Родовище

КАРТА РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Основна частка балансових запасів глин вогнетривких в Україні зосереджена на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Сумської та Черкаської областей.

Запаси

Обсяг балансових запасів глин вогнетривких станом на 01.01.2021 р. склав 587,13 млн т, що майже на 1,5% менше за аналогічний показник станом на 01.01.2020 року.

Структура балансових запасів глин вогнетривких за областями України станом на 01.01.2020 р. та 01.01.2021 р., млн т

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», таким, що розвідується станом на кінець 2020 р., було Затишанське (Приазовське) родовище глини у Донецькій області. Дане родовище є резервом Державного фонду родовищ, якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі із дослідно-промисловою розробкою корисних копалин.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

У 2020 році обсяг видобування глин вогнетривких в Україні скоротився на 17,07% порівняно з 2019 роком й склав 4 547,89 тис. т.

У 2020 році, найбільша частка обсягу видобування глин вогнетривких припадала на родовища Донецької (4 510,49 тис. т або 99,18% від загального обсягу видобування) та Запорізької областей (37,40 тис. т або 0,82%). Видобування глин вогнетривких у 2020 році здійснювало 13 компаній (12 – в Донецькій області, 1 – в Запорізькій), найбільший обсяг видобування припав на:

► У Донецькій області – ПАТ «Веско» (1 074,20 тис. т), ПрАТ «Глини Донбасу» (827,30 тис. т);

► У Запорізькій області – ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» (37,4 тис. т).

Динаміка обсягів видобування глин вогнетривких в Україні у 2010-2020 рр., тис. т

За умови збереження обсягів видобування глин вогнетривких в Україні на рівні 2020 року, обсягів балансових запасів вистачить на 129 років.

Структура обсягів видобування глин вогнетривких за областями України у 2019 2020 рр., тис. т

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування глин вогнетривких, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

У зв’язку з тим, що дезагреговані дані про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких відсутні у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Глини вогнетривкі» (код продукції за НПП - 08.12.22.30) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 6 158,62 млн грн .

Експорт/імпорт

Обсяг експорту глин вогнетривких в 2020 році становив 4 042,63 тис. т, а його вартість - 172,56 млн дол. США. Обсяг експорту в натуральному вимірі зменшився на 19,31%, а у вартісному - на 27,28% порівняно з 2019 роком. В Італію та Іспанію було експортовано найбільше глин вогнетривких - 27,14% та 26,26% відповідно.

Обсяги експорту глин вогнетривких за країнами в натуральних та грошових одиницях у 2020 р.

Обсяг імпорту глин вогнетривких у 2020 році залишався незначним – 293,36 т, що на 39,63% більше порівняно з 2019 роком. Найбільшим торговим партнером виступала Німеччина, що забезпечила 98,37% обсягів імпорту.