Україна має значні запаси гірських порід, які використовуються для виробництва будівельного каменю. Державним балансом запасів корисних копалин України «Камінь будівельний» станом на 1.01.2021 року враховується 946 родовищ, 428 з яких розробляються промисловістю. Поклади каміння будівельного налічують більш, ніж 40 видів і включають граніти, мігматити, гнейси, вапняки, пісковики, пегматити, кварцити, гіпси, адензити, діорити, базальти тощо.

Структура балансових запасів каміння будівельного за його геолого-промисловими типами в станом на 01.01.2020 і 01.01.2021 рр., млн куб. м

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році балансові запаси каміння будівельного збільшились на 0,38% у порівнянні з 2019 роком і станом на 01.01.2021 року склали 7 906,80 млн куб. м. Майже половина сукупних балансових запасів каміння будівельного, а саме 49,49% складають запаси родовищ, що розробляються промисловістю. Більш ніж половину від усіх запасів каміння будівельного в Україні складають поклади граніту - 4 271,09 млн куб. м або 54,02%. Також значну частину обсягів запасів каміння будівельного займають поклади пісковику (700,81 млн куб. м або 8,86%), гнейсу (527,99 млн куб. м або 6,68%), мігматиту (380,03 млн куб. м або 4,81%), вапняку (371,60 млн куб. м або 4,70%), кварциту (363,50 млн куб. м або 4,60%), габро-анортозиту (210,32 млн куб. м або 2,66%) та андезиту (132,79 млн куб. м або 1,68%).

Структура обсягів запасів каміння будівельного за областями України станом на 01.01.2020 і 01.01.2021 рр., млн куб. м

У розрізі адміністративних областей, більша частина балансових запасів каміння будівельного розташована у Житомирській (1,653,02 або 20,91%), Запорізькій (970,20 або 12,27%) та Донецькій (755,92 або 9,56%) областях. Також великі обсяги покладів різних типів каміння будівельного знаходяться у Рівненській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Вінницькій та Луганській областях.

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», в 2020 році 7 комерційних підприємств мали дозволи на геологічне вивчення надр. Комерційні структури проводили геологорозвідувальні роботи на каміння будівельне за власні кошти. Більш детальна інформація у відкритому доступі відсутня.

Обсяги видобування каміння будівельного

За даними ДНВП «Геоінформ України», обсяг видобування каміння будівельного у 2020 склав 38 960,48 тис. куб. м, що на 44,11% більше, ніж у 2019 році. Таке значне збільшення обумовлене зростанням обсягів видобутку гранодіориту в вісім разів в порівнянні з 2019 роком, габро-нориту – в три рази та лабрадориту – в 2 рази.

Обсяги видобування каміння будівельного у 2015-2020 рр., тис. куб. м

Як і в попередніх роках, більшість обсягу видобування каміння будівельного в 2020 році припадало на граніт – 75,19% або 29 294,71 тис. куб. м. Значно меншими були обсяги видобування гранодіориту (12,81% або 4 990,17), вапняку (3,05% або 1 186,64 тис. куб. м), мігматиту (2,17% або 845,26 тис. куб. м), базальту (1,27% або 495,45 тис. куб. м), пісковику (1,11% або 432,04 тис. куб. м), андезиту (0,71% або 277,83 тис. куб. м) та гнейсу (0,63% або 244,88 тис. куб. м).

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році найбільше каміння будівельного було видобуто в наступних областях: Житомирській – 21,73% або 8 466,32 тис. куб. м, Хмельницькій – 13,90% або 5 415,60 тис. куб. м, та Рівненській – 12,58% або 4 901,19 тис. куб. м. У порівнянні з 2019 роком, видобування зросло у всіх областях крім Донецької і Львівської, де обсяги видобування зменшилися на 15,64% та 92,67%, відповідно. Найбільший ріст обсягів видобування у порівнянні з 2019 роком відбувся у Хмельницькій та Луганській областях – близько в 5 разів в обох областях.

Структура обсягів видобування каміння будівельного за його геолого-промисловими типами в 2019-2020 рр., тис. куб. м
Обсяги видобування каміння будівельного за областями України у 2019-2020 рр., тис. куб. м

При збереженні поточного рівня видобування, забезпеченість балансових запасів каміння будівельного становитиме 203 роки.

Вартість видобування каміння будівельного

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування каміння будівельного, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

У зв’язку з тим, що дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування піску кварцового відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, у 2020 році було реалізовано видів продукції, що входять в категорію «Камінь декоративний і будівельний, вапняк, гіпс, крейда та сланець глинистий» (код продукції за НПП - 08.11) в обсязі 2 997,69 млн грн, з них:

► Категорія «Екаусин і камінь вапняковий інший декоративний чи будівельний щільністю 2500 кг/м³ і більше» (код продукції за НПП - 08.11.11.50) – 73,25 млн грн;

► Категорія «Граніт, необроблений або начорно оброблений (валовий)» (код продукції за НПП - 08.11.12.33) – 1 335,09 млн грн;

► Категорія «Граніт, розпиляний на прямокутні або квадратні блоки та плити (валовий)» (код продукції за НПП - 08.11.12.36) – 11,40 млн грн;

► Категорія «Пісковик (валовий)» (код продукції за НПП - 08.11.12.50) – 55,17 млн грн;

► Категорія «Інші камені для монументів чи будівництва» (код продукції за НПП - 08.11.12.60) – 60,36 млн грн

► Категорія «Вапняк, флюс вапняковий та інший вапняковий камінь для виготовлення вапна й цементу (крім подрібненого вапнякового наповнювача та каменю вапнякового заданих розмірів)» (код продукції за НПП - 08.11.20.50) – 1 407,92 млн грн;

► Категорія «Крейда» (код продукції за НПП - 08.11.30.10) – 54,50 млн грн.Експорт та імпорт продуктів обробки каміння будівельного

У 2020 році, згідно з даними Держстату, обсяг експорту гальки, гравію й щебню склав 3 409,19 тис. т, а його вартість - 29,77 млн дол. США. Порівняно з попереднім роком, значно збільшилась частка Росії в експорту (72,44% загального обсягу експорту порівняно з 39,42% в 2019 році). Крім того, загальний обсяг експорту гальки, гравію й щебню порівняно з 2019 роком зменшився на 25,34%.


У 2020 році, обсяг імпорту гальки, гравію й щебню склав 513,21 тис. т і збільшився на 10,36% відносно 2019 року. Імпорт здійснювався здебільшого з Білорусі (39,67% загального обсягу імпорту), Туреччини (33,10%), Румунії (16,19%).

Обсяги експорту гальки, гравію, щебню за країнами в натуральних та грошових одиницях в 2020 р.
Обсяги імпорту гальки, гравію, щебню за країнами в натуральних та грошових одиницях в 2020 р.

Джерелом інформації є Звіт ІПВГ за 2020 рік