Плата за землю (складова податку на майно, що є місцевим податком) справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Компанії, що здійснюють видобування природних ресурсів та їх транспортування трубопроводами, сплачують плату за землю на загальних підставах.

База оподаткування — нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації або площа земельних ділянок (якщо оцінку не проведено). Розмір плати за землю залежав від низки факторів, серед яких – розташування, функціональне призначення та наявність нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

У 2020 р. широкий перелік граничних ставок земельного податку та граничного розміру орендної плати, що визначаються залежно від вищевказаних характеристик, залишався незмінним порівняно з 2019 р.

У 2020 р. плата за землю надходила до місцевого бюджету (бюджетів місцевого самоврядування) в повному обсязі.

У 2020 р. плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справлялася в розмірі 25% від податку, обчисленого за правилами Податкового кодексу.

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за платою за землю з юридичних осіб від видобувних компаній за даними державних органів становив 1 515 479,13 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 1 500 918,98 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 12 395,15 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – 14 560,15 тис. грн.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Спеціальний дозвіл на користування надрами Угода про користування надрами Корисна копалина, що видобувається Код класифікації доходів бюджету Вид платежу Валюта платежу Належить до сплати, тис Сплачено, тис
Реєстраційний номер Дата видачі Контрагент згідно з угодою Реєстраційний номер Дата укладення
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.perm_number != null ? row.perm_number : "Даних немає"} ${row.perm_date != null ? row.perm_date : "Даних немає"} ${row.counterparty != null ? row.counterparty : "Даних немає"} ${row.contract_number != null ? row.contract_number : "Даних немає"} ${row.contract_date != null ? row.contract_date : "Даних немає"} ${row.nadra_type != null ? row.nadra_type : "Даних немає"} ${row.budget_revenue != null ? row.budget_revenue : "Даних немає"} ${row.budget_revenue_name != null ? row.budget_revenue_name : "Даних немає"} ${row.payment_currency != null ? row.payment_currency : "Даних немає"} ${row.amount_to_pay != null ? row.amount_to_pay : "Даних немає"} ${row.amount_payed != null ? row.amount_payed : "Даних немає"}