У розрізі адміністративних областей, найбільші запаси піску кварцового зосереджені на території Харківської і Львівської областей – 42,71% та 13,87% від загального обсягу відповідно. Значні обсяги піску кварцового розповсюджені також в Донецькій (12,55%), Запорізькій (11,00%) та Чернігівській (8,61%) областях. Інші області характеризуються незначними запасами піску кварцового, сумарний обсяг яких становить всього 11,26% від загального обсягу.
Протягом 2019 року видобування піску кварцового здійснювали тільки компанії приватного сектору, а саме:
ТОВ «Броницький склозавод»
ПрАТ «Мар’янівський склозавод»
ТОВ «Каолін Азов»
ТДВ «Рогатинпісок»
ТОВ «Агропромислове підприємство «Львівське»
ВАТ «Львівський мехсклозавод»
ПрАТ «Рокитнівський скляний завод»
ПрАТ «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
ТОВ «Георесурси»
ТОВ «Папернянський кар’єр скляних пісків»
Пісок кварцовий – один із типів скляної кварцвміщуючої сировини (розрізняють ще ліпарити), який використовується для виробництва скла та поширений в усіх геоструктурних регіонах України. Загалом, державним балансом запасів корисних копалин України обліковується 40 родовищ піску кварцового. Родовища піску кварцового злягають у вигляді лінз та пластів потужністю від 2-3 м до 35-40 м під шаром розкривних порід. Основним корисним елементом скляної кварцвміщуючій сировині є кремнезем, вміст якого у піску кварцовому складає в середньому 95-98%, а в пісках вищої якості – перевищує 99%. Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на 01.01.2020 загальні балансові запаси (кат. А+В+С1) піску кварцового в Україні складали 221 294,10 тис. т.
Структура балансових запасів піску кварцового за областями України станом на 01.01.2019 р. та 01.01.2020 р., тис. т
Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України» суттєвих геологорозвідувальних робіт родовищ піску кварцового в 2019 році не було проводилось.

Обсяги видобування піску кварцового

Загалом, обсяги видобування піску кварцового в Україні протягом 2019 року зросли на 7,18% порівняно з попереднім роком та склали 1 066,67 тис. т. Серед адміністративних областей, лідером у звітному періоді була Херсонська область, де обсяг видобування піску кварцового склав 288,5 тис. т, або 27,05% від загального обсягу видобування. На другому та третьому місцях були Чернігівська та Харківська область, на які припадало 26,35% та 23,03% від загального обсягу відповідно.
Структура обсягів видобування піску кварцового за областями України у 2018-2019 рр., тис. т
Суттєвою зміною протягом 2019 року було відновлення видобування піску кварцового в Львівській області – 159,50 тис. т. В той же час, видобування не спостерігалось в Донецькій області, на відміну від попереднього року

Вартість видобування піску кварцового

Дезагреговані дані Держстату про вартість продукції галузі видобування піску кварцового у публічних джерелах інформації відсутні. У відповідь на запит Незалежного адміністратора до Держстату було отримано дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) за видами економічної діяльності за КВЕД-2010. Згідно з даними Держстату, узагальнена категорія видів економічної діяльності «Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів» (код КВЕД-2010 - В08) протягом 2019 року реалізувала продукцію загальною вартістю 28 347,48 млн грн.
Реалізація продукції галузі видобування піску, гравію, глин і каоліну (код КВЕД-2010 В08.12), в яку входить галузь добування піску кварцового, у 2019 році становила 20 109,64 млн грн.
Інформація щодо експорту та імпорту піску кварцового у відкритих джерелах відсутня. Це пояснюється тим, що пісок кварцовий не враховується як окрема категорія при обліку даних про експорт-імпорт за Української класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).