Компанії, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти або розміщення відходів (за окремими винятками), сплачують екологічний податок. Ставки екологічного податку залежать від виду джерела та об’єкта забруднення, виду та концентрації відходів тощо. У 2020 р. ставки екологічного податку у порівнянні з попереднім роком не змінилися.

Об’єктом та базою оподаткування були обсяги та види забруднюючих речовин. Податковим кодексом передбачалось застосування ставки податку за розміщення відходів, що підпадають під визначення «малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості», на рівні, значно нижчому, ніж для решти малонебезпечних відходів групи IV. У 2020 р. ставка для відходів гірничої промисловості складала 0,49 грн/т відходів, тоді як для решти платників вона складала 5,00 грн/т.

Таким чином, гірничі підприємства сплачували практично в 10 разів нижчий податок за розміщення малонебезпечних промислових відходів, ніж підприємства інших галузей.

У 2020 р. ставка податку за викиди двоокису вуглецю становила 10,00 гривень за 1 тонну[1]. При цьому екологічний податок не сплачується за обсяги видиків, що не перевищують 500 т за рік.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу, за загальним правилом, 45% сплаченого екологічного податку йшло до Державного бюджету, інші 55% розподілялися між спеціальними фондами місцевих бюджетів різних рівнів[3] (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який у 2020 р. зараховувався до загального фонду Державного бюджету у повному обсязі).

Розподіл екологічного податку між бюджетами різних рівнів (загальне правило), 2020 р.

Компанії, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти або розміщення відходів (за окремими винятками), сплачують екологічний податок. Ставки екологічного податку залежать від виду джерела та об’єкта забруднення, виду та концентрації відходів тощо. У 2020 р. ставки екологічного податку у порівнянні з попереднім роком не змінилися.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу, за загальним правилом, 45% сплаченого екологічного податку йшло до Державного бюджету, інші 55% розподілялися між спеціальними фондами місцевих бюджетів різних рівнів[1] (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який у 2020 р. зараховувався до загального фонду Державного бюджету у повному обсязі).

За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за екологічним податком від видобувних компаній за даними державних органів становив 970 140,40 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 953 714,94 тис. грн.