Родовище

КАРТА РОЗТАШУВАННЯ РОДОВИЩ ГЛИН ТУГОПЛАВКИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Роль держави та бюджетна підтримка в галузі

До Державного фонду родовищ корисних копалин входить 21 родовище глин тугоплавких (17 родовищ та 4 об’єкти обліку), 4 родовища та 1 об’єкт обліку з них розробляються, 13 родовищ та 3 об’єкти обліку не розробляються. Запаси глин тугоплавких зосереджені у Донецькій, Закарпатській, Луганській, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській та інших областях.

Запаси

Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2021 р. балансові запаси глин тугоплавких зменшились на 0,29% порівняно з аналогічним показником станом на 01.01.2020 року і становили 76,87 млн т. Найбільша частка запасів глин тугоплавких в Україні знаходилася у Донецькій області (65,4%).

Структура балансових запасів глин тугоплавких за областями України, млн т

Суттєві розвідувальні роботи

Відповідно до інформації «Геоінформ України», у 2020 році геологорозвідувальні роботи на родовищах глин тугоплавких не проводились.

ОБСЯГИ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ТУГОПЛАВКИХ

У порівнянні з 2019 роком, обсяг видобування глин тугоплавких у 2020 році зменшився на 3,74%. Після початку військового конфлікту на сході України з 2015 року, відбувається поступове відновлення видобування глин тугоплавких.

Динаміка обсягів видобування глин тугоплавких у 2010-2020 рр., тис. т

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2020 році основний обсяг глин тугоплавких було видобуто в Донецькій (61,06%) та Закарпатській (38,94%) областях. У 2020 році обсяг видобування в Закарпатській області збільшився на 13,24% порівняно з 2019 р., в Донецькій області – зменшився на 22,06%.

За умови збереження обсягів видобування глин тугоплавких на рівні 2020 року, забезпеченість запасами складе 366 роки.

Обсяги видобування глин тугоплавких за областями України у 2020 р., тис. т

ВАРТІСТЬ ВИДОБУВАННЯ ГЛИН ТУГОПЛАВКИХ

Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 27 278,5 млн грн. З них, реалізація продукції галузі видобування каменю, піску та глини (код КВЕД-2010 - В08.1), в яку входить галузь видобування глин тугоплавких, в 2020 році становила 26 303,5 млн грн.

Через відсутність дезагрегованих даних про вартість продукції галузі видобування глин тугоплавких у відкритому доступі, Незалежним адміністратором було підготовано запит до Держстату. У відповідь на запит від Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за Номенклатурою Продукції Промисловості (НПП). Згідно з цими даними, узагальнена категорія найменування продукції за НПП «Інші глини» (код продукції за НПП - 08.12.22.55), в яку входять глини тугоплавкі, протягом 2020 року реалізувала продукцію загальною вартістю 65,17 млн грн

Експорт/імпорт

Облік даних про експорт та імпорт в Україні ведеться за допомогою Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Зазначена класифікація не передбачає виокремлення окремої категорії товарів для галузі видобування глин тугоплавких. Тому дані про експорт та імпорт глин тугоплавких за 2020 відсутні у відкритих джерелах.

Джерелом інформації є Звіт ІПВГ за 2020 рік