т Виручка від реалізації товарної продукції на території України (без ПДВ), млн грн Виручка від експорту товарної продукції (без ПДВ), млн грн
Всього 21 599,86 21 845,45 29 587,94 0,00

Експорт/імпорт

У 2020 році обсяг експорту кам’яного вугілля зменшився на 82,94% порівняно з 2019 роком і склав 2,55 тис. т вартістю 0,23 млн дол. США. Найбільшу частину кам’яного вугілля було експортовано в Польщу (76,68% загального обсягу експорту вугілля), а також Молдову (10,83%) та Угорщину (9,29%).
Обсяги експорту кам'яного вугілля за країнами в натуральних та грошових одиницях в 2020 р.

Обсяг імпорту кам’яного вугілля в 2020 році також зменшився і склав 16 951,03 тис. т, що на 19,60% менше порівняно з 2019 роком. Більшість обсягу кам’яного вугілля було імпортовано з Росії (70,24%), а решту – з США (20,28%), Казахстану (7,55%) та інших країн.

Обсяги імпорту кам'яного вугілля за країнами в натуральних та грошових одиницях в 2020 р