Внесок у ВВП України

У 2020 році прямий внесок всіх видобувних галузей України в ВВП склав 190,34 млрд грн, що становило 4,54% ВВП України. Порівняно з 2019 роком, обсяг валової доданої вартості видобувних галузей зменшився на 32,01 млрд грн, або на 14,4%.

Станом на період підготовки цього Звіту ІПВГ за 2020 рік, деталізована річна інформація щодо випуску і ВВП за окремими видобувними галузями ще не була опублікована Держстатом. Тому у цьому звіті представлена тільки агрегована інформація щодо випуску та ВВП усіх видобувних галузей разом. Згідно з офіційним календарем Держстату щодо оприлюднення інформації на 2021 рік, публікацію детальних даних щодо випуску і ВВП за 2020 рік буде здійснено Держстатом тільки 30 грудня 2021 року.

Внесок в експорт

Вартість експорту видобувних галузей в 2020 році становила 2 993,56 млн дол. США, що на 33,96% більше, ніж в минулому році.

В 2020 році частка експорту видобувних галузей у вартості загального експорту України збільшилась до 5,96% порівняно з 3,42% в 2019 році. Це зумовлено насамперед зростанням вартості експортованого обсягу неагломерованих руд заліза на 43,28% порівняно з 2019 роком. В 2020 році внесок неагломерованих руд заліза в обсяг експорту України склав 5,17%, що перевищує внесок інших видобувних галузей разом взятих.

Держстат здійснює публікацію статистики щодо зовнішньої торгівлі окремими видами товарів відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Зазначена класифікація не виокремлює окремі категорії для глин тугоплавких і піску кварцового. Тому, в цьому розділі не враховано внесок зазначених галузей в експорт України.

Внесок в надходження на користь держави

Згідно з даними державних органів (ДПС, ДМС, Мінекономіки, Держгеонадра), загальний обсяг платежів підзвітних видобувних галузей на користь держави в 2020 році склав 186 658 453,51 тис. грн, що на 12,89% більше, ніж в 2019 році. Суттєва частка платежів на користь держави від підзвітних видобувних галузей, а саме 80,01%, припадала на галузь видобування нафти й природного газу.

В 2020 році, частка платежів підзвітних видобувних галузей у всіх податкових і неподаткових надходженнях Зведеного бюджету України та сукупного обсягу надходжень ЄСВ склали 11,21%. З них, частка галузі видобування нафти та природного газу становила 8,97%.

Надходження на користь держави від видобувних галузей у 2020 р.
Видобувна галузь Платежі від видобувних галузей, тис. грн Частка в надходженнях на користь держави, %
Видобування нафти та природного газу 149 339 058,93 8,97%
Видобування кам’яного вугілля 8 891 377,86 0,53%
Видобування руд заліза 9 439 908,01 0,57%
Видобування руд титану 574 509,89 0,03%
Видобування руд марганцю 738 256,94 0,04%
Транспортування нафти та природного газу 17 675 341,88 1,06%
Всього 186 658 453,51 11,21%

Внесок в капітальні інвестиції

В 2020 році обсяг капітальних інвестицій видобувних галузей становив 44 755,57 млн грн або 10,66% загального обсягу капітальних інвестицій України. Серед них 42,96% припадало на галузь видобування залізних руд, 33,87% - на галузь видобування природного газу, 14,33% - на галузь видобування кам’яного та бурого вугілля.

Значні обсяги капітальних інвестицій в 2020 році було залучено в таких регіонах: м. Київ - 35,92% від сукупних інвестицій видобувних галузей або 16 075,63 млн. грн, Дніпропетровська область - 32,53% або 14 558,36 млн. грн, Полтавська область - 15,79 % або 7 066,61 млн. грн. Порівняно з попереднім роком, зменшилась частка м. Київ (у 2019 році – 48,22%), проте частка Дніпропетровської й Полтавської областей збільшилась (у 2019 році – 27,75% та 11,47% відповідно). Варто зазначити, що капітальні інвестиції видобувних галузей становили 71,79% усіх капітальних інвестиції в Полтавській області та 51,11% - Дніпропетровській.

Внесок в зайнятість

У 2020 році середньооблікова кількість штатних працівників видобувних галузей зменшилась на 4,90% порівняно з попереднім роком і склала 186,4 тис. осіб. Загалом у видобувних галузях було зайнято 2,54% від середньооблікової кількості штатних працівників України у 2020 році. З них, 0,92% (67,4 тис. осіб) – у галузі добування кам`яного та бурого вугілля, 0,82% (59,9 тис. осіб) – у галузі металевих руд.

Середньомісячна заробітна плата працівників видобувних галузей в 2020 році становила 16 763 грн, що на 7,25% більше за аналогічний показник 2019 року. Крім того, середньомісячна заробітна плата працівників видобувних галузей на 44,62% більша за середньомісячну заробітну плату в Україні та на 31,38% - за середньомісячну заробітну плату працівників всієї промисловості.

Як і в попередніх роках, більшість працівників всіх видобувних галузей, а саме 74,68%, становили працівники чоловічої статі. Натомість, частка жінок складала 25,32%. Схожа тенденція спостерігалася за всіма видобувними галузями.