Родовище

Значний обсяг запасів каміння будівельного зосереджено в Житомирській (20,65% або 1 626 787,90 тис. куб. м), Запорізькій (12,37% або 974 367,50 тис. куб. м) та Донецькій (9,60% або 755 849,23 тис. куб. м) областях. Порівняно з попереднім роком, станом на 2019 р. збільшився обсяг запасів в Рівненській області на 8,16%, а в Кіровоградській – зменшився на 3,09%.

49.png СТРУКТУРА ОБСЯГІВ ЗАПАСІВ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ У 2018-2019 РР., МЛН КУБ.М142

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

У 2019 році видобування каміння будівельного здійснювалося з 450 родовищ як державними, так і приватними компаніями. До державних компаній належали підприємства державної корпорації промисловості будівельних матеріалів «Укрбудматеріали», кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд», Держкорпорація Укравтодор та інші. Інші родовища використовували малопотужні кар'єрами різних міністерств та відомств та малі підприємства.

Найпотужніші гірничо-видобувні кар’єри та каменедробильних заводи та цехи належали підприємствам державної корпорації «Укрбудматеріали», Міністерства транспорту України, кооперативно-державної корпорації по агропромисловому будівництву «Украгропромбуд», державної корпорації по будівництву і ремонту автошляхів «Укравтодор». Всього на території України налічувалося більш ніж 200 таких кар’єрів, заводів та цехів. Малопотужні заводи знаходяться переважно у власності комерційних підприємств.

47.png СХЕМА УЧАСТІ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО

В 2019 році бюджетних програм з підтримки галузі видобування каміння будівельного реалізовано не було.

Запаси

Україна має значні запаси каміння будівельного. Станом на 01.01.2020 року на території України нараховувалось 944 родовища, 464 з яких розроблялися. Переважна кількість видобутого каміння використовується для виробництва щебню, який необхідний як заповнювач бетонів та для дорожнього будівництва. Поклади каміння будівельного включають метаморфічні та магматичні породи Українського щита, вапняки та пісковики Донецької складчастої споруди, південно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини й Волино-Подільської плити, вапняки та пісковики, гіпси, адензити та інші ефузивні породи Карпат та Закарпатського прогину, гіпси, вапняки та пісковики, діорити й базальти Причорноморської западини та гірських споруд Криму.

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», балансові запаси каміння будівельного за категорією А+В+С1 станом на 01.01.2020 склали 7 898 112,40 тис. куб. м, що на 0,73% більше, ніж в попередньому році. Серед них 53,34% (4 216 781,64 тис. куб. м) є розвіданими. Балансові запаси за категорією С2 становили 718 748,09 тис. куб. м, позабалансові – 193 935,94 тис. куб. м, запаси з невизначеним промисловим значенням – 7 092,70 тис. куб. м.

Обсяг запасів каміння будівельного відносно попереднього року зріс на 0,76%. Більшу частину запасів каміння будівельного в Україні складають поклади граніту (54,64% або 4 304 027,00 тис. куб. м), значна частка припадає також на запаси пісковику (8,97% або 706 318,12 тис куб. м), гнейсу (6,71% або 528 249,50 тис. куб. м), мігматиту (5,07% або 399 714,40 тис. куб. м), вапняку (4,73% або 372 207,80 тис. куб. м) й кварциту (4,62% або 363 547,50 тис. куб. м.

48.png СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ЗА ЙОГО ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИМИ ТИПАМИ В 2018-2019 РОЦІ, МЛН КУБ. М

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2019 році не було надано дозволів на вивчення надр, а геологорозвідувальні роботи на буто-щебеневу сировину проводились комерційними структурами. Більш детальна інформація у відкритому доступі відсутня.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО

Обсяг видобування каміння будівельного в 2019 році склав 27 034,43 тис куб. м, що на 1,90% менше, ніж в 2018 році. Спад спостерігався переважно за такими типами каміння будівельного як граніт (на 2,17% або 491,48 тис. куб. м), гранодіорит (на 31,70% або 261,53 тис. куб. м), пісковик (на 13,55% або 5,81 тис. куб. м).

50.png ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО У 2013-2019 РР., ТИС. Т

Як і в попередніх роках, більшість обсягу видобування каміння будівельного в 2019 р. припадало на граніт - 81,78% або 22 109,58 тис. куб. м. Значно меншими були обсяги видобування вапняку (1 045,26 тис. куб. м), мігматиту (640,30 тис. куб. м), гранодіариту (563,40 тис.куб.м), базальту (472,27 тис. куб. м), пісковику (356,11 тис. куб. м) й андезиту (245,14 тис. куб. м).

51.png СТРУКТУРА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ЗА ЙОГО ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВИМИ ТИПАМИ В 2018-2019 РОЦІ, МЛН. КУБ. М

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», найбільший обсяг видобутку каміння будівельного у 2019 році було здійснено в Житомирській області - 25,5% або 6 892,9 тис. куб. м. На другому місці - Рівненська область - 14,8% або 4 004,6 тис. куб. м, наступними є Київська, Полтавська й Кіровоградська - 2 222,8 тис куб м, 1 816,2 тис куб м та 1398,3 тис куб м відповідно. Спад обсягів видобування спостерігався переважно в Житомирській (на 15,05 %), Кіровоградській (на 11,66 %), Полтавській (на 1,81 %) областях.

52.png СТРУКТУРА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ У 2018-2019 РР., ТИС. Т

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ КАМІННЯ БУДІВЕЛЬНОГО

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування каміння будівельного у публічних джерелахінформації відсутні. Також, відсутні будь-які дезагреговані дані в інших публічних джерелах даних. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягуреалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн.

Реалізація продукції галузі видобування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю (код КВЕД-2010 В08.11), в яку входить галузь добування каміння будівельного, в 2019 році становила 5 470,71 млн грн.

Експорт/імпорт

Згідно з даними Держстату, обсяг експорту гальки, гравію й щебню в 2019 році склав 4 566,43 тис. т, а його вартість становила 37,28 млн дол. США. Якщо порівнювати з 2018 роком (6 615,58 тис. т вартістю 46,62 млн дол. США), то у кількісному вимірі цей показник знизився на 30,97 , а у вартісному - на 20,04 . Серед 14 країн, до яких було експортовано каміння будівельне, найбільшими торговельними партнерами є Білорусь (2 080,76 тис. т вартістю 15,70 млн дол. США) і Росія (1 800,14 тис. т вартістю 16,39 млн дол. США).

53.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ ГАЛЬКИ, ГРАВІЮ, ЩЕБНЮ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ В 2019 Р.

В 2019 році спостерігалося зростання обсягу імпорту каміння будівельного на 47,52 (465,02 тис. т) порівняно аналогічним показником 2018 року (315 тис. т). У вартісному виразі імпорт збільшився на 27,81 (18,62 млн дол. США у 2019 році порівняно з 14,57 млн дол. США у 2018). Насамперед збільшились обсяги імпорту з Румунії (157,80 тис. т вартістю 1,63 млн дол. США), Туреччини (130,49 тис. т вартістю 9,00 млн дол. США), Білорусі (128,72 тис. т вартістю 3,66 млн дол. США).

54.png ОБСЯГИ ІМПОРТУ ГАЛЬКИ, ГРАВІЮ, ЩЕБНЮ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ В 2019 Р.