Родовище

36.jpg КАРТА РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

У 2019 р., як і в попередньому, державними компаніями видобуток глин вогнетривких не здійснювався. Програм щодо підтримки галузі видобування глин вогнетривких державним бюджетом України у 2019 р. також заплановано не було.

Запаси

Промислові поклади глин вогнетривких в Україні розташовані в Дніпровсько-Донецькій западині, Донецькій складчастій споруді, осадочному чохлі Українського щита. Глибина залягання знаходиться в межах від 1 м до 60 м, глини залягають у вигляді пластів і лінз потужністю від 8-10 см до 25 м.

Станом на 01.01.2020 р обсяг балансових запасів глин вогнетривких в Україні за категорією А+В+С1 склав 593,79 млн т, що на 0,8% більше за аналогічний показник станом на 01.01.2019. Обсяг балансових запасів за категорією С2 майже не змінився й становив 369,96 тис. т (станом на 01.01.2019 – 369,70 тис. т). До позабалансових запасів належало 130,09 млн. т, а до запасів з невизначеним промисловим значенням 28,92 млн. т.

Переважна частка запасів глин вогнетривких категорії А+В+С1 в Україні розташовані на території Донецької області (76,05% загального обсягу або 451,57 млн. т). Решта запасів розміщені в Дніпропетровській (10,07 % або 59,81 млн т), Черкаській (7,67 % або 45,52 млн т), Запорізькій (5,99 % або 35,58 млн т) та Сумській (0,22% або 1,31 млн т) областях. Зміни в обсязі запасів порівняно з попереднім роком спостерігаються в Донецькій (збільшення на 1,06%) та Запорізькій (зменшення на 0,27) областях.

37.png СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ У 2018-2019 РР., МЛН Т

Суттєві розвідувальні роботи

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» суттєвих геологорозвідувальних робіт родовищ глин вогнетривких не було проведено в 2019 році.

Обсяги видобування

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

У 2019 році обсяг видобування глин вогнетривких в Україні впав майже до рівня 2016-го року й склав 5 484,07 тис. т. Порівняно з 2018 роком, в 2019 році обсяг видобування впав на 1 327,78 тис. т або на 19,49%. Видобуток глин вогнетривких у 2019 році здійснювало 13 компаній (12 – в Донецькій області, 1 – в Запорізькій), найбільший обсяг видобутку припав на ПАТ «Веско» (1 236,60 тис. т), ПрАТ «Глини Донбасу» (1 159,50 тис. т), ПАТ «Дружківське рудоуправління» (846 тис. т).

38.png ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ В УКРАЇНІ У 2010-2019 РР.,ТИС. Т

Більшість (98,48% загального обсягу видобутку або 5 400,77 тис. т) обсягу видобування глин вогнетривких припадає на родовища Донецької області. Видобуток глин вогнетривких здійснюється також на Пологівському родовищі Запорізької області (1,52% загального обсягу видобутку або 83,30 тис. т).

39.png СТРУКТУРА ОБСЯГІВ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ У 2018-2019 РР., ТИС. Т

При умові збереження обсягів видобування глин вогнетривких в Україні на рівні 2019 року, обсягу балансових запасів вистачить на 108 років.

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ

Дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування глин вогнетривких у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн. Детальна інформація наведена в таблиці нижче.

Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 - В08.12), в яку входить галузь добування глин вогнетривких, в 2019 році становила 20 109,64 млн грн.

Виручка від реалізації товарної продукції галузей видобування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів, в тому числі: Код за КВЕД- 2010 Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн
І. Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, з них: В08 28 347,48
1. Добування каменю, піску та глини, в т. ч.: В08.1 25 580,35
А. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю В08.11 5 470,71
Б. Добування піску, гравію, глин і каоліну В08.12 20 109,63
ІІ. Добування корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у. В08.9 2 767,13

Експорт/імпорт

Згідно з даними Держстату, обсяг експорту глин вогнетривких в 2019 році становить 4 823,36 тис. т, а його вартість - 219,64 млн дол. США. Кількісний показник зменшився на 12,84%, а вартісний - на 7,35% порівняно з 2018 роком (5 533, 66 тис. т вартістю 237,07 млн дол. США). Глини вогнетривкі було експортовано в такі країни, як Італія (33,23% загального обсягу експорту), Іспанія (27,19%), Росія (16,15%), Польща (8,35%) та інші.

40.png ОБСЯГИ ЕКСПОРТУ ГЛИН ВОГНЕТРИВКИХ ЗА КРАЇНАМИ В НАТУРАЛЬНИХ ТА ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ У 2019 Р.

Обсяг імпорту глин вогнетривких у 2019 році залишається незначним, його значення (210,10 т) зменшилось на 39,58 порівняно з 2018 роком. Найбільшим торговим партнером виступає Німеччина, що забезпечує 98,58 обсягу імпорту. Перелік країн- постачальників у звітному році розширився, до нього також увійшли Польща, Китай, Хорватія, Туреччина, Іспанія.