У 2020 р. діяв такий загальнодержавний податок як рентна плата, що справлявся, зокрема, за користування надрами для видобування корисних копалин, користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, транспортування нафти та нафтопродуктів та за спеціальне використання води

У 2020 р. компанії видобувної галузі – власники спеціальних дозволів сплачували рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин.

Об'єктом оподаткування був обсяг товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) (далі — «корисної копалини») у відповідному податковому періоді, приведеної у відповідність зі стандартом, встановленим галузевим законодавством. Базою оподаткування була вартість обсягу корисної копалини у податковому періоді.

Для розрахунку податкового зобов'язання платнику податку необхідно було визначити такі основні елементи щодо відповідного податкового періоду: обсяг видобутої корисної копалини, її вартість, ставку податку та коригуючий коефіцієнт.

Ставка податку та коригуючий коефіцієнт для відповідного виду корисної копалини встановлювались положеннями Податкового кодексу

Базою оподаткування плати за користування надрами щодо видобутку вуглеводнів є вартість товарної продукції – видобутих у звітному періоді корисних копалин, розрахована за спеціальними правилами

Об’єкт оподаткування                       Ставка                      
Нафта
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
Конденсат  
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 31 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 16 %
Природний газ (будь-якого походження)
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м 29 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м 14 %
з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України 11 %
з покладів, які залягають на глибині до 5000 м, реалізований для потреб населення 29 %
з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м, реалізований для потреб населення 14 %
видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність  70 %

У 2020 р. діяли стимулюючі ставки рентної плати за користування надрами для природного газу, видобутого із нових свердловин у розмірі 12% з покладів які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, та 6% з покладів, які повністю або частково залягають на глибині понад 5000 метрів

Вартість корисної копалини, відмінної від вуглеводневої сировини, розраховувалась за більшою з двох величин: за фактичними цінами реалізації або за розрахунковою вартістю корисної копалини.

Визначення фактичної ціни реалізації корисної копалини:

► За загальним правилом, сума доходу, отриманого від реалізації виду корисної копалини за податковий період, зменшувалась на суму встановленого Податкового кодексу вичерпного переліку витрат. У 2020 р. до витрат відносились витрати на доставку продукції до споживача та витрати з передпродажної підготовки товарів.

► Вартість одиниці виду видобутої корисної копалини обчислювалась як співвідношення суми доходу від реалізації виду видобутої корисної копалини (з вирахуванням витрат) та обсягу (кількості) відповідного виду реалізованої корисної копалини, що визначається за даними бухгалтерського обліку запасів готової продукції такого платника.

► Починаючи з травня 2020 р., при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених Податковим кодексом, фактична ціна реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) не може бути менше ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки».

Об’єкт оподаткування Ставка
Рудні (металовмісні (металічні), у тому числі руди) корисні копалини:
руди чорних (крім руди заліза), кольорових та легувальних металів (до 23.05.2020 р.) 5 %
руди чорних (крім руди заліза), кольорових та легувальних металів (з 23.05.2020 р.) 6,25 %
руди урановмісних та інших, ніж урановмісні, чорних, кольорових та легувальних металів 5 %
руда заліза (до 23.05.2020 р.) 8 %
руда заліза (з 23.05.2020 р.) 11-12 %[1]
Енергетичні корисні копалини
вугілля коксівне 1,5 %
енергетичне 0,75 %
антрацит 1 %
буре 1 %
Неенергетичні, нерудні (неметаловмісні (неметалічні)) корисні копалини (у т.ч. пісок кварцовий, глини вогнетривкі, глини тугоплавкі, вапняк, граніт, гнейс та інші) 5 %

З 23.05.2020 р. ставка рентної плати за користування надрами при видобутку чорних металів (крім руд заліза), кольорових та легувальних металів була підвищена та становила 6,5%, при видобутку руди заліза — 12%, якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58% FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становила 70 і більше дол. США, або 11%, якщо така середня вартість становила менше 70 дол. США, також було змінено розміри та умови для застосування деяких коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати

Компанії, які використовують надра для зберігання нафти, газу, рідких або газоподібних нафтопродуктів, були зобов’язані сплачувати плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, за обсяги підземного простору надр за наступними ставками:

► Зберігання природного газу — 0,49 грн на рік за тис. куб. м активного об’єму (аналогічна ставка діяла у 2019 р.);

► Зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів — 0,49 грн на рік за куб. м (аналогічна ставка діяла у 2019 р.).

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, зараховувалась до бюджету місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів в повному обсязі