Єдиний соціальний внесок (надалі – «ЄСВ») розраховувався з такими особливостями:

► єдина ставка для нарахування ЄСВ роботодавцем складала 22% від бази оподаткування, за винятком спеціальних ставок нарахування для людей з інвалідністю, які залишились на рівні 2014 р. (8,41%, 5,3% і 5,5%);

► максимальна величина місячного доходу, з якої сплачується ЄСВ, закріплена на рівні 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленого законом (70 845 грн до 01.09.2020 р. та 75 000 з 01.09.2020 р.).

Кошти, що надходять від сплати ЄСВ та від застосування відповідних фінансових санкцій, пов’язаних з несвоєчасною сплатою/несплатою ЄСВ, не зараховуються до Державного бюджету України або бюджетів інших рівнів та не можуть використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Пропорції розподілу коштів від ЄСВ до фондів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування затверджуються КМУ за погодженням зі сторонами соціального діалогу.

У 2020 році сплачений ЄСВ розподілявся за трьома напрямками (за деякими винятками, передбаченими відповідною постановою КМУ), як визначено на малюнку нижче.

Розподіл сплаченого ЄСВ за напрямками, %

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за єдиним внеском від видобувних компаній за даними державних органів становив 9 862 966,78 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 9 868 800,21 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 1 554 248,31 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – -5 833,43тис. грн.