За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за збором за надання та продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами та коштами від продажу таких дозволів від видобувних компаній за даними державних органів та даними видобувних компаній становив 733 637,30 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 730 458,44 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень - розбіжностей виявлено не було.