Відповідно до вимог Закону про ІПВГ, прийнятого у 2018 році, видобувні компанії зобов’язані розкривати інформацію про участь у соціальних проектах чи програмах та загальну суму платежів щодо кожного соціального проекту чи програми. Відповідну інформацію видобувні компанії надають за формати звітування, затвердженими Постановою КМУ від 23.09.2020 р. №858.

Оскільки ці форми звітування не передбачають розподілу витрат на соціальні та благодійні цілі в розрізі їх цільових напрямків, Незалежним адміністратором був здійснений поділ таких витрат за наступними сферами:

► Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів;

► Благодійність;

► Підтримка місцевих громад;

► Освіта і наука, підтримка освітніх установ;

► Спорт;

► Соціальна допомога населенню;

► Допомога учасникам ООС та заходи, присвячені пам’яті учасникам ООС.

З 54 підзвітних видобувних компаній, в рамках звітування для підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік, інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 24 підзвітні компанії, з яких 14 компаній здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти і природного газу, 8 компаній - в галузі видобування руд заліза, 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2020 році становили 1 152,38 млн грн.

В розрізі цільових напрямків, найбільшу частка соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів» - 663,94 млн грн, або 57,61% сукупних платежів.

Витрати підзвітних видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі у 2020 р. у розрізі галузей та цільового спрямування витрат, тис. грн (без ПДВ)
Цільове спрямування витрат Нафта та газ Руди заліза Кам’яне вугілля ВСЬОГО
Охорона здоров'я, підтримка медичних закладів  647 156,23   13 063,08   3 724,68   663 943,98 
Благодійність  1 004,76   324 775,56   -     325 780,32 
Підтримка місцевих громад  38 595,23   61 771,68   32 574,10   132 941,01 
Освіта і наука, підтримка освітніх установ  4 586,14   1 720,23   8 654,84   14 961,21 
Спорт  1 426,41   -     11 987,60   13 414,01 
Соціальна допомога населенню  168,68   245,83   576,10   990,61 
Допомога учасникам ООС та заходи, присвячені пам’яті учасникам ООС  135,89   216,71   -     352,60 
ВСЬОГО  693 073,34   401 793,09   57 517,32   1 152 383,74