ПДВ для компаній видобувних галузей справляється за ставками 20% і 0%, при цьому окремі операції можуть не оподатковуватися ПДВ.

Імпорт продуктів видобувних галузей оподатковується за ставкою 20% ПДВ на загальних підставах. До експорту товарів застосовувалась нульова ставка ПДВ.

Тимчасово, до 2022 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. При цьому платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги чи зупинити її використання на один або декілька звітних періодів шляхом подання заяви.

Від'ємне значення ПДВ підлягало відшкодуванню платникам податків. Оскільки галузь видобування руд металів є експортно-орієнтованою, на відміну від галузі видобування нафти та газу, для підприємств цієї галузі характерні значні суми ПДВ до відшкодування з бюджету.

Для УРП було передбачено низку звільнень від ПДВ для імпорту товарів і послуг, призначених для УРП, а також для імпорту продукції, видобутої у виключній (морській) економічній зоні України. Також існував особливий механізм формування податкового кредиту у багатосторонніх УРП оператором УРП та окремими інвесторами в рамках УРП.

З метою виконання зобов’язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та щодо забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», у 2020 р. продовжувала діяти низка спеціальних правил, яка була тимчасово запроваджена з 11.12.2019 р., щодо оподаткування ПДВ передачі майна та позики природного газу.

У 2020 р. діяла система електронного адміністрування ПДВ. Ця система передбачає створення спеціальних рахунків платників для обліку сум податку, Єдиного реєстру податкових накладних, складення та реєстрацію податкових накладних в електронній формі, подачу звітності з ПДВ в електронній формі усіма платниками та ін.

У 2020 р. ПДВ надходив до загального фонду Державного бюджету в повному обсязі

Розподіл ПДВ між бюджетами різних рівнів згідно з Бюджетним кодексом

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за податком на додану вартість з вироблених в Україні товарів (без урахування бюджетного відшкодування ПДВ) від видобувних компаній за даними державних органів становив 40 786 284,76 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 40 786 352,98 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала 525 980,43 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – -68,21 тис. грн.