У 2020 р. податок на прибуток підприємств сплачувався за ставкою 18%.

У 2020 р. об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств для більшості компаній видобувних галузей визначався шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства, складеній відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на низку різниць, визначених за правилами Податкового кодексу.

Податковий кодекс не встановлює спеціальних правил визначення оподатковуваного прибутку для компаній видобувних галузей та для осіб, що здійснюють діяльність у видобувних галузях на підставі ДСД.

Податок на прибуток підприємств за угодами про розподіл продукції («УРП») розраховувався за спеціальними правилами. Зокрема, об’єкт оподаткування за УРП обчислювався виходячи з вартості прибуткової продукції, зменшеної на суму ЄСВ та витрат, які не відшкодовані (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією. Інші доходи інвестора не підлягали оподаткуванню податком на прибуток підприємств. Податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням УРП, мав сплачуватися інвестором відповідно до загальних правил.

Бюджетний кодекс передбачав, що 90% податку на прибуток, сплаченого приватними підприємствами, йде до загального фонду Державного бюджету України. При цьому податок на прибуток, сплачений державними підприємствами, повністю зараховувався до складу загального фонду Державного бюджету України.

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за податком на прибуток підприємств від видобувних компаній за даними державних органів становив 40 119 991,86 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 40 118 340,19 тис. грн.