За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг надходжень на користь держави за дивідендами та сплатою частки чистого прибутку від видобувних компаній за даними державних органів становив 39 677 419,49 тис. грн, а за даними видобувних компаній – 39 677 419,68 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів склала -0,19 тис. грн. Уточнення не проводились.