Інформація за 2020 рік ще не пройшла перевірку Незалежним адміністратором. Можливі уточнення та зміни.
Задля розкриття у Звіті ІПВГ за 2019 рік інформації щодо витрат видобувних компаній на соціальні та благодійні цілі були зібрані дані підзвітних компаній, надані ними в ході опитування. Оскільки форми звітування, затверджені урядом, не передбачають розподілу витрат на соціальні та благодійні цілі компаніями в розрізі їх цільових напрямків, Незалежним адміністратором був здійснений поділ таких витрат за наступними сферами:

► підтримка місцевих громад;

► охорона здоров'я;

► освіта та наука;

► інше.

Оскільки, українське законодавство не передбачає такого поняття як «обов’язкові соціальні витрати видобувних компаній» і не визначає перелік випадків, в яких такі витрати (інші, ніж ЄСВ) можуть бути обов'язкові, у цьому розділі такого поділу витрат підзвітних видобувних компаній не надається.

В результаті заповнення звіту/консолідованого звіту про платежі на користь держави, інформацію щодо витрат на соціальні та благодійні цілі надали 19 підзвітних компаній, з яких 11 здійснюють свою діяльність в галузі видобування нафти та природного газу, 6 компаній - в галузі видобування руд заліза та 2 компанії - в галузі видобування кам'яного вугілля. Згідно з даними вказаних компаній, їх сумарні платежі на соціальні та благодійні цілі у 2019 році становили 257 829,09 тис. грн.

В розрізі цільових напрямків, найбільша частка соціальних та благодійних витрат підзвітних компаній було віднесено до категорії «Підтримка місцевих громад» - 203 446,16 тис. грн, або 78,91%. Витрати у сфері «Охорона здоров'я» і «Освіта та наука» склали 13 983,68 тис. грн (5,42%) та 18 844,39 тис. грн (7,31%) відповідно.

Рік Назва компанії ЄДРПОУ Назва соціального проекту, програми Опис соціального проекту, програми Підстава для реалізації соціального проекту, програми Місце розміщення виробничих потужностей (для соціальних проектів та програм, які реалізуються в місцях розміщення виробничих потужностей) Організація, установа або об'єднання, на користь якої (якого) здійснюється соціальний проект, програма Валюта платежів Загальна сума платежів
${row.year != null ? row.year : "Даних немає"} ${row.org_name != null ? row.org_name : "Даних немає"} ${row.org_edrpou != null ? row.org_edrpou : "Даних немає"} ${row.name != null ? row.name : "Даних немає"} ${row.description != null ? row.description : "Даних немає"} ${row.reason != null ? row.reason : "Даних немає"} ${row.pf_location != null ? row.pf_location : "Даних немає"} ${row.organization != null ? row.organization : "Даних немає"} ${row.payments_currency != null ? row.payments_currency : "Даних немає"} ${row.payments_total_amount != null ? row.payments_total_amount : "Даних немає"}