Карта розташування родовищ глин тугоплавких на території України
Державних підприємства не здійснювали видобування глин тугоплавких в Україні у 2019 році. Як і в попередньому році, видобування здійснюється виключно двома приватними компаніями - ТОВ «Керамік-Арт» в Донецькій області та ТОВ «Русинія» в Закарпатській області. Державних програм з підтримки галузі видобування глин тугоплавких у 2019 р. також не було.
Глини тугоплавкі активно використовуються в галузях керамічної промисловості, так як мають високу вогнетривкість (1350-1580°С) і пластичність, широкий діапазон спікання.
Промислові поклади глин вогнетривких в Україні розташовані в Дніпровсько-Донецькій западині, Донецькій складчастій споруді, Волино-Подільській плиті, Закарпатській міжгірській западині, Українському щиті та його схилах. Найбільш перспективними є райони Дніпровсько-Донецької западини та Донецької складчастої споруди, де глини тугоплавкі залягають пластами від 0,6 м до 63,5 м.
Відповідно до даних ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2020 Державним балансом запасів корисних копалин України враховується 21 об’єкт обліку (17 основних родовищ і 4 об’єкти обліку), що на 1 об'єкт обліку більше, ніж в передньому році.
Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», балансові запаси глин тугоплавких за категорією А+В+С1 станом на 01.01.2020 р. зменшились на 0,30% відносно даних станом на 01.01.2019 р. і становили 77,08 млн т. Обсяг балансових запасів за категорією С2 (73,25 млн т) та запасів з невизначеним промисловим значенням (4,3 млн т) порівняно з попереднім роком не змінилися, а позабалансові запаси за категорією А+В+С1 зросли на 87,10% (6,81 млн т станом на 01.01.2020 р. порівняно з 3,64 млн т станом на 01.01.2019 р).
Структура балансових запасів глин тугоплавких за областями України, тис. т
Більшість запасів глин тугоплавких в Україні розташовано в Донецькій області (65,33%), значна частина запасів знаходиться також в Закарпатській (12,24%) і Луганській (12,11%) областях. Решта запасів припадає на Сумську, Чернівецьку, Чернігівську, Полтавську, Хмельницьку області.
Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», у 2019 році геологорозвідувальні роботи щодо глин тугоплавких не проводились.

Обсяги видобування глин тугоплавких

Обсяг видобування глин тугоплавких в Україні у 2019 році збільшився на 10,58% відносно попереднього року (218,40 тис. т у 2019 році порівняно з 197,50 тис. т у 2018 році). Загалом спостерігається стійка тенденція до зростання протягом 2015-2019 рр. Проте, військовий конфлікт на Сході України посприяв суттєвому зменшенню обсягу видобування глин тугоплавких у 2014 та 2015 роках. Порівняно з показником 2013 р., в 2019 р. обсяг видобування глин тугоплавких впав в 3,8 рази.
Динаміка обсягів видобування глин тугоплавких у 2010-2019 рр., тис. т
Видобування глин тугоплавких у 2019 році здійснювалося в двох областях України: 51,9% - в Закарпатській області (Іванцівське родовище), 48,1% - в Донецькій області (Артемівське родовище).
Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», видобування глин тугоплавких у 2019 році здійснювалося з 2 родовищ: Іванцівського родовища в Закарпатській області (51.90% загального обсягу видобутку) та Артемівського родовища в Донецькій області (48.10% загального обсягу видобутку). У 2019 р. обсяг видобування в Закарпатській області збільшився на 30,61% порівняно з 2018 р., в Донецькій області – зменшився на 5,16%.
За умові збереження обсягу видобування глин тугоплавких на поточному рівні, забезпеченість України її запасами складе 353 роки.
Структура обсягів видобування глин тугоплавких за областями України у 2018-2019 рр., тис. т

Вартість видобування глин тугоплавких

Дані Держстату про вартість продукції галузі видобування глин тугоплавких у публічних джерелах інформації відсутні. Також, відсутні будь-які дезагреговані дані в інших публічних джерелах даних. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн.
Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 В08.12), в яку входить галузь добування глин тугоплавких, у 2019 році становила 20 109,64 млн грн.
Облік даних про експорт та імпорт в Україні ведеться за допомогою Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Зазначена класифікація не передбачає облік експорту й імпорту глин тугоплавких як окремої категорії. Тому дані про експорт та імпорт глин тугоплавких за 2019 відсутні у відкритих джерелах.