За результатами проведення звірки платежів за 2020 рік обсяг бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами видобувним компаніям за даними державних органів становив 
-14 846 490,11 тис. грн, а за даними видобувних компаній – -14 846 489,68 тис. грн. Сума розбіжностей між даними платників податку та даними державних органів, за результатами первинного запиту, складала -9 511 305,76 тис. грн, а після проведення звірки та уточнень сума розбіжностей склала – -0,43 тис. грн.